Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

LỜI KÊU GỌI CỦA BÁC TƯ SANG VÀ BÁC TRỌNG LÚ

Hà Nội, 24/10/2012
  
 Kính gửi các nhân sỹ yêu nước trong và ngoài VN

  Tôi nhận được lời kêu gọi của bác Trọng Lú và bác Tư Sang qua tham mưu của 2 bác đó. Tôi thấy đây là lời thành khẩn nên biên soạn lại cho hợp
   1) Nguyễn Tấn Dũng (3D) là tên đầu sỏ tham nhũng cần loại bỏ!!!! Tại phiên họp kín của BCT  lần một bỏ phiếu tín nhiệm 3D được 4/14 phiếu. Lần 2 3D được 1/14. Tuy nhiên bác Trọng Lú không dám từ chức để buộc 3D phải từ chức nên phải đưa ra hội nghị TƯ ĐCSVN lần thứ 6. Tướng Hưởng (người đang dắt mũi 3D)đã đưa cho từng ủy viên TƯ 323 trang lời khai của Bầu Kiên trong đó có bằng chứng không thể chối cãi rằng Nguyễn Sinh Hùng, người dự định thay 3D đã nhận hối lộ 5 triệu USD do đó bác Trọng Lú va 4 Sang lại phải đẩy bóng sang cho Quốc Hội. 3D rất muốn từ chức nhưng các quan thầy TQ và bọn đàn em không đồng ý
   Đề nghị những ĐB QH hãy vì dân, vì nước hãy bỏ phiếu KHÔNG TÍN NHIỆM với 3D và hạ bệ y ngay trong kỳ họp QH naỳ !!!!
 2) 3D chỉ là con bù nhìn!!! Điều khiển nó là TRUNG NAM HẢI và BỘ THAM MƯU CỦA 3D( Túi khôn của 3D). Toàn dân VN mong muốn những cái đầu mạnh nhất trong tầng lớp TRÍ THỨC VN hãy đoàn kết ,  đánh gục bọn tham mưu và quan thầy của 3D!!!
Kính thư
Đô Xuân Thọ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét