Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Trạng chết, chúa cũng băng hà / Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ chôn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét