Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

Cảm ơn tất cả các bạn bè gần xa, đặc biệt các bạn Đức đã giúp đỡ gia đình tôi. Ơn này tôi không bao giờ quên !!! Thông báo với các bạn NỎ THẦN VẪN Ở TRONG TAY VIỆT NAM

3 nhận xét: