Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

NIỀM TIN VAY MƯỢN CỦA PHƯƠNG TÂY / PHIM TẦU ĐƯỢC CHIẾU SUỐT ĐÊM NGÀY / BAO GIỜ RỬA SẠCH NỖI NHỤC ẤY / THÌ NƯỚC HỒ GƯƠM MÁU ĐỎ NGẦU / Đây là bài thơ mà người ta vu cho Thọ làm vì nó giống tư tưởng của Thọ quá chỉ có điều Thọ không khát máu đến như vậy!!!

2 nhận xét: