Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

THƯ GỬI BỘ CHÍNH TRỊ VÀ BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

THƯ GỬI BỘ CHÍNH TRỊ VÀ BCH TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Kính gửi : -Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng
-Bộ Chính Trị ĐCSVN
- Ban chấp hành Trung Ương ĐCSVN
Tôi tên là: Đỗ Xuân Thọ
Đảng viên 41 năm tuổi Đảng (được kết nạp Đảng ngay trên mâm pháo ở chiến trường Quảng Trị năm 1972), tiến sĩ cơ học ứng dụng công tác tại Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải. Người quằn quại và đau đáu để nghĩ làm sao dân tộc Việt Nam hùng mạnh.
Bố tôi - ông Đỗ Văn Tỵ được kết nạp Đảng Cộng Sản Đông Dương năm 1939, là nơi nuôi dưỡng các lãnh tụ tiền khởi nghĩa: Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Trần Đăng Ninh…v.v…
Sau 84 năm, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã làm được gì?
Cái ước nguyện ghê gớm nhất của Hồ Chí Minh là: “Ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc, ai cũng được học hành” thì ngay ở Thủ đô Hà Nội này vẫn có người đất bựa và mù chữ.
Tôi không nói dài… cả thế giới này chỉ còn 5 nước cộng sản!!!
Tôi đã chứng minh những sai lầm ở mức độ các tiên đề của Chủ nghĩa Mác-Lênin ở các bài viết: Thư gửi con trai út (Dân luận); Hồ Chí Minh báo mộng (Dân luận).
Khát vọng cháy bỏng của tôi là Việt Nam phải hùng mạnh như Hàn Quốc, Singapore…, những đất nước cùng vạch xuất phát.
Vì sao chúng ta không hùng mạnh như họ???
Vì cái thể chế độc Đảng, độc tài của chúng ta thối nát hơn Hàn Quốc, Singapore…
Đơn giản chúng ta muốn bằng Hàn Quốc thì Thể chế phải như Hàn Quốc !!!!
Một thể chế DÂN CHỦ - ĐA ĐẢNG - TAM QUYỀN PHÂN LẬP - TỰ DO BÁO CHÍ… như thể chế tuyệt vời của Mỹ.
Có 3 cách để tạo nên một thể chế như vậy:
1. “MÙA XUÂN Ả RẬP”: Vận động toàn dân nổi dậy làm cách mạng như cách mạng Tháng 8 năm 1945 của Nguyễn Ái Quốc để lật đổ cái chế độ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA thối nát này. Phương án này sẽ rất dễ xảy ra nội chiến.
2. “ĐÁNH THẲNG VÀO CUNG TƯỚNG” hay phương án “BÔ RÍT ENXIN” tức là dùng CỤC 2 của Bộ Quốc phòng và CỤC 5 của Bộ Công an cùng với CIA, MI6, MOSSAD… và các cơ quan tình báo của Nhật, Hàn Quốc, Đức để tạo ra một ENXIN Việt Nam trong Bộ Chính trị Đảng Cộng Sản Việt Nam làm nên một cuộc lật đổ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ở Việt Nam và xây dựng một chế độ dân chủ đa đảng như nước Nga.
3. “PHƯƠNG ÁN CỦA PHẬT”, Đảng Cộng Sản Việt Nam tự tách ra làm 3 đảng:
a. Đảng Cộng Sản Việt Nam (Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch Đảng)
b. Đảng Cộng Hòa (Nguyễn Tấn Dũng làm Chủ tịch Đảng. Cương lĩnh và Điều lệ của Đảng lấy nguyên như Đảng Cộng Hòa của nước Mỹ về sửa đổi cho phù hợp với Việt Nam).
c. Đảng Dân Chủ (Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch Đảng. Cương lĩnh và Điều lệ của Đảng lấy nguyên như Đảng Dân Chủ của nước Mỹ về sửa đổi cho phù hợp với Việt Nam).
Đây là phương án mà tôi đã nghiền ngẫm đến kiệt cùng trong những buổi Thiền - Toán.
Hãy nhìn thẳng vào sự thật!!!
Tôi mong rằng toàn bộ BCH Trung ương Đảng Cộng Sản ViệtNam và Bộ Chính trị hiểu rằng:
CHỈ CÓ MỘT THỂ CHẾ DÂN CHỦ ĐA ĐẢNG – TAM QUYỀN PHÂN LẬP MỚI LÀM VIỆT NAM NGẨNG ĐẦU LÊN VÀ SÁNH VAI VỚI HÀN QUỐC, NHẬT BẢN… ĐÂY LÀ QUY LUẬT CỦA KHÁCH QUAN, LÀ CỦA VŨ TRỤ, LÀ CỦA THƯỢNG ĐẾ.
Tôi mong rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam hãy thực hiện theoPHƯƠNG ÁN 3. Tức là phương án Phật.
Tôi gửi bức thư này đến Văn phòng Trung ương Đảng theo địa chỉ Email của Văn phòng Trung ương vì chân tôi bị gãy hai lần nên không thể mang đến tận nơi. Vì sự an toàn cá nhân tôi phải công bố đồng thời bức thư này lên mạng Facebook và Blog cá nhân của tôi.
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2014
Người viết
ĐỖ XUÂN THỌ
Tái Bút
CÁI SAI LẦM CHẾT NGƯỜI CỦA CN M-L LÀ CÔNG TÁC TUYỂN CÁN BỘ !!!! 
Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh...Tất cả các vị TIỀN KHỞI NGHĨA tiếp thu CN M-L về đều là con Đại Địa Chủ, Đại Tư Sản, Đại Trí Thức !
CN M-L khẳng định giai cắp CÔNG NHÂN là tiến bộ nhất. 
Mao Trạch Đông khẳng định GIAI CẤP BẦN CỐ NÔNG là tiến bộ nhất ! 
Do đó CÁN BỘ LÃNH ĐẠO PHẢI XUẤT PHÁT TỪ CÔNG NÔNG 
Trải qua các cuộc " Trí, Phú, Địa, Hào, Đào Tận Gốc Trốc Tận Rễ", Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Van Giai Phẩm, Cải Tạo Công Thương Nghiệp....Đấu tranh Giai Cấp ghê gớm...
Sau 84 năm, Bộ Chính Trị và Trung ương ĐCSVN và TQ TOÀN LÀ BỌN BẦN CỐ NÔNG !!!!
Họ đánh nhau giỏi ! Công Nhận ! Nhưng họ KHÔNG ĐỦ TRÍ THÔNG MINH ĐỂ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC VN HÙNG MẠNH !!! Tầm nhìn của họ là NÔNG THÔN MỚI, CÁNH ĐỒNG MẪU LƠN ! Họ không hiểu rằng chỉ cần Việt Nam xây dựng được một hãng như hãng SAM SUNG của Hàn Quốc thì tiền thuế họ thu được sẽ gấp 1000 lần tiền thu được TỪ CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN...
THƯA CÁC NGÀI ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ ĐCSVN, CÁI GENE DI TRUYỀN NÓ GHÊ GỚM VÔ CÙNG !!! CHÍNH VÌ THẾ NÓ BỊ ĐẬP CHẾT Ở LIÊN XỐ TRƯỚC ĐÂY
Các vị cứ nói đãi môi rằng : 
- HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA 
NHƯNG MỘT THẰNG VUA NGU, MỘT THẰNG BỘ TRƯỞNG NGU NÓ CHỈ CẦN BỌN TAY CHÂN NGU HƠN NÓ !!!
HIỀN TÀI RA NƯỚC NGOÀI HẾT VÌ LŨ BỘ TRƯỞNG VN TOÀN XUẤT THÂN TỪ BẦN CỐ NÔNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét