Thứ Hai, 19 tháng 1, 2009

Xuân Kỷ Sửu và Triết Học của người Việt

Đỗ Xuân Thọ

XUÂN KỶ SỬU

VÀ TRIẾT HỌC CỦA NGƯỜI VIỆT

Chúng tôi ươm hạt giống Dân Tộc VIỆT NAM xanh trong máu đỏ Búa-Liềm

Chúng tôi tưới cho hạt giống đó bằng hồn của HỒ CHÍ MINH bất tử

Chúng tôi sẽ nói dõng dạc điều này dù có bị đem ra xét xử

Trước bất cứ phiên tòa nào, dù đó là Mác-Lênin

Chúng tôi sẽ nói to lên rằng: Dân Tộc này vẫn vay mượn niềm tin!

Vì chưa có một triết học của riêng mình đích thực

Dù có bị tra tấn thể xác và tinh thần cùng cực

Chúng tôi vẫn quyết viết nên một triết học của riêng mình

Chúng tôi vẫn quyết viết nên một triết học nghĩa tình

Dâng lên mẹ Việt Nam yêu dấu

Dù có̀ hy sinh trước những rô bốt Mác-Lênin.....

Xuân Kỷ Sửu đang làm tăng niềm tin

Của những đứa con ngang bướng nhưng vô cùng yêu Mẹ

Của những đứa con đã cắt máu, ăn thề, tuyên thệ

Hiến dâng cuộc đời này cho Mẹ, Mẹ ơi...

*

Chúng con đã nghe theo lời Bác trùng trùng ra trận

Quyết dành lại Độc Lập Tự Do cho đất nước này

Quyết dành lại Độc Lập Tự Do cho những suy nghĩ hàng ngày

Dù của bác Nông Dân hay Giáo Sư, Tiến Sỹ

Dù là của những "em gái" phải buộc mình làm "đĩ"

Cho bọn sói lang Trung Quốc bá quyền

Dù người Việt nghèo trên khắp mọi miền

Còn thèm bữa ăn có bánh chưng, bánh tét...

Niềm tin của chính họ phải là trên hết...

*

Ôi triết học của Dân Tộc mình....

Sẽ có một buổi bình minh!!!

Triết học Việt được ra đời bất tử

Hà nội, ngày 19-01-2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét