Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2008

TRƯỜNG HỌC TỐT NHẤT HÀNH TINH

Như đã biết ở chương 2 của thuyết TÂM VŨ TRỤ ( Xem cuối blog này):" Tâm Vũ trụ và Thông tin", hàng ngày hàng giờ, hàng phút, hàng giây, thậm trí hàng micro giây chúng ta luôn nhận được các sóng ý thức (idea wave) từ các nền Văn minh trong Vũ trụ. Vì có nền Văn minh yêú hơn Trái Đất, có nền Văn minh mạnh hơn Trái Đất nên trong chúng ta có cả cái Thiện và cái Ác; có cả sự Thông minh lẫn sự Ngu si ;sự Giả Dối và Trung Thực; v.v. .... Một câu hỏi được đặt ra là:" Làm thế nào chúng ta chỉ nhận được các sóng ý thức (SYT ) từ các nền Văn minh ở lân cận Tâm Vũ trụ để chúng ta Thiện hơn, Thông minh hơn?".
Thọ đã lấy chính bản thân và 2 con trai của Thọ làm vật thí nghiệm cho lý thuyết truyền và thu Sóng Ý Thức. Sau 12 năm sự thành công là 2/3.
Thọ đang tổng kết và viết thành lý thuyết. Trong Entry này Thọ chỉ muốn nói đến ước vọng của Thọ là dùng lý thuyết này vào việc đào tạo chỉ cho những học sinh sinh viên Việt Nam. Khi đó con cái chúng ta được học trong "Trường học" tốt nhất Hành tinh.
Thọ là thằng theo CHỦ NGHĨA DÂN TỘC mà./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét