Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2010

TẾT CON RỒNG

Tôi post bài thơ  cách đây 10 năm của tôi . Tết đó là tết đầu tiên nhà nước cấm đốt pháo

Đỗ Xuân Thọ

TẾT CON RỒNG

Tết về tôi sắm cành đào

Để sóng ý thức vỗ vào cõi xuân

Giao thừa đứng lặng ngoài sân

Lắng nghe trời,đất xoay vần tâm can

Thiếu rồi tiếng pháo nổ ran

Tiếng cười Dân Tộc hân hoan đất trời

Thiếu đi một chút tình người

Tư duy Vật Chất quấn trôi mất rồi

Thiếu đi một cái động trời

Triết học đất Việt chưa người dựng xây

Niềm tin vay mượn của Tây

Không gian Ý Thức còn đầy xích gông

Đói nghèo vẫn quặn trong lòng

Bao giờ đất Việt thành rồng bay lên

1 nhận xét: