Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2010

Ngoài Ngô Bảo Châu, trong năm 2010 này sẽ có 4 Einstein-Việt Nam nữa sẽ xuất hiện!!!! Việt Nam muôn năm!!!!!

3 nhận xét:

  1. Thật à chú, sẽ là những lĩnh vực gì nữa đây?

    Trả lờiXóa
  2. Âm nhạc,Quân sự, Chính Trị và Triết học cakheo ạ

    Trả lờiXóa