Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2010

Kính gửi các đồng chí Công An A17. Tôi muốn được tranh luận mặt đối mặt với các đồng chí về lập trường tư tưởng của tôi. Mong các đồng chí đừng đánh lén để những đồng đội thân yêu nhất của tôi như Đỗ Hữu Thắng, Nguyễn Van Hùng, Nguyễn Xuân Khang, Doãn Minh Tâm...bị làm phiền. Hãy đánh thẳng vào tôi!!!Họ không có lỗi gì cả!!!! Tôi đang rất bận với việc giải phóng Bắc Triều Tiên, đánh Trung Quốc.....Cho tôi chia buồn với gia đình ông Trần Đình Hoan.....Tôi mong sớm được gặp các đồng chí để những điều đáng tiếc không sẩy ra

1 nhận xét: