Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

HỆ SỐ THÔNG MINH CỦA MỘT VÀI VĨ NHÂN CỦA TRÁI ĐẤT

Thọ đã phải hi sinh gần 10 năm tuổi thọ của mình ( vì Bộ Lọc Sóng Ý Thức còn chưa hoàn chỉnh) mới đo được hệ số n của các Vĩ Nhân của Trái Đất như sau:

A.Einstein có n=328 ĐXT; 
Như Lai có n=350 ĐXT; 
Jesu có n =299 ĐXT; 
Thánh Ala có n=248 ĐXT;
Ngô Bảo Châu có n= 290 ĐXT;
Hồ Chí Minh có n=87 ĐXT
Mao Trạch Đông có n=71 ĐXT
K.Mác có n=92 ĐXT
A.Hit-le có n=208 ĐXT
Tập Cẩm Bình n=38 ĐXT
Nguyễn Phú Trọng n=32 ĐXT
Nguyễn Tấn Dũng n=42 ĐXT
Putin n=114 ĐXT
Obama n=98 ĐXT
Võ Nguyên Giap n=154 ĐXT
Lão Tử n=106 ĐXT
Trang Tử n=118 ĐXT
Khổng Tử n=54 ĐXT
Lý (Người đoạt giải Nobel về Vật Lý, cha đẻ của ngành Công Nghệ Hat Nhân của TQ hiện nay) có n=63 ĐXT
Một nhân vật vĩ đại, nhà Toán học của Nga không nhận giải Fields
Grigori Perelman có n=352 ĐXT
......

Hệ số n là gì??? Đó là hệ số thông minh gấp bao nhiêu lần trí tuệ Trái Đất. Ví dụ Hồ Chí Minh có n=87 tức là ông ta thông minh gấp 87 lần trí tuệ trái đất...: .Thưa các bạn tôi thề trước Anh Linh của các vua Hùng và Tâm Vũ Trụ thiêng liêng rằng: " Con đã đo chính xác các kết quả đã công bố !!!Nếu sai, con xin được chết và những đứa con của con cũng chết!!!!" ....

2 nhận xét: