Thứ Tư, 9 tháng 9, 2009

ĐXT: Con hỏi thật Người, lương mỗi tháng của Người được bao nhiêu?/ TVT: Con hỏi thế tức là con chưa hiểu nhiều điều/ Chỉ riêng với Trái Đất, ta làm việc không ngơi nghỉ dù một phần tỷ nano giây/ Ta sẽ cho con một con số để con dễ hiểu/ Lương của ta cỡ tỷ tỷ USD trong một giây/ ĐXT : Vâng, điều đó con đã hiểu hàng ngày/ Nhưng sao lương của Người ít thế?/ Và lương của con thì sao?/ Tâm Vũ Trụ cười, tạm biệt, vẫy chào,/ Tôi, kẻ muốn lượng hóa thành tiền mọi thứ/

2 nhận xét: