Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2008

PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ GIAI CẤP TƯ SẢN DÂN TỘC

Mặc dù đã hứa nhưng Thọ phải xin lỗi các bạn vì phần Quốc Phòng và Kinh Tế phải được giữ bí mật lúc này, đặc biệt là Quốc Phòng. Thọ chỉ nói một chút về Kinh Tế:

-Tư tưởng chủ đạo là phát triển mạnh mẽ giai cấp Tư sản, Địa chủ dân tộc!!! Chính họ là những người anh hùng mang lại sự giầu mạnh cho Việt Nam (thuế mà họ đóng góp cho đất nước chiếm tỷ trọng lớn), mang lại công ăn việc làm cho hàng triệu người lao động, kích thích sự phát triển của khoa học, công nghệ. Những người anh hùng này chính là nội lực của Dân Tộc

- Tôn vinh và đãi ngộ bằng cả VẬT CHẤT lẫn TINH THẦN đối với giới TRÍ THỨC vì, ở bất cứ thời điểm nào trong lịch sử, giới TRÍ THỨC cũng là BỘ NÃO của Dân Tộc Việt Nam

- Hợp tác toàn diện với Mỹ đặc biệt trong việc xây dựng những nhà máy điện nguyên tử, tranh thủ những nguồn vốn và công nghệ của Mỹ, Nhật, Liên minh châu Âu, Nga .Rứt khoát không dùng công nghệ của TQ trong các công trình trọng điểm ( Ngoại lực)

- Trả lương cho công chức nhà nước để họ có thể nuôi được gia đình và tích luỹ ( Sau khi đã thanh lọc hết bọn bất tài, tham nhũng)

- Chăm lo đời sống cho các vị lão thành cách mạng, đặc biệt là các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang.

- Khép lại quá khứ, hướng đến tương lai, đoàn kết từ trong TÂM với người Việt trong và ngoài nước bất đồng chính kiến với Cộng Sản ( Vì còn CS trong Đảng nữa đâu mà bất đồng ). Xây dựng khối đại đoàn kết Dân Tộc, trên dưới một lòng quyết đưa Việt Nam trở thành một cường quốc

v.v..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét