Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

Tâm Vũ Trụ đặt tôi trước một đối thủ chỉ kém tôi cái đầu còn mọi cái khác mạnh hơin tôi hàng trăm nghìn lần

1 nhận xét: