Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

SỞ HỮU MỘT THIÊN TÀI NHƯ NUÔI MỘT THẰNG ĐIÊN TRONG NHÀ

-  Cô Toan ạ, ông già hàng xóm dạy toán  tên là Giao nói với vợ tôi. Mỗi trang Tâm Vũ Trụ của anh Thọ làm tôi nổ đầu ra. Ông già 81 tuổi thua bác 58 tuổi rồi!!! Cô đang sở hữu một thiên tài đấy
- Ông ạ, vợ tôi lễ phép trả lời. Cháu SỞ HỮU MỘT THIÊN TÀI NHƯ NUÔI MỘT THẰNG ĐIÊN TRONG NHÀ ông ạ!!!
  Còn tôi đắng ruột vì người ta cho tôi là TÂM THẦN VĨ NHÂN . Thôi được cứ xem KẾT QUẢ CỦA CUỘC BẦU CỬ TỔNG THỐNG HOA KĐÃ!!!!
   Tôi ủng hộ Mitt Romney vì ông ta có một gia đình hoàn hảo.!!! 
   Phương Đông có câu:" TỀ GIA TRỊ QUỐC BÌNH THIÊN HẠ" tức là nếu làm chđược một gia đình mới có thể lãnh đạo một quốc gia rồi lãnh đạo thế giới
      
  Đây là đại gia đình của Mitt Romney:
   Còn đây là ảnh của gia đình của Barak Obama. Ông ta không có đại gia đình vì bcủa ông ta có khá nhiều v:

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét