Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 99 của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-2009)

1 nhận xét:

  1. Dai Tuong Vo~ Nguye^n Gia'p 99 tuo^?i ma` co`n da^ng kie^'n nghi le^n BCT vi` tha^'y nguy co+ Da?ng CSVN se? ma^'t, nha` se? tan. Thu.c te^', Cu. Vo~ N Gia'p la` ca'i gai cho Ta`u va` cai' kho' xu+? cho ba.o quye^n CS VN. TBT No^ng DDu'c Ma.nh la`m nhu+ thu+o+ng cu. la('m. Nha^n da^n VN kho' tin la('m vi` Cha the^' na`o, thi` con nhu+ the^'. Xin mo+`i Quy' vi va`o xem phim " Su+. THa^.t HCM" tre^n trang ma.ng cu?a da`i RFA ( Dai`i A' Cha^u Tu+. Do ) .

    Trả lờiXóa