Thứ Tư, 7 tháng 1, 2009

Entry for January 07, 2009 KỶ NIỆM NGÀY ĐÁNH ĐỔ KHƠ ME ĐỎ

Thọ không bao giờ nháp!!! Hãy nhớ lấy điều đó!!!

Là một người lính và đã già rồi, Thọ đánh giá rất cao câu nói của Lê Đức Thọ (Mặc dù Thọ bây giờ căm ghét ông ta) với các nhà lãnh đạo Thái Lan vào những năm 1978 khi họ định "Lên án Việt Nam xâm lược Cămpuchia và định chứa chấp các phần tử của Pôn Pốt dùng đất của Thái Lan chống lại Việt Nam" rằng :"Chúng tôi chỉ cần 24 tiếng đồng hồ là bộ đội của chúng tôi sẽ uống cafe ở Băng Kốc nếu các ông ủng hộ chế độ KƠ ME ĐỎ". Thái Lan lúc dó sợ són đái...

Thọ đánh giá rất cao khi Lê Duẩn đã chỉ ra TRUNG QUỐC là kẻ thù số 1 của Việt Nam ngay sau khi giải phóng đất nước năm 1979( Thậm chí ông ta đã cho ghi ngay vào Hiến Pháp Việt Nam) mặc dù Thọ căm ghét ông ta đã dùng triết học Mác Lê Nin để tiêu diệt biết bao HIỀN TÀI của đất Việt.....

Thọ lo lắng khi có các cái đầu mạnh nhất Việt Nam đang coi Nga chứ không phải là Mỹ là đồng minh số 1 của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay......Đành rằng Thọ căm giận những kẻ cơ hội đã quyên ngay người bạn NGA đã sát cánh với dân tộc Việt Nam suốt những năm giải phóng dân tộc khi chúng thấy họ vất "kinh thánh" Mác-Lênin...Không! Nước Nga chỉ là người bạn chân thành của Dân tộc Việt Nam!!! Đồng minh số một của Việt Nam phải là nước MỸ!!! Chỉ có thế, KẺ THÙ SỐ MỘT CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM LÀ TRUNG QUỐC mới bị khống chế!!!

Trong một tình yêu Việt Nam đến mãnh liệt Thọ quyên đi mối thù với Lê Đức Thọ, với Lê Duẩn....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét