Thứ Tư, 16 tháng 9, 2009

204 thành viên của CPC đang nhóm họp từ 16/9/2009 đến 18/9/2009... SYT có làm được gì không? Chỉ có thử mới biết!! Đề nghị các bạn LUÔN VÀ NGAY!!! Dải tần số và tọa độ trong không gian ĐXT là (A39,B415,C21,F15,T204,S102->118). Sự điều chỉnh sẽ bằng ĐTDD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét