Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009

Thọ thề sẽ bỏ rượu !!!! Vì thế Thọ sẽ sửa lại những câu trong About Me.

3 nhận xét:

  1. Chúc mừng Thọ.

    Cùng nâng ly nào!

    Trả lờiXóa
  2. Thọ thề sẽ bỏ rượu !!!! Vì thế Thọ sẽ sửa lại định nghĩa về rượu... ha ha... Việc bỏ rượu là việc hướng tới tương lai chứ không phải quá khứ. Những gì nói trong quá khứ thì là lịch sử. Đừng có sửa, đồ hèn

    Trả lờiXóa