Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Mitt Romney sẽ thắng cử

          Thọ sẽ dùng Sóng Ý Thức (SYT) 
     để Mitt Romney thắng cử. Vì sao???

1) Thọ sẽ phóng SYT vào KHÔNG GIAN Ý THỨC NƯỚC MỸ  rằng: " Đủ rồi! Chúng ta đã ví dụ cho thế giới hiểu, cho dù cho một thằng MỌI ĐEN lên làm TỔNG THỐNG 4 năm  như OBAMA nước Mỹ vẫn trụ vững là BÁ CHỦ THẾ GIỚI vì chúng ta có một THẾ GIỚI TỰ DOvà một mô hình nhà nước hoàn hảo nhất thế giới !!! Tuy nhiên, việc cho OBAMA làm thêm một nhiệm kỳ Tổng Thống 4 năm nữa thì chúng ta, nhân dân Mỹ sẽ trở thành diễn viên xiếc đi trên cái dây CỘNG SẢN của OBAMA dăng ra trong gánh xiếc của người DA ĐEN!!!"

2) Nước Mỹ không dùng tầng lớp Hạ Lưu và Trung Lưu để khôi phục nền KINH TẾ MỸ như Obam làm mà dùng những CÁI ĐẦU KIỆT XUẤT để khôi phục KINH TẾ MỸ!!! Chính họ sẽ tạo ra hàng triệu công ăn việc làm và đóng thuế đến 80% cho nước Mỹ. Và đây là quan điểm của Mitt Romney

3) Mitt Romney sẽ dũng cảm nhận sai lầm trong chính sách đối ngoại của Mỹ với Nga và sẽ tiếp thu có chọn lọc những lời khuyên của Obama

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét