Thứ Hai, 15 tháng 3, 2010

KÍNH GỬI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

THƯ GỬI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kính gửi :Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam

         Tên tôi là Đỗ Xuân Thọ, đảng viên thuộc chi bộ viện chuyên ngành Cầu Hầm thuộc đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ GTVT. Sau hàng chục năm suy nghĩ, nghiền ngẫm về Dân Tộc, về Đảng tôi viết lá thư này cho ban chấp hành Trung ương Đảng để trình bầy ý kiến của tôi về việc xây dựng Đảng ta thật sự vững mạnh. Kính mong các đồng chí đọc, suy nghĩ và xem xét

     Theo tôi cần loại bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng và thay vào đó là Chủ nghĩa Dân Tộc

     Chủ nghĩa Mác-Lênin là một thanh gươm, một thứ vũ khí mạnh hơn nghìn lần vũ khí hạt nhân mà Bác Hồ vô cùng kính yêu của chúng ta chọn vào lúc xu thế của thời đại là tiến lên CNXH để giải phóng dân tộc. Thanh gươm đó đã được Đảng ta kết hợp một cách nhuần nhuễn với lòng yêu nước nồng nàn và ý chí dành độc lập của nhân dân ta. Hai đế quốc to là Pháp và Mỹ đã bị đánh bại trên mảnh đất hình chữ S này. Mãi mãi, đời đời con cháu của đất Việt ghi lòng tạc dạ điều này. Đó là bài học kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. Thời đó tất cả các đảng viên xin vào Đảng chủ yếu vì lòng yêu nước vì máu dân tộc.

      Tuy nhiên, khi bắt tay vào xây dựng đất nước, CN Mác-Lênin đã bộc lộ các sai lầm ở cấp độ các tiên đề. Suốt trong thời bao cấp Đảng ta đã tiến hành xây dựng đất nước theo mô hình của CN Mác- Lênin một cách chính xác, không chê vào đâu được và chính vì thế nên đã kéo lùi lịch sử của dân tốc lại 20 năm! Đó là thời kỳ đen tối nhất của dân tộc...Tôi nghẹn lời không kể xiết những đau khổ mà những người dân đã phải trải qua....

       Để xây dựng một cây cầu, chúng tôi phải tính toán thiết kế theo một Quy Trình nào đó. Nếu cây cầu đổ thì việc đầu tiên phải xem xét các kỹ sư đã thiết kế và thi công đúng Quy Trình chưa? Xem xét các viện khác, các cơ quan khác áp dụng cùng Quy Trình đó cầu có đổ không? Nếu xem xét thấy đội ngũ kỹ sư đã làm đúng Quy Trình mà cầu vẫn đổ; Nếu thấy các cơ quan khác cũng áp dụng quy trình đó và cầu cũng đổ thì theo một logic hiển nhiên rứt khoát phải đi đên một khẳng định là Quy Trình đó sai!!! Cũng như vậy, thời bao cấp Đảng ta đã làm đúng CN Mác-Lênin mà đất nước vẫn lầm than; các nước XHCN khác cũng đã làm chính xác mô hình của CN Mác-Lênin mà đất nước vẫn khủng hoảng!! Chúng ta cần dũng cảm chỉ ra rằng CN Mác-Lênin là sai!

       Nhận ra sai lầm đó Đảng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới.... Đất nước bừng sáng....Công cuộc đổi mới thực chất là công cuộc mà trong đó chúng ta giám đánh đổ những tiên đề của CN Mác-Lênin như đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản với giai cấp địa chủ , tư sản v.v...Chính vì chúng ta đang “phản bội” lại CN Mác-Lênin mà đất nước mới được như bây giờ. Giai cấp tư sản, địa chủ không nhưng không bị tiêu diệt mà còn được tôn vinh như những người anh hùng, những người bằng tài năng của mình đã mang lại hàng triệu công ăn việc làm cho người lao động. Chính họ đóng thuế cho nhà nước nhiều nhất. Chính họ là nội lực của dân tộc. Ở đây quy luật giá trị thặng dư của Mác đã sai toét vì Mác chưa tính đến tiền được làm ra bởi tài năng, trí tuệ của nhà tư sản.... Đảng viên cũng được khuyến khích “bóc lột” (mà thực chất là tổ chức, quản lý người lao động) để làm giầu cho bản thân và cho xã hội.....Từ một đất nước đói ăn chúng ta đã trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới....Không thể kể xiết những thắng lợi to lớn của đất nước từ khi Đảng ta “phản bội” lại CN Mác-Lênin lãnh đạo dân tộc tiến hành công cuộc đổi mới....

     Không chỉ phát triển kinh tế mà đời sống tinh thần của nhân dân ta cũng được Đảng ta lãnh đạo để "phản bội" lại CN Mác-Lênin, một chủ nghĩa vô thần, một chủ nghĩa cho rằng mình là duy vật triệt để nhất. (Thời bao cấp chúng ta đã phá tan các đền chùa....Trong nhà các đảng viên không có bàn thờ tổ tiên).Cuộc sống tinh thần của nhân dân đã trở về đúng quỹ đạo đó là cuộc sống tinh thần phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc. Những đền, miếu  thờ những vị anh hùng dân tộc đã được khôi phục...các lễ hội tâm linh đã trở lại.... đạo Phật, đạo Thiên Chúa.... được tôn trọng.....Chúng ta có thể kết nạp cả những người đi đạo vào Đảng....Ca Trù, dân ca quan họ Bác Ninh, cồng chiêng Tây Nguyên.. đã được thế giới công nhận là các di sản văn hoá nhân loại. Hàng loạt văn nghệ sỹ yêu nước nồng nàn và đầy tài năng hồi bao cấp bị trù dập vì có tư tưởng trái với CN Mác-Lênin đã được khôi phục danh dự..."Bọn Tiểu tư sản trí thức" được Đảng ta dần dần coi là bộ não của dân tộc...

     Chúng ta đã “phản bội” lại chủ nghĩa Mác-Lênin để đặt quan hệ ngoại giao với các nước” đế quốc sài lang” như Mỹ, Nhật, Pháp, ....Chúng ta đang hoà nhập nhưng không hoà tan. Bạn bè quốc tế ngày càng làm ăn với Việt Nam nhiều hơn...

    Đất nước đang bừng sáng....Lòng dân yên ổn và hướng về Đảng....Kinh tế đang phát triển....Dù không nói ra nhưng toàn thể Đảng viên hiểu rằng chúng ta cần gạt CN Mác-Lênin đi và thay thế bằng CN Dân Tộc.

      Công cuộc đổi mới của Đảng ta lẽ ra sẽ đạt được những thành tựu còn to lớn hơn rất nhiều lần nếu như không có những đảng viên có chức, có quyền, có bằng Tiến sỹ (về CN Mác-Lênin), những người bảo thủ, kiên trì bảo vệ CN Mác-Lênin cản đường tiến lên của dân tộc. Họ vu cáo những người yêu nước nồng nàn chống lại Mác-Lênin là chống lại Đảng ta. Họ làm cho giai cấp Công, Nông nghĩ rằng chỉ có CN Mác-Lênin là đem lại quyền lợi cho Công nhân Nông dân nhưng giai cấp Công,Nông Việt Nam đã trải qua thời bao câp và họ đã quá hiểu cơ chế XHCN như thế nào rồi....Thôi mà, hỡi những người Macxit, đừng to mồm bảo Đảng ta ngu xi không hiểu được tư tưởng “vĩ đại” của Mác nên đã làm sai ý Mác trong thời bao cấp!!! Đảng ta rất thông minh và sáng suốt và chính vì thông minh và sáng suốt nên Đảng ta đã “phản bội” lại Mác-Lênin để tiến hành công cuộc đổi mới long trời lở đất đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam!!!  Họ bảo vệ CN Mác-Lênin là bảo vệ cái ghế của mình. Họ đã làm cho Đảng ta nhiều lúc xác định mục tiêu chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam một cách sai lầm. Sau đây tôi sẽ chứng minh những nguy hại nếu còn đặt nền tảng tư tưởng của Đảng ta vào CN Mác-Lênin

     Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguyên nhân sâu xa gây nên sự mất đoàn kết trong Đảng do đó là nguyên nhân gây nên sự mất đoàn kết trong nhân dân. CN Mác-Lênin là tấm lá chắn cho bọn quan lại tham nhũng

  Toàn Đảng toàn dân đang hướng vào mục tiêu: Dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Đê l àm được điều này thì công cuộc đổi mới càng phải được đẩy mạnh. Việc này đồng nghĩa với việc đẩy mạnh “phản bội” CN Mác-Lênin. Điều này tất yếu dẫn đến Đảng ta bị chia làm hai phe:

    1) Phe Dân Tộc bao gồm những người không quan tâm tới việc thắng thua của một học thuyết nào đó, kể cả học thuyết Mác-Lênin. Tất cả chỉ quan tâm tới việc xây dựng đất nước Hùng Mạnh, tất cả vì Dân tộc Việt Nam.

    2)Phe Bảo Thủ bao gồm những người kiên trì bảo vệ CN Mác-Lênin. Trong phe này có:

   a)Những kẻ bảo vệ CN Mác-Lênin chỉ vì lợi ích cá nhân như những người đã trót làm TS về chủ nghĩa Mác-Lênin (vin quy bái tổ ở quê hương rồi) nay phải giữ thể diện, phải giữ ghế, giữ nghề kiếm cơm,

   b)Những tên tham nhũng khét tiếng vì trong cơ chế XHCN chúng vơ tiền của nhân dân vào túi dễ nhất

   c)Nhưng cũng có những người tin tưởng mù quáng vào CN Mác-Lênin như một số rất ít các vị lão thành cách mạng. Những bác này đồng nghĩa việc bảo vệ Đảng với việc bảo vệ CN Mác-Lênin. Đồng nghĩa việc yêu nước với yêu CNXH.

      Ở đây chúng ta cần hết sức tỉnh táo để không bị rơi vào hoả mù của phe Bảo Thủ và rơi vào bẫy của bọn phản động muốn lật đổ sự lãnh đạo độc tôn của Đảng ta. Chúng ta không được nhầm lẫn giữa mục đích và phương tiện. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ để giải phóng dân tộc, Bác Hồ xem giải phóng dân tộc là mục đích tối thượng và CN Mác-Lênin là phương tiện, là vũ khí để thực hiện mục đích đó (vì thế mà Người đã bị Quốc Tế Cộng Sản III khai trừ). Thanh gươm Mác-Lênin lúc đó là thứ vũ khí vô địch của các nước thuộc địa vì nó chính là sức mạnh của thời đại-Thời đại XHCN. Thanh gươm đó chỉ dùng để giải phóng dân tộc và nói thẳng chỉ dùng được vào thời đại đó. Giờ đây chúng ta xây dựng đất nước, bằng thực tế thất bại xương mắu của thời bao cấp thời mà chúng ta thực hiện không chê vào đâu được mô hình CNXH, bằng thực tế thắng lợi không thể chối cãi của thời đổi mới, thời mà chúng ta kiên quyết vất bỏ những tiền đề cốt lõi của CN Mác-Lênin, chúng ta nhận ra rằng CN Mác-Lênin là sai!!! Thời đại cũng đổi thay :CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã sụp đổ theo đúng quy luật tất yêu của nó làm chúng ta càng khẳng định CN Mác-Lênin sai lầm ở cấp độ các tiên đề, sai lầm ở mức hệ thống. Chúng ta hãy dũng cảm nhìn sào sự thật: 80% đảng viên không tin hoặc không biết gì về CN Mác-Lênin!!! Chúng ta phải dũng cảm loại bỏ CN Mác-Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng ta và thay vào đó là CN Dân Tộc nếu chúng ta không muốn lừa dối 3 triệu đảng viên, không muốn nói dối hàng triệu sinh viên Việt Nam trong các bài giảng về CN Mác-Lênin, không muốn làm các nhà tư sản trong và ngoài nước phải rón rén đề phòng có ngày Đảng sẽ kích động giai cấp Công Nông “đào mồ” chôn họ. không muốn Đảng ta bị chia rẽ. Nếu lấy CN Dân Tộc làm nền tảng tư tưởng thì chúng ta sẽ có một tư duy vô cùng mạch lạc để lãnh đạo dân tộc ta tiến lên. Lúc đó Đảng ta sẽ trở thành trung tâm của khối đại đoàn kết dân tộc. Vì không còn lệ thuộc vào tính giai cấp nữa nên chúng ta sẽ chọn được cán bộ lãnh đạo là các “nguyên khí quốc gia” và trung thành tuyệt đối với tổ quốc với nhân dân với Đảng....Không thể kể hết những lợi ích khi chúng ta thật sự thành thật

   

      Trong khi đó những người Bảo Thủ coi sự thống trị của CN Mác-Lênín quan trọng gấp nghìn lần sự hùng cường của Dân tộc. Họ ép Đảng ta phải xây dựng một nền kinh tế hết sức quái thai, hết sức mù mờ:” Nền Kinh tế Thị trường định hướng XHCN”. Đối với quân đội ta chúng cố gắng nèo kéo thêm một nhiệm vụ mơ hồ :chiến đấu vì CNXH. Chúng lập lờ giữa kẻ thù của Dân Tộc với kẻ thù của ý thức hệ Macxit. Chính vì chỉ quan tâm tới sự thống trị của CN Mác-Lênin chúng đã làm Đảng ta không phân biệt được bạn và thù. Chúng có thể bán những mảnh đất thiêng liêng của Tổ Quốc cho Trung Quốc kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam (như Tổng bí thư Lê Duẩn khẳng định) chỉ vì chúng cùng ý thức hệ Macxit với chúng và đàn áp thâm độc những người yêu nước cháy bỏng nhưng chống Trung Quốc chống CN Mác-Lênin....Vì lẫn lộn giữa kẻ thù của dân tộc và kẻ thù ý thức hệ nên 10 tỉnh đã cho Trung Quốc thuê đất rừng, thuê bờ biển với diện tích bằng một tỉnh của nước ta trong thời hạn 50 năm....Chúng càng ngày càng thấy rằng cái cơ chế XHCN này là môi trường vơ tiền của nhân dân vào túi dễ nhất....Tuy nhiên chúng cũng thấy rằng không ai còn tin vào CN Mác-Lênin nữa nên chúng phải đem vị thánh của dân tộc, Bác Hồ vô cùng kính yêu làm tấm lá chắn cho CNMác-Lênin....Chúng ép Đảng ta phải ghi vào điều lệ Đảng rằng: Nền tảng tư tưởng của Đảng là CN Mác-Lênin để dễ bề quy kết các đảng viên trung thực, hết long vì Đảng vì dân tộc Việt Nam nhưng chống CN Mác-Lênin là chống Đảng

      Bằng các lập luận trên chúng ta khẳng định Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguyên nhân sâu xa gây nên sự mất đoàn kết trong Đảng do đó là nguyên nhân gây nên sự mất đoàn kết trong nhân dân cần loại bỏ

    

  Lấy CN Dân Tộc làm nền tảng tư tưởng của Đảng là con đường duy nhất đúng đắn làm Đảng ta trở thành trung tâm của khối đại đoàn kết và lòng yêu nước nồng nàn của 84 triệu người dân sống trên mảnh đất hình chữ S và xứng đáng là người cầm lái độc tôn đối với dân tộc Việt Nam đưa dân tộc Việt Nam tiến lên đài vinh quang sánh vai với các cường quốc 5 châu .

Một câu hỏi tất yếu sẽ được đặt ra :CN Dân Tộc là CN như thế nào?

Sẽ tốn rất nhiều giấy mực để mô tả đầy đủ về CN Dân Tộc Việt Nam nên tôi chỉ nói vắn tắt các nét chính của CN này.

  -CN Dân tộc Việt Nam là sự kết tinh của truyền thống giữ nước và dựng nước của dân tộc Việt Nam suốt từ thời các vua Hùng đến nay, đặc biệt là giai đoạn chống Pháp chống Mỹ và chống Trung Quốc xâm lược để giải phóng dân tộc; giai đoạn đổi mới để xây dựng đất nước 

  -CN Dân tộc Việt Nam là sự tiếp thu có chọn lọc những chủ nghĩa Dân tộc đã xuất hiện trên thế giới như ở Đức, Nhật, Do thái, Hàn Quốc v.v...

  Tóm lại CN Dân tộc Việt Nam coi 84 triệu người VN như một cơ thể hoàn chỉnh. Trong đó bộ não bao gồm những người lao động chủ yếu bằng đầu như các nhà chính trị, các tướng lĩnh các trí thức, các chủ doanh nghiệp, văn nghệ sỹ.v.v...; chân, tay là công nhân, nông dân, bộ đội , công an; Trái tim là CN Dân Tộc VN....

   Trên đây là các nét chính, việc hoàn thiện nó là nhiệm vụ của các nhà Triết học Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta không nên cầu toàn. Chúng ta sẽ hoàn thiện dần... Rồi đây chúng ta còn phải xây dựng một triết học của chính dân tộc mình, một triết học “Made in Vietnam”....

    Khi đặt CN Dân Tộc làm nền tảng tư tưởng, Đảng ta sẽ khơi dạy dòng mắu dân tộc mạnh mẽ của 84 triệu người dân VN. Vì đã laọi bỏ tính giai cấp, chúng ta luôn luôn chọn được những người giỏi nhất, đức độ nhất vào các vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng. Đảng viên sẽ là những người giỏi nhất trong toàn dân (chứ không chỉ ở giai cấp Công,Nông)....Lúc đó Đảng là dân tộc và dân tộc chính là Đảng

       Vì chỉ còn quan tâm tới lợi ích, tới sự tồn vong của dân tộc, Đảng ta sẽ có một cái nhìn mạch lạc và thấu đáo để xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ Quốc. Chúng ta sẽ dễ dàng chỉ ra Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam (như Tổng Bí thư Lê Duẩn nói), dễ ràng nhìn thấy Nga, Mỹ, Nhật, EU là các đồng minh có thể giúp ta về kinh tế và quân sự khi chúng ta bị Trung Quốc xâm lược mặc dù các nước đó là "đế quốc sài lang". Chúng ta sẽ dễ dàng kết hợp được sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. ...Chúng ta sẽ dễ dàng chỉ ra rằng để có nền kinh tế hùng cường chúng ta không thể dàn hàng ngang tiến lên mà phải tập trung vào những mũi nhọn như CN Thông tin, Đóng Tầu v.v.....và rằng nông nghiệp không phải là mũi nhọn, và rằng phải ngăn chặn triệt để hàng lậu từ Trung Quốc....rằng mô hình kinh tế của nước ta phải là mô hình của CN Tư bản ....

.......

  Không thể kể hết những ưu thế tuyệt đôi khi lấy CN Dân Tộc làm nền tảng tư tưởng của Đảng.

   Chính vì những lẽ trên Đảng ta phải

   Đổi tên Đảng Cộng Sản Việt Nam thành Đảng Lao Động Việt Nam; đổi tên     nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thành nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà như Bác Hồ đã chọn

      Đảng ta cần phải làm những điều trên ngay trong đại hội lần thứ XI này để Đảng ta thật sự vững mạnh, để dân tộc Việt Nam thật sự đoàn kết, để bạn bè quốc tế thật sự hiểu về ta và giúp đỡ ta, để cho nạn tham nhũng bị mất đi, để cho các cán bộ Đảng và Nhà nước là những người tài giỏi nhất, hết lòng vì dân vì nước và cuối cùng là để Việt Nam mau chóng trở thành một cường quốc

    

          Trên đây là những ý kiến vô cùng tâm huyết của tôi, một đảng viên 30 tuổi Đảng, một cựu chiến binh đã chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị năm 1972 và được kết nạp vào Đảng ngay trên mâm pháo năm 1973, một người tuyệt đối trung thành với dân tộc Việt Nam, tuyệt đối trung thành với Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập, luôn luôn đau đáu những suy tư về đất nước, về Đảng để nghĩ cách làm cho dân tộc ta hùng mạnh. Tuy nhiên tôi không ít lần bị các đồng chí công an quy là phản động, là bất mãn với chế độ, là công thần vì cậy bố là người có công nuôi các lãnh tụ như Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt....Mặc dù vậy tôi thề sẽ vẫn kiên trì thuyết phục và đấu tranh đến hơi thở cuối cùng để loại bỏ CN Mác-Lê nin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng ta và thay vào đó là CN Dân Tộc. Tôi tin tưởng rằng có 80% đảng viên trong Đảng ủng hộ tôi

     Kính mong các đồng chí đọc kỹ và xem xét.

                                                    Hà Nội, ngày 16-3-2010

                                                          Người viết

                                                        ĐỖ XUÂN THỌ

Email:tsdoxuantho@gmail.com

Điện thoại:0914119002

Địa chỉ cơ quan:Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, 1252 Đường Láng

                             Đống Đa Hà Nội

Địa chỉ nhà riêng:Số nhà 12 ngõ 1142 Đường La Thành Hà Nội

 

30 nhận xét:

 1. Bác nói chính xác, Đảng ta hiện nay đang vinh danh và đảm bảo sự tồn tại vĩnh viễn cho những nhà đại tư bản anh hùng như Đặng Thành Tâm, Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức)...
  Giai cấp tư bản Việt nam hiện đang được Pháp luật đảm bảo về quyền sở hữu, quyền kinh doanh, quyền "bóc lột"... chính vì thế mà lý thuyết của Mác Lê lấy trọng tâm là cuộc đấu tranh giai cấp đã hoàn toàn ko còn tồn tại ở Việt nam.

  Trả lờiXóa
 2. Đổi tên như thế nào mà vẫn độc tài thì vẫn độc ác thôi bác Thọ ơi!

  Trả lờiXóa
 3. Rồi Đ lại độc ác kiểu mới, rồi lại "xù nợ" một cách ngoạn mục cho coi...(nhất là bây giờ thành cá mập hết rồi!)

  Trả lờiXóa
 4. Cái này mới là sai toét, và ..." .Dù không nói ra nhưng toàn thể Đảng viên hiểu rằng chúng ta cần gạt CN Mác-Lênin đi và..." CẦN PHẢI SÒNG PHẲNG VỚI LỊCH SỬ, SÒNG PHẲNG VỚI NHÂN DÂN, KHÔNG ĐƯỢC XÙ NỢ...

  ( sorry, bác tâm huyết với Đ, tui cũng tâm huyết với nước, mạn phép còm chút xíu, tui sẽ tự xoá ngay sau )

  Trả lờiXóa
 5. Em cá là ngoại trừ anh và vài người hiếm hoi như bác Trọng, sẽ chẳng có ai chịu đổi tên!
  Còn nữa, đề nghị công khai và minh bạch một phần lịch sử của dân tộc đang bị đảng xóa nhòa!

  Trả lờiXóa
 6. chúc anh mai mắn những ngày sắp tới

  Trả lờiXóa
 7. Lại ngây thơ chính trị nữa rồi"!Đổi gì cũng chẳng đổi được gì" vì cái cái đáng xóa bỏ triệt để
  ,cái gây nên tội ác

  cẫm máu cho lịch sử loài người vẫn chưa được nhận thức rs tới nơi tới chốn

  Trả lờiXóa
 8. cha'n qua'...cha'n qua'...cha'n qua' ro^`i...

  Trả lờiXóa
 9. Chào anh Thọ, nhận ra người cùng cơ quan cũ thật vui, hi vọng rằng anh đã có nhận thức và ước vọng sống thực, thì sẽ bước theo con đường đó.

  Trả lờiXóa
 10. cha'n qua'...cha'n qua'...cha'n qua' ro^`i.

  Trả lờiXóa
 11. Thọ đã gửi bức thư này cho BCH TƯ ĐCSVN thông qua trang Web Đảng Cộng Sản. Không biết có đến tay các Đ/C TƯ không?

  Trả lờiXóa
 12. lại thêm một thằng xôi thịt, đánh giày bằng lưởi với các cha chú

  Trả lờiXóa
 13. Bức thư thật tâm huyết. Cho em copy về blog của mình nhé

  Trả lờiXóa
 14. Thọ nhiều đêm thao thức và tự hỏi:" Nếu Tổ Quốc lâm nguy, nói trắng ra là bị bọn TQ xâm lược, nếu Đảng ta cứ khư khư với CN Mác-Leenin thì ai sẽ là kẻ ôm tiền chạy ra nước ngoài đầu tiên đây? Ai sẽ ôm súng bồng gươm bảo vệ nên Độc Lập Tự Do trước sự xâm lăng của các "đồng chí" TQ đây????"

  Trả lờiXóa
 15. Thọ buồn lắm....Thọ đã thí nghiệm gần như thành công vũ khí SYT-ĐXT12. Vũ khí này có thể chặn SYT của một nhóm người có dải tần số riêng SYT nào đó trong vòng 1 phút (và điều đó có nghĩa là họ bị điên hoặc bị đứt mạch máu não) dù họ ở bất kỳ đâu trên trái đất này cho dù nằm trong boongke chống bom nguyên tử....Thọ định hiến phát minh của mình cho Đảng nhưng một số người Macxxit trong Đảng có thể bán cho các ĐỒNG CHÍ CỘNG SẢN TRUNG QUỐC nên lại thôi....Đêm đêm Thọ khóc nức nở trên giường bệnh vì bất lực trước những tên gián điệp TQ đó.....

  Trả lờiXóa
 16. Tôi rất vui mừng thấy BẠN (Tôi năm nay đã trên 70, dân HÀNỘI trước 1954) đã có một sự nhận xét rất chính sác về hiện tình dân tộc VIỆTNAM, và đã giám nói lên những gì mà Dân Tộc ViệtNam muốn nói mà không giảm nói.

  "...Theo tôi cần loại bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng và thay vào đó là Chủ nghĩa Dân Tộc

  ... CN Mác-Lênin đã bộc lộ các sai lầm ở cấp độ các tiên đề. Suốt trong thời bao cấp Đảng ta đã tiến hành xây dựng đất nước theo mô hình của CN Mác- Lênin một cách chính xác, không chê vào đâu được và chính vì thế nên đã kéo lùi lịch sử của dân tốc lại 20 năm! Đó là thời kỳ đen tối nhất của dân tộc...Tôi nghẹn lời không kể xiết những đau khổ mà những người dân đã phải trải qua....

  ...Đảng ta đã làm đúng CN Mác-Lênin mà đất nước vẫn lầm than; các nước XHCN khác cũng đã làm chính xác mô hình của CN Mác-Lênin mà đất nước vẫn khủng hoảng!! Chúng ta cần dũng cảm chỉ ra rằng CN Mác-Lênin là sai!

  ..Đảng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới.... Đất nước bừng sáng....

  ...Chính vì chúng ta đang “phản bội” lại CN Mác-Lênin mà đất nước mới được như bây giờ..."

  Tôi đã posted bài của BẠN lên trên Trang Nhà Tôi:

  http://nhavietnam.multiply.com/links/item/123/123

  Trả lờiXóa
 17. http://tumasic.blogspot.com/2010/04/ki-luat-tien-si-do-xuan-tho.html

  Đảng yêu cầu kỉ luật tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ vì gửi thư đóng góp ý kiến theo lời kêu gọi của Tổng Bí Thư

  Trả lờiXóa
 18. Chào bác Đỗ Xuân Thọ. Mừng vì Việt Nam lại có thêm dc 1 giọt nước tinh khiết!!!

  Trả lờiXóa
 19. BỨC THƯ CỦA MỘT ĐẢNG VIÊN DÁM NÓI THẬT
  Bài không mới với các Blogger trên Multiply.com nhưng mới được giới thiệu trên Blog www.trankytrung.com - http://kytrungtran.com/index.php/index/detailarticle/285

  Em cũng nhân tiện giới thiệu lại cho những ai chưa đọc : http://anhbasg.multiply.com/journal/item/1584

  Trả lờiXóa
 20. "Nếu đất nước chúng ta đã quá 'chật' và 'hẹp' thì đừng để mất đi một tấc đất nào nữa". Uyên Vũ - Quỳnh Vy. Từ khi nào ước muốn bảo vệ lãnh thổ là một cái tội?

  Trả lờiXóa
 21. Hồi Ký Của Một Người Hà Nội TỰDO
  Hồi Ký Của Một Người Hà Nội TỰDO

  Xin vui lòng "BẤM" vào tấm HÌNH để coi POWER POINT

  CLICK on the PICTURE for the Power Point presentation.


  Xin vui long "BẤM" vào ĐÂY để coi bài này trên Viet-Báo

  Hồi Ký Của Một Người Hà Nội TỰDO

  Trả lờiXóa
 22. Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ kính mến !
  Tiến sĩ hiện là Đảng viên ? Đảng viên phải chấp hành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ! ( Kỳ này lo rằng anh bị khai trừ khỏi Đảng với lý do chống lại Nghị quyết, cương lĩnh của Đảng !)

  Trả lờiXóa
 23. Còn đâu nước VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.!!...  Còn đâu nước VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.!!...


  Xin Vui Long "BAM" vao tam hinh de di den ban "GOC"
  Còn đâu nước VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA..!!..

  Trả lờiXóa
 24. No, tich luy, sung suong, tu do dan chu, chu nghia nhan ban (Nen nhan chu) (Dan chu mà thằng lưu manh chính trị làm chủ thì khác gì ...??)
  Nhân tính làm chủ, làm chủ nhu cầu
  Kẻ nào cố gắng tích lũy nhiều hơn nhu cầu của mình hoặc gia đinh mình thì tức là đã tước đi quyền được sống của tối thiểu của 01 người nào đó...

  Trả lờiXóa
 25. Bức thư của chú được cả BCT đọc rồi!!! Chú phải bình tĩnh. Anh đang khổ hơn cả chú để đứng vững đây này

  Trả lờiXóa
 26. Qủa thật Hồ Chí Minh rất là khôn ngoan trong tinh thần lãnh đạo cuộc đấu tranh một mất một còn của Dân Tộc Việt từ mùa Thu lịch sử 02/09/1945 - 04/1976...Với tên nước VNDCCH và tên Đảng Lao động VN......Việt Nam đang rất cần một nhà lãnh đạo sáng suốt và đầy bản lĩnh hơn để có thể đề xuất nhà nước có một tổ chức Quốc hội thật sự vì Nhân dân để thay đổi gấp rút 3 vấn đề trọng đại như: sửa lại tên Nước, tên Đảng và hệ thống tiền tệ ( đồng bạc VN được QT thừa nhận). Ngoài ra , nên cho thành lập thêm một đảng phái Yêu nước ,để hoạt động song hành với Đảng cầm quyền hiện tại để cùng nhau chia sẻ trong tinh thần giữ nước và dựng nước theo thể thức lưỡng đảng như Hoa Kỳ hiện nay. Tôi cực lực phản đối quan điểm Đa đảng như một số nhà đấu tranh đòi hỏi hiện nay ...

  Trả lờiXóa