Thứ Hai, 23 tháng 3, 2009

Triết học Mác-Lênin- Mao-Đặng mâu thuẫn với 1 tỷ dân TQ

  1. Triết học thống trị dân tộc Trung Hoa hiện nay là Triết học Mác-Lênin-Mao-Đặng không đủ sức quy tụ 1000000000 ( một tỷ) dân Trung Quốc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét