Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011

Các bác cứ tính truyện ở đẩu ở đâu ấy!!! Em thì thấy thế này: Ngộ nhỡ cái bọn muốn hạ cánh an toàn nó sui bác Nông Đức Mạnh nhà em ký cho chúng in tiền hang loạt bây giờ thì sao!!!! Chắc chắn in tiền đấy các ông nội ạ!!!! Hàng trăm nghìn tỷ VNĐ!!!! Vì ĐCSVN lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện mà!!! Đảng đứng trên pháp luật mà!!!

1 nhận xét: