Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2009

SÂN

Thọ rất buồn khi có người nhận xét rằng học thuyết TÂM VŨ TRỤ của Thọ được hoàn thành bởi lòng hận thù cao độ với cơ chế hiện tại! Thọ có thể nói ngay, đó là một nhận xét phiến diện. Học thuyết Tâm Vũ Trụ của Thọ được hoàn thành bởi lời ru vời vợi của Mẹ Thọ...Nó được hoàn thành bởi những xôn xao trong trái tim khi nghĩ về Việt Nam sau những trận đánh ở chiến trường Quảng Trị hay bài học văn mà cô giáo Phạm Thị Nhiễu bắt Thọ phải đọc trước lớp bài ký của Nguyễn Trung Thành ( Nguyên Ngọc) " Đường chúng ta đi"...Trời! Ông ta không bao giờ viết được những áng văn chương hay hơn thế....

Có!... Có hận thù... Thọ có thể nói ngay, chỉ có lòng hận thù ngút trời cùng một lúc với tình yêu mênh mang biển mới có những tư tưởng phá trời như vậy...

Thọ giờ phút này thấy kém Einsstein vì Einsstein không SÂN như Thọ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét