Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010

1) Thọ quyết không học theo Tôn Tẫn giả điên để thoát nạn 2) Thọ sẽ dung sóng ý thức( SYT) của mình để làm cơn bão MEGI không đổ bộ vào Việt Nam 3) Thọ quỳ xuống cảm ơn các giaó sư người Đức đã nhận con trai trưởng của Thọ làm trợ giảng 4) Thọ ghi long tạc dạ sự giúp đỡ của các đồng đội, bạn bè đã hi sinh và đang sống, các vua Hùng, các vị anh hung dân tộc đã phù hộ độ trì và đã giúp đỡ gia đình Thọ trong cơn hoạn nạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét