Thứ Năm, 19 tháng 3, 2009

TRUNG QUỐC - KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

1.TrungQuốc – Kẻ thù truyền kiếp của các nước láng riềng đặc biệt là VIỆT NAM

-Vốn xưa kia dân tộc Hán chỉ có Trung nguyên, quốc gia bé tẹo chỉ bằng các nước ĐÔNG DƯƠNG ( Việt Miên Lào). Dân tộc này đã ra sức thôn tính những dân tộc bên cạnh. bằng mọi thủ đoạn. Lịch sử Trung Quốc ( TQ) đã khẳng địnhđiều đó

- Bằng thủ đoạn đê hèn và thâm độc, dân tộc Hán đã giết chết hang loạt đàn ông của các dân tộc khác và cho đàn ông dân tộc Hán cưỡng bức tình dục với các phụ nữ của các dân tộc bị trinh phục để đồng hóa dân tộc đó.

- Đốt sách, phá tan các đền đài, nền văn hóa của các dân tộc bị đô hộ là quốc sách hang đầu của dân tộc Hán nhằm làm cho dân tộc đó quyên tổ tiên của mình

- Chúng hành động những điều trên một cách KIÊN QUYẾT, GIÃ MAN , THÂM ĐỘC và BỀN BỈ. Ngoài miệng thì cười cợt và nói toàn điều tốt lành nhưng có thể bỏ thuốc độc vào thức ăn, đâm dao sau lưng đối thủ lúc nào không biết.

Tóm lại BỌN NGƯỜI HÁN LÀ BỌN ĐẠO ĐỨC GIẢ KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG NỔI. Hệ thống Triết học đang thống trị Trung Quốc hiện nay là một hệ thống triết học ĐẠO ĐỨC GIẢ!!!!

- SUỐTBỐN NGÀN NĂM LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT NAM ĐÃ PHẢI CHỐNG TRẢ QUYẾT LIỆT VỚI KẺ THÙ HÁN ĐỂ KHÔNG BỊ ĐỒNG HÓA VÀ ĐÁNH TAN KẺ THÙ PHƯƠNG BẮC NHIỀU LẦN GIÀNH LẠI ĐỘC LẬP VÀ TỰ DO CHO DÂN TỘC. CÒN NGƯỜI NÀO ĐÓ TRONG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MƠ MÀNG VỀ ĐIỀU NÀY THÌ NÊN ĐEM RA XỬ BẮN KHÔNG THƯƠNG TIẾC!!!!

-Bành chướng và bành chướng bằng đủ mọi thủ đoạn thâm độc nhất bẩn thỉu nhất để làm bá chủ thế giới là tư tưởng không thể gột rửa trong đầu các nhà lãnh đạo Bắc Kinh ngu xuẩn làm theo tư tưởng nông dân của Mao Trạch Đông hiện nay. Chính vì thế những nước láng riềng với TQ không thể chịu đựng nổi với cách lấn đất bẩn thỉu đó. Nga , Ấn Độ, Nhật Bản… và Việt Nam đã chiến đấu rất nhiều lần với bọn chó Tầu lấn đất để bảo vệ vùng đất, vùng trời và vùng biển

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét