Thứ Ba, 14 tháng 10, 2008

LỜI KÊU GỌI CỦA CÁC ĐỆ TỬ NGUYỄN VIỆT TIẾN

Thọ post lại bức thư mà chúng gửi cho Thọ để các bạn cùng đọc. Nhất là lúc tướng Quắc và hai nhà báo, những người anh hùng của chúng ta đang phải ra toà

Hỡi các đồng chí Đảng viên ĐCSVN bị lộ đã vào tù vì tội THAM NHŨNG và các đồng chí Cộng sản trung kiên khác vẫn chưa bị lộ. Chúng ta hãy đoàn kết thành một khối thép xung quanh TÔNG BÍ THƯ NÔNG ĐỨC MẠNH để thanh lọc tất cả những kẻ ngăn cản chúng ta làm giầu như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Hồ Đức Việt ….và các thằng khọm già như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Van An, Vũ khoan v.v….Chúng là những kẻ cấp tiến , thân Nga, thân Mỹ, thân Nhật, thân phương Tây đang ra vẻ hết lòng vì đất nước, vì công cuộc Đổi Mới. Chúng ta không sợ chúng, vì chúng ta đã liên kết chặt chẽ với các đồng chí Trung Quốcgần kề với biên giới Việt Nam. Chúng ta đã có đồng chí Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, đồng chí Nguyễn Việt Tiến vừa ra tù và nhiều đồng chí bị kết tội tham nhũng khác.sắp được phục hồi chức tước

Chúng ta quyết không để giới TRÍ THỨC, bọn TƯ SẢN và ĐỊA CHỦ dân tộcđặc biệt là bọn nhà báo nhúng mõm vào công cuộc làm giầu của chúng ta! Phải CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN! Chỉ có bọn CÔNG NHÂN và NÔNG DÂN ngu đần là được sống để phục vụ chúng ta.

Hãy dương cao ngọn cờ Mác-Lênin. Quyết tâm biến Việt Nam thành nước Cộng Sản Chủ Nghĩa vì, chỉ có trong XÃ HỘI CỘNG SẢN chúng ta mới THU HOẠCH được nhiều tiền nhất và dễ nhất vào túi chúng ta

Chúng ta không sợ NỘI CHIẾN vì khi có nội chiến chúng ta đã có rất nhiều tiền để chạy ra nước ngoài.

Hãy lien kết lại! Làm cho giá cả tăng vùn vụt

Đây là thời cơ thuận lợi nhất để chúng ta cướp chính quyền.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét