Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

THƯ GỬI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CÁC TRANH LUẬN TRÊN TRANG DÂN LUÂN.ORG

Đỗ Xuân Thọ - Bức thư gửi Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN

Đỗ Xuân Thọ
Thưa các bác - các bạn,

Thọ đã gửi một bức thư tâm huyết cho Đảng. Hiện nay bức thư đó đã được đăng trên một số trang mạng. Chính vì điều này Thọ bị Viện Chuyên Ngành Cầu Hầm Kỷ Luật. Thọ hứa là sẽ ngưng viết blog. Trước khi dừng lại, Thọ đăng toàn bộ bức thư để đề phòng bị xuyên tạc lợi dụng. Thọ khẳng định một lần nữa là trung thành tuyệt đối với Dân Tộc Việt Nam, với Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập.

THƯ GỬI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kính gửi:
- Chi bộ viện Chuyên ngành Cầu Hầm,
- Đảng Ủy Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
- Đảng Bộ Bộ GTVT
- Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam

Tên tôi là Đỗ Xuân Thọ, đảng viên thuộc chi bộ viện chuyên ngành Cầu Hầm thuộc đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ GTVT. Sau hàng chục năm suy nghĩ, nghiền ngẫm về Dân Tộc, về Đảng tôi viết lá thư này cho ban chấp hành Trung ương Đảng để trình bầy ý kiến của tôi về việc xây dựng Đảng ta thật sự vững mạnh. Kính mong các đồng chí đọc, suy nghĩ và xem xét

Theo tôi cần loại bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng và thay vào đó là Chủ nghĩa Dân Tộc

Chủ nghĩa Mác-Lênin là một thanh gươm, một thứ vũ khí mạnh hơn nghìn lần vũ khí hạt nhân mà Bác Hồ vô cùng kính yêu của chúng ta chọn vào lúc xu thế của thời đại là tiến lên CNXH để giải phóng dân tộc. Thanh gươm đó đã được Đảng ta kết hợp một cách nhuần nhuyễn với lòng yêu nước nồng nàn và ý chí dành độc lập của nhân dân ta. Hai đế quốc to là Pháp và Mỹ đã bị đánh bại trên mảnh đất hình chữ S này. Mãi mãi, đời đời con cháu của đất Việt ghi lòng tạc dạ điều này. Đó là bài học kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. Thời đó tất cả các đảng viên xin vào Đảng chủ yếu vì lòng yêu nước vì máu dân tộc.

Tuy nhiên, khi bắt tay vào xây dựng đất nước, CN Mác-Lênin đã bộc lộ các sai lầm ở cấp độ các tiên đề. Suốt trong thời bao cấp Đảng ta đã tiến hành xây dựng đất nước theo mô hình của CN Mác- Lênin một cách chính xác, không chê vào đâu được và chính vì thế nên đã kéo lùi lịch sử của dân tốc lại 20 năm! Đó là thời kỳ đen tối nhất của dân tộc...Tôi nghẹn lời không kể xiết những đau khổ mà những người dân đã phải trải qua....

Để xây dựng một cây cầu, chúng tôi phải tính toán thiết kế theo một Quy Trình nào đó. Nếu cây cầu đổ thì việc đầu tiên phải xem xét các kỹ sư đã thiết kế và thi công đúng Quy Trình chưa? Xem xét các viện khác, các cơ quan khác áp dụng cùng Quy Trình đó cầu có đổ không? Nếu xem xét thấy đội ngũ kỹ sư đã làm đúng Quy Trình mà cầu vẫn đổ; Nếu thấy các cơ quan khác cũng áp dụng quy trình đó và cầu cũng đổ thì theo một logic hiển nhiên rứt khoát phải đi đên một khẳng định là Quy Trình đó sai!!! Cũng như vậy, thời bao cấp Đảng ta đã làm đúng CN Mác-Lênin mà đất nước vẫn lầm than; các nước XHCN khác cũng đã làm chính xác mô hình của CN Mác-Lênin mà đất nước vẫn khủng hoảng!! Chúng ta cần dũng cảm chỉ ra rằng CN Mác-Lênin là sai!

Nhận ra sai lầm đó Đảng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới.... Đất nước bừng sáng.... Công cuộc đổi mới thực chất là công cuộc mà trong đó chúng ta giám đánh đổ những tiên đề của CN Mác-Lênin như đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản với giai cấp địa chủ, tư sản v.v... Chính vì chúng ta đang “phản bội” lại CN Mác-Lênin mà đất nước mới được như bây giờ. Giai cấp tư sản, địa chủ không nhưng không bị tiêu diệt mà còn được tôn vinh như những người anh hùng, những người bằng tài năng của mình đã mang lại hàng triệu công ăn việc làm cho người lao động. Chính họ đóng thuế cho nhà nước nhiều nhất. Chính họ là nội lực của dân tộc. Ở đây quy luật giá trị thặng dư của Mác đã sai toét vì Mác chưa tính đến tiền được làm ra bởi tài năng, trí tuệ của nhà tư sản.... Đảng viên cũng được khuyến khích “bóc lột” (mà thực chất là tổ chức, quản lý người lao động) để làm giầu cho bản thân và cho xã hội... Từ một đất nước đói ăn chúng ta đã trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới... Không thể kể xiết những thắng lợi to lớn của đất nước từ khi Đảng ta “phản bội” lại CN Mác-Lênin lãnh đạo dân tộc tiến hành công cuộc đổi mới....

Không chỉ phát triển kinh tế mà đời sống tinh thần của nhân dân ta cũng được Đảng ta lãnh đạo để "phản bội" lại CN Mác-Lênin, một chủ nghĩa vô thần, một chủ nghĩa cho rằng mình là duy vật triệt để nhất. (Thời bao cấp chúng ta đã phá tan các đền chùa... Trong nhà các đảng viên không có bàn thờ tổ tiên). Cuộc sống tinh thần của nhân dân đã trở về đúng quỹ đạo đó là cuộc sống tinh thần phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc. Những đền, miếu thờ những vị anh hùng dân tộc đã được khôi phục... các lễ hội tâm linh đã trở lại.... đạo Phật, đạo Thiên Chúa.... được tôn trọng... Chúng ta có thể kết nạp cả những người đi đạo vào Đảng... Ca Trù, dân ca quan họ Bác Ninh, cồng chiêng Tây Nguyên.. đã được thế giới công nhận là các di sản văn hoá nhân loại. Hàng loạt văn nghệ sỹ yêu nước nồng nàn và đầy tài năng hồi bao cấp bị trù dập vì có tư tưởng trái với CN Mác-Lênin đã được khôi phục danh dự... "Bọn Tiểu tư sản trí thức" được Đảng ta dần dần coi là bộ não của dân tộc...

Chúng ta đã “phản bội” lại chủ nghĩa Mác-Lênin để đặt quan hệ ngoại giao với các nước” đế quốc sài lang” như Mỹ, Nhật, Pháp,... Chúng ta đang hoà nhập nhưng không hoà tan. Bạn bè quốc tế ngày càng làm ăn với Việt Nam nhiều hơn...

Đất nước đang bừng sáng... Lòng dân yên ổn và hướng về Đảng.... Kinh tế đang phát triển... Dù không nói ra nhưng toàn thể Đảng viên hiểu rằng chúng ta cần gạt CN Mác-Lênin đi và thay thế bằng CN Dân Tộc.

Công cuộc đổi mới của Đảng ta lẽ ra sẽ đạt được những thành tựu còn to lớn hơn rất nhiều lần nếu như không có những đảng viên có chức, có quyền, có bằng Tiến sỹ (về CN Mác-Lênin), những người bảo thủ, kiên trì bảo vệ CN Mác-Lênin cản đường tiến lên của dân tộc. Họ vu cáo những người yêu nước nồng nàn chống lại Mác-Lênin là chống lại Đảng ta. Họ làm cho giai cấp Công, Nông nghĩ rằng chỉ có CN Mác-Lênin là đem lại quyền lợi cho Công nhân Nông dân nhưng giai cấp Công,Nông Việt Nam đã trải qua thời bao câp và họ đã quá hiểu cơ chế XHCN như thế nào rồi... Thôi mà, hỡi những người Macxit, đừng to mồm bảo Đảng ta ngu xi không hiểu được tư tưởng “vĩ đại” của Mác nên đã làm sai ý Mác trong thời bao cấp!!! Đảng ta rất thông minh và sáng suốt và chính vì thông minh và sáng suốt nên Đảng ta đã “phản bội” lại Mác-Lênin để tiến hành công cuộc đổi mới long trời lở đất đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam!!! Họ bảo vệ CN Mác-Lênin là bảo vệ cái ghế của mình. Họ đã làm cho Đảng ta nhiều lúc xác định mục tiêu chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam một cách sai lầm. Sau đây tôi sẽ chứng minh những nguy hại nếu còn đặt nền tảng tư tưởng của Đảng ta vào CN Mác-Lênin

Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguyên nhân sâu xa gây nên sự mất đoàn kết trong Đảng do đó là nguyên nhân gây nên sự mất đoàn kết trong nhân dân. CN Mác-Lênin là tấm lá chắn cho bọn quan lại tham nhũng

Toàn Đảng toàn dân đang hướng vào mục tiêu: Dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Đê l àm được điều này thì công cuộc đổi mới càng phải được đẩy mạnh. Việc này đồng nghĩa với việc đẩy mạnh “phản bội” CN Mác-Lênin. Điều này tất yếu dẫn đến Đảng ta bị chia làm hai phe:

1) Phe Dân Tộc bao gồm những người không quan tâm tới việc thắng thua của một học thuyết nào đó, kể cả học thuyết Mác-Lênin. Tất cả chỉ quan tâm tới việc xây dựng đất nước Hùng Mạnh, tất cả vì Dân tộc Việt Nam.

2)Phe Bảo Thủ bao gồm những người kiên trì bảo vệ CN Mác-Lênin. Trong phe này có:

a)Những kẻ bảo vệ CN Mác-Lênin chỉ vì lợi ích cá nhân như những người đã trót làm TS về chủ nghĩa Mác-Lênin (vin quy bái tổ ở quê hương rồi) nay phải giữ thể diện, phải giữ ghế, giữ nghề kiếm cơm,

b)Những tên tham nhũng khét tiếng vì trong cơ chế XHCN chúng vơ tiền của nhân dân vào túi dễ nhất

c)Nhưng cũng có những người tin tưởng mù quáng vào CN Mác-Lênin như một số rất ít các vị lão thành cách mạng. Những bác này đồng nghĩa việc bảo vệ Đảng với việc bảo vệ CN Mác-Lênin. Đồng nghĩa việc yêu nước với yêu CNXH.

Ở đây chúng ta cần hết sức tỉnh táo để không bị rơi vào hoả mù của phe Bảo Thủ và rơi vào bẫy của bọn phản động muốn lật đổ sự lãnh đạo độc tôn của Đảng ta. Chúng ta không được nhầm lẫn giữa mục đích và phương tiện. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ để giải phóng dân tộc, Bác Hồ xem giải phóng dân tộc là mục đích tối thượng và CN Mác-Lênin là phương tiện, là vũ khí để thực hiện mục đích đó (vì thế mà Người đã bị Quốc Tế Cộng Sản III khai trừ). Thanh gươm Mác-Lênin lúc đó là thứ vũ khí vô địch của các nước thuộc địa vì nó chính là sức mạnh của thời đại-Thời đại XHCN. Thanh gươm đó chỉ dùng để giải phóng dân tộc và nói thẳng chỉ dùng được vào thời đại đó. Giờ đây chúng ta xây dựng đất nước, bằng thực tế thất bại xương mắu của thời bao cấp thời mà chúng ta thực hiện không chê vào đâu được mô hình CNXH, bằng thực tế thắng lợi không thể chối cãi của thời đổi mới, thời mà chúng ta kiên quyết vất bỏ những tiền đề cốt lõi của CN Mác-Lênin, chúng ta nhận ra rằng CN Mác-Lênin là sai!!! Thời đại cũng đổi thay :CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã sụp đổ theo đúng quy luật tất yêu của nó làm chúng ta càng khẳng định CN Mác-Lênin sai lầm ở cấp độ các tiên đề, sai lầm ở mức hệ thống. Chúng ta hãy dũng cảm nhìn sào sự thật: 80% đảng viên không tin hoặc không biết gì về CN Mác-Lênin!!! Chúng ta phải dũng cảm loại bỏ CN Mác-Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng ta và thay vào đó là CN Dân Tộc nếu chúng ta không muốn lừa dối 3 triệu đảng viên, không muốn nói dối hàng triệu sinh viên Việt Nam trong các bài giảng về CN Mác-Lênin, không muốn làm các nhà tư sản trong và ngoài nước phải rón rén đề phòng có ngày Đảng sẽ kích động giai cấp Công Nông “đào mồ” chôn họ. không muốn Đảng ta bị chia rẽ. Nếu lấy CN Dân Tộc làm nền tảng tư tưởng thì chúng ta sẽ có một tư duy vô cùng mạch lạc để lãnh đạo dân tộc ta tiến lên. Lúc đó Đảng ta sẽ trở thành trung tâm của khối đại đoàn kết dân tộc. Vì không còn lệ thuộc vào tính giai cấp nữa nên chúng ta sẽ chọn được cán bộ lãnh đạo là các “nguyên khí quốc gia” và trung thành tuyệt đối với tổ quốc với nhân dân với Đảng... Không thể kể hết những lợi ích khi chúng ta thật sự thành thật

Trong khi đó những người Bảo Thủ coi sự thống trị của CN Mác-Lênín quan trọng gấp nghìn lần sự hùng cường của Dân tộc. Họ ép Đảng ta phải xây dựng một nền kinh tế hết sức quái thai, hết sức mù mờ:” Nền Kinh tế Thị trường định hướng XHCN”. Đối với quân đội ta chúng cố gắng nèo kéo thêm một nhiệm vụ mơ hồ: chiến đấu vì CNXH. Chúng lập lờ giữa kẻ thù của Dân Tộc với kẻ thù của ý thức hệ Macxit. Chính vì chỉ quan tâm tới sự thống trị của CN Mác-Lênin chúng đã làm Đảng ta không phân biệt được bạn và thù. Chúng có thể bán những mảnh đất thiêng liêng của Tổ Quốc cho Trung Quốc kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam (như Tổng bí thư Lê Duẩn khẳng định) chỉ vì chúng cùng ý thức hệ Macxit với chúng và đàn áp thâm độc những người yêu nước cháy bỏng nhưng chống Trung Quốc chống CN Mác-Lênin... Vì lẫn lộn giữa kẻ thù của dân tộc và kẻ thù ý thức hệ nên 10 tỉnh đã cho Trung Quốc thuê đất rừng, thuê bờ biển với diện tích bằng một tỉnh của nước ta trong thời hạn 50 năm... Chúng càng ngày càng thấy rằng cái cơ chế XHCN này là môi trường vơ tiền của nhân dân vào túi dễ nhất... Tuy nhiên chúng cũng thấy rằng không ai còn tin vào CN Mác-Lênin nữa nên chúng phải đem vị thánh của dân tộc, Bác Hồ vô cùng kính yêu làm tấm lá chắn cho CNMác-Lênin... Chúng ép Đảng ta phải ghi vào điều lệ Đảng rằng: Nền tảng tư tưởng của Đảng là CN Mác-Lênin để dễ bề quy kết các đảng viên trung thực, hết lòng vì Đảng vì dân tộc Việt Nam nhưng chống CN Mác-Lênin là chống Đảng

Bằng các lập luận trên chúng ta khẳng định Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguyên nhân sâu xa gây nên sự mất đoàn kết trong Đảng do đó là nguyên nhân gây nên sự mất đoàn kết trong nhân dân cần loại bỏ

Lấy CN Dân Tộc làm nền tảng tư tưởng của Đảng là con đường duy nhất đúng đắn làm Đảng ta trở thành trung tâm của khối đại đoàn kết và lòng yêu nước nồng nàn của 84 triệu người dân sống trên mảnh đất hình chữ S và xứng đáng là người cầm lái độc tôn đối với dân tộc Việt Nam đưa dân tộc Việt Nam tiến lên đài vinh quang sánh vai với các cường quốc 5 châu.

Một câu hỏi tất yếu sẽ được đặt ra: CN Dân Tộc là CN như thế nào?

Sẽ tốn rất nhiều giấy mực để mô tả đầy đủ về CN Dân Tộc Việt Nam nên tôi chỉ nói vắn tắt các nét chính của CN này.

- CN Dân tộc Việt Nam là sự kết tinh của truyền thống giữ nước và dựng nước của dân tộc Việt Nam suốt từ thời các vua Hùng đến nay, đặc biệt là giai đoạn chống Pháp chống Mỹ và chống Trung Quốc xâm lược để giải phóng dân tộc; giai đoạn đổi mới để xây dựng đất nước

- CN Dân tộc Việt Nam là sự tiếp thu có chọn lọc những chủ nghĩa Dân tộc đã xuất hiện trên thế giới như ở Đức, Nhật, Do thái, Hàn Quốc v.v...

Tóm lại CN Dân tộc Việt Nam coi 84 triệu người VN như một cơ thể hoàn chỉnh. Trong đó bộ não bao gồm những người lao động chủ yếu bằng đầu như các nhà chính trị, các tướng lĩnh các trí thức, các chủ doanh nghiệp, văn nghệ sỹ v.v...; chân, tay là công nhân, nông dân, bộ đội, công an; Trái tim là CN Dân Tộc VN....

Trên đây là các nét chính, việc hoàn thiện nó là nhiệm vụ của các nhà Triết học Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta không nên cầu toàn. Chúng ta sẽ hoàn thiện dần... Rồi đây chúng ta còn phải xây dựng một triết học của chính dân tộc mình, một triết học “Made in Vietnam”....

Khi đặt CN Dân Tộc làm nền tảng tư tưởng, Đảng ta sẽ khơi dạy dòng mắu dân tộc mạnh mẽ của 84 triệu người dân VN. Vì đã loại bỏ tính giai cấp, chúng ta luôn luôn chọn được những người giỏi nhất, đức độ nhất vào các vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng. Đảng viên sẽ là những người giỏi nhất trong toàn dân (chứ không chỉ ở giai cấp Công,Nông)... Lúc đó Đảng là dân tộc và dân tộc chính là Đảng!

Vì chỉ còn quan tâm tới lợi ích, tới sự tồn vong của dân tộc, Đảng ta sẽ có một cái nhìn mạch lạc và thấu đáo để xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ Quốc. Chúng ta sẽ dễ dàng chỉ ra Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam (như Tổng Bí thư Lê Duẩn nói), dễ ràng nhìn thấy Nga, Mỹ, Nhật, EU là các đồng minh có thể giúp ta về kinh tế và quân sự khi chúng ta bị Trung Quốc xâm lược mặc dù các nước đó là "đế quốc sài lang". Chúng ta sẽ dễ dàng kết hợp được sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại... Chúng ta sẽ dễ dàng chỉ ra rằng để có nền kinh tế hùng cường chúng ta không thể dàn hàng ngang tiến lên mà phải tập trung vào những mũi nhọn như CN Thông tin, Đóng Tầu v.v.... và rằng nông nghiệp không phải là mũi nhọn, và rằng phải ngăn chặn triệt để hàng lậu từ Trung Quốc... rằng mô hình kinh tế của nước ta phải là mô hình của CN Tư bản...

.......

Không thể kể hết những ưu thế tuyệt đôi khi lấy CN Dân Tộc làm nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chính vì những lẽ trên Đảng ta phải

Đổi tên Đảng Cộng Sản Việt Nam thành Đảng Lao Động Việt Nam; đổi tên nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thành nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà như Bác Hồ đã chọn

Đảng ta cần phải làm những điều trên ngay trong đại hội lần thứ XI này để Đảng ta thật sự vững mạnh, để dân tộc Việt Nam thật sự đoàn kết, để bạn bè quốc tế thật sự hiểu về ta và giúp đỡ ta, để cho nạn tham nhũng bị mất đi, để cho các cán bộ Đảng và Nhà nước là những người tài giỏi nhất, hết lòng vì dân vì nước và cuối cùng là để Việt Nam mau chóng trở thành một cường quốc

Trên đây là những ý kiến vô cùng tâm huyết của tôi, một đảng viên 30 tuổi Đảng, một cựu chiến binh đã chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị năm 1972 và được kết nạp vào Đảng ngay trên mâm pháo năm 1973, một người tuyệt đối trung thành với dân tộc Việt Nam, tuyệt đối trung thành với Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập, luôn luôn đau đáu những suy tư về đất nước, về Đảng để nghĩ cách làm cho dân tộc ta hùng mạnh. Tuy nhiên tôi không ít lần bị các đồng chí công an quy là phản động, là bất mãn với chế độ, là công thần vì cậy bố là người có công nuôi các lãnh tụ như Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt... Mặc dù vậy tôi thề sẽ vẫn kiên trì thuyết phục và đấu tranh đến hơi thở cuối cùng để loại bỏ CN Mác-Lê nin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng ta và thay vào đó là CN Dân Tộc. Tôi tin tưởng rằng có 80% đảng viên trong Đảng ủng hộ tôi

Kính mong các đồng chí đọc kỹ và xem xét.

Hà Nội, ngày 16-3-2010
Người viết
ĐỖ XUÂN THỌ
Email: tsdoxuantho(a)gmail.com
Điện thoại:0914119002
Địa chỉ cơ quan:Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, 1252 Đường Láng
Đống Đa Hà Nội

Địa chỉ nhà riêng: Số nhà 12 ngõ 1142 Đường La Thành Hà Nội

Khách gửi hôm Thứ Tư, 31/03/2010
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?
Đỗ Xuân Thọ (khách viếng thăm) gửi lúc 10:38, 29/09/2011 - mã số 42129

Tôi thấy rất nhiều bạn của tôi trả lời, phản biện lại các ý kiến của các giáo sỹ M-L thật tuyệt vời!!! Bản thân tôi không thể trả lời hay hơn được. Tôi vô cùng cảm ơn các bạn!!!
Thật tình lúc đầu tôi nghĩ, nếu có một vị Giáo Sỹ M-L nào, vì miêng cơm manh áo mà viết các bài báo hoặc tham luận ca ngợi CN M-L làm cho mình khó chịu về sự ngu muội của họ thì nhổ toẹt một bãi nước bọt, cười khẩy rồi bỏ đi như Lão tử đã làm với Khổng Tử, nhưng điều này cực kỳ nguy hiểm vì bọn giáo sỹ M-L nó chỉ cần như thế, chỉ cần những trí thức đứng ngoài cuộc, để chúng lùa cả ĐCSVN và do đó cả 86 triệu nhân dân VN vào cái chuồng cừu "Định Hướng XHCN" đẻ chúng vặt lông như vặt lông cừu.
Các bạn đừng vơ đũa cả nắm mà trúng kế của chúng!!! Cứ cô lập triệt để bọn giáo sỹ M-L này ra mà đánh cho tơi tả!!!Khi những người lính, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang VN nhận ra điều này thì họ sẽ bắn nát sọ bọn giáo sỹ M-L chiếm tỷ lệ ((1/1000)x3000000))/86000000 đối với toàn bộ dân tộc VN
Dạo này tôi cực kỳ bận nên tham gia diễn đàn này không được nhiều vả lại tôi vẫn chưa thấy các tranh luận mang tầm cỡ bác Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh nên cũng không muốn viết
Một lần nữa cảm ơn các bạn

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 21:03, 28/09/2011 - mã số 42103
Trích dẫn:
từng nhà TB cá biệt thì có thể lời, có thể lỗ, nhưng xét tổng thể thì toàn bộ giai cấp TB luôn thu được GTTD. Vấn đề ở tầm tổng thể của cả giai cấp TB

Thực sự GTTD của 'GCTB' cuối cùng đều thuộc về nhân loại. Một ông tư bản dù giàu có đến mấy thì cũng tiêu sài đến một mức độ nào đó, đến cuối cùng thì cũng chỉ sở hữu cái nhà '4-tấm-dài-2-tấm-ngắn' hay cái nhà 'bình sứ'. Đó là chưa kể đến những ông gọi là 'tư bản giàu có kếch xù' nhưng ngay từ lúc đang sống đã cống hiến tới phần lớn tài sản của mình cho sự nghiệp từ thiện, cho các nghiên cứu khoa học phục vụ lợi ích của toàn thể loài người, như những ông Bill Gates hay Warren Buffet vậy.

Khái niệm bóc lột (khách viếng thăm) gửi lúc 01:30, 28/09/2011 - mã số 42067
Kép Tư Bền viết:
...
Nếu bác muốn tìm hiểu lý thuyết GTTD của Marx một cách nhanh chóng, thì xin giới thiệu với bác bài viết tuyệt diệu sau, chỉ vài chục trang thôi:
"Chủ nghĩa Marx, Đảng cộng sản Việt Nam và vấn đề bóc lột" - Trần Hải Hạc.
Bài này đăng trên tạp chí Thời đại mới của nhóm Diễn đàn bên Pháp, bác chịu khó lên mạng gúc phát ra ngay. Hoặc vào trang viet-studies.info của Gs. Trần Hữu Dũng, rồi vào trang Thời đại mới, tìm số xuất bản hồi năm 2003 thì phải, sẽ thấy.

Khái niệm bóc lột: từ học thuyết Marx sang học thuyết tân cổ điển
Trần Hải Hạc Đại học Paris XIII

http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai7/200607_THHac.htm

Thời Đại số 8, 2003 - xem những trao đổi với Vũ Quang Việt trên www.viet-studies.org/Munchen2003.htm

Phê Phán Khái Niệm Vô Sản Của Các Mác (khách viếng thăm) gửi lúc 01:20, 28/09/2011 - mã số 42066

- hình thái xã hội nô lệ : VN hình chưa bao giờ có xã hội nô lệ
- hình thái xã hội tư bản chủ nghĩa : tính đến 1930, tư bản chủ nghĩa ở VN rất phôi thai vì kỹ nghệ còn yếu kém.
Nghe đồn là CN Mác chưa được nghiên cứu cho Á châu mà Mác chỉ nghiên cứu riêng cho châu Âu ?

Lúc trước tôi từng là công nhân bán thời gian khi là sinh viên. Bây giờ không là công nhân nữa. Như vậy phải chăng không phải là vô sản nữa ?

http://changevietnam.wordpress.com/2011/09/17/vo-h%C6%B0ng-thanh-phe-phan-khai-ni%E1%BB%87m-vo-s%E1%BA%A3n-c%E1%BB%A7a-cac-mac/

Võ Hưng Thanh – Phê Phán Khái Niệm Vô Sản Của Các Mác

Tôi sẽ viết bài này trong dạng cô đặc nhất, chẳng cần rườm rà gì. Vì có lẽ, cũng còn có không ít người chưa hiểu rõ lắm về chính ý nghĩa trong khái niệm vô sản của Mác. Thế nhưng, ý nghĩa vô sản lại là ý nghĩa cốt lõi, cái quyết định nhất trong học thuyết của Mác.

Vô sản, là những người công nhân không có tài sản, làm việc trong các nhà máy ở thời kỳ tư bản chủ nghĩa sơ khai tại phương Tây. Các công nhân này, phần lớn họ là các nông dân từ thôn quê đến, hay các thành phần nghèo nơi các đô thị. Vì họ nghèo, nên mới phải đi làm công nhân, bởi trước khi đi làm công nhân, họ đã nghèo, và sau khi làm công nhân, họ vẫn nghèo, bởi vì họ không thể nào trở nên giàu có y như giới chủ, tức giới tư bản. Đây chính là điều từng phân vân nhất của Mác. Ông đưa ra khái niệm bóc lột, để nói rằng thặng dự giá trị đã làm cho tư bản trở nên giàu, còn công nhân lại trở thành nghèo, thành vô sản. Từ đó, ông chủ trương một xã hội vô sản, tức là không có chủ có thợ nữa, mà chỉ toàn công nhân, tự quản lý nhà máy, sau khi hạ bệ và tiêu hủy nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, bằng chính cuộc cách mạng vô sản. Cuộc cách mạng này, lần đầu đã do Lênin tạo thành, và sau gần bảy mươi năm, nó lại kết thúc khi Liên Xô tan rã, bởi rõ ràng do quan điểm của Mác đã không xác đáng và đành chịu thất bại.

Cơ bản, Mác đã nhận định về nền kinh tế tư bản chủ nghĩa theo cách một chiều. Các ý niệm về kinh tế học khách quan của ông ta không có. Các quan điểm về kinh tế xã hội của ông ta, trong các tác phẩm kinh tế chính trị do ông ta và Ăng-ghen viết, mà chủ yếu VÀ quan trọng nhất, là bộ Tư bản luận, thì thật ra là một sự phân tích về ý thức hệ theo kiểu áp đặt, đồng thời là sự suy diễn về nền kinh tế tư bản chủ nghĩa theo giáo điều biện chứng luận, mà ông vốn thủ sẵn. Có nghĩa, quan điểm kinh tế học của Mác, thật sự không phải khách quan, mà nó chỉ chủ yếu đặt nền tảng trên tư duy triết học biện chứng, theo công thức đó của Hegel.

Không cần nói sự vay mượn ý niệm biện chứng của Mác từ Hegel vốn giả tạo, thiếu cơ sở khách quan khoa học, hay không chính xác, song chỉ cần nói từ trên cơ sở quan điểm biện chứng này, mà Mác đã tạo ra quan niệm về các hình thái xã hội (Ökonomische Gesellschaftsformationen). Đại để, Mác cho rằng có năm hình thái xã hội liên tiếp phải diễn ra trong lịch sử loài người, là hình thái xã hội cộng sản nguyên thủy, hình thái xã hội nô lệ, hình thái xã hội phong kiến, hình thái xã hội tư bản chủ nghĩa, và sau hết là hình thái xã hội cộng sản chủ nghĩa khoa học. Mác cho rằng hình thái xã hội cộng sản nguyên thủy, là hình thái đầu tiên hết, rồi tiến qua các hình thái trung gian ở giữa của nó, như trên đã thấy, và cuối cùng, là hình thái xã hội cộng sản khoa học, tức là hình thái xã hội vô sản, giống như sự vô sản trong xã hội nguyên thủy, song được tổ chức cao hơn.

Sở dĩ ông cho rằng hình thái xã hội cuối cùng là hình thái xã hội cộng sản khoa học, bởi vì ông cho nó tất yếu phải đến, mà không thể nào khác. Do vì Mác tin tưởng tuyệt đối vào quan niệm lý thuyết biện chứng (Dialektik) của Hegel, như là một luận điểm, hay quy luật hoàn toàn khách quan, khoa học. Chỉ có điều, Mác sử dụng bừa ý niệm biện chứng đó của Hegel, mà không nhận định hay phê phán. Biện chứng của Hegel vốn có bản chất duy tâm, thế mà Mác lại áp dụng vào cho lý thuyết duy vật tuyệt đối của ông, là điều hoàn toàn sai trái, không thể tương thích. Vả chăng, năm hình thái Mác nghĩ ra, không phải mọi xã hội phát triển trong quá khứ đều phải luôn đi đúng theo như thế. Cụ thể, không phải xã hội nào cũng xảy ra chế độ nô lệ. Vả lẽ, tư bản chủ nghĩa đã hình thành từ phương Tây, và được di tiến vào các xã hội khác, mà không phải các xã hội khác đó vốn đã tự có. Cho nên, sự công thức hóa xã hội trên cơ sở của luận thuyết biện chứng do Mác đưa ra, là hoàn toàn phi lý, không đủ cơ sở khách quan, phi thực tế và phi khoa học. Mặt khác, việc suy ra cái chưa có, tất yếu từ cái đã có, về mặt khoa học lịch sử và xã hội, là đầy tính chất gượng ép, giả tạo, không có tính cách thuyết phục, vì không thể chứng minh được một cách tiên quyết.

Thật sự, tài sản là yếu tố tất yếu luôn phải có một cách tự nhiên của con người trong mội trường xã hội. Tài sản là công cụ, là phương tiện thiết yếu nhất, mà không phải là mục đích của chính đời sống. Do thế, không có tài sản là phi lý, sự vô sản là phi lý, bởi vì khi ấy, chính bản thân con người bị bấp bênh, con người phải lệ thuộc vào xã hội, vào người khác, khiến thành ra nô lệ, mất tự do, làm nhân cách bị hạ thấp, thành sa sút, hay cũng là tình trạng một xã hội thoái hóa, phi nhân. Hơn nữa, xã hội con người nguyên thủy, được Mác mệnh danh là xã hội cộng sản nguyên thủy, là điều hoàn toàn phi lý. Xã hội này chưa có ý niệm tài sản, mà chỉ là trạng thái tự nhiên, nguyên sơ, chưa phát triển, nên mệnh danh là xã hội cộng sản nguyên thủy, chỉ là hoàn toàn áp đặt, không chính xác, gượng ép, và đầy tính giả tạo.

Nói cách khác, ngay trong thế giới loài vật, cái gì riêng tư, trong điều kiện nào đó, vẫn là cái luôn luôn có một cách rất tự nhiên và cần thiết. Không có cái riêng tư, sinh vật cũng không thể tồn tại và phát triển đời sống sinh học của mình nói chung. Vả lẽ, tài sản vẫn luôn luôn thay đổi, hay có đó rồi bị mất đi đó, luôn luôn có cái khác tạo ra, do sự lao động bản thân và nhờ khoa học kỹ thuật. Sự giàu nghèo trong xã hội, do đó không bao giờ có thể được san bằng. Vì hàng hóa, và tài sản, tuy rất cần thiết, nhưng vẫn luôn biến chuyển, không hề cố định. Tài sản của cá nhân, chính là tài sản chủ yếu do xã hội tạo ra, trong mối quan hệ muôn mặt giữa cá nhân và xã hội. Chủ trương một xã hội vô sản trong tương lai, cho là lý tưởng, bằng sự suy đoán lịch sử chủ quan và áp đặt, đó chính là sự gà mờ, độc đoán, phi lý, và giả ảo trong ý nghĩa khoa học, triết học, xã hội, cũng như trong lịch sử của Các Mác. Đáng lẽ ra, cần suy nghĩ về một cơ chế xã hội thực tiễn có tính xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở điều tiết xã hội tư sản, tư bản chủ nghĩa một cách phù hợp, khoa học và hợp lý, Mác đã đẩy vấn đề quá xa, đến chỗ không tưởng, trở thành phản xã hội, phản thực tế. Quan điểm vô sản của Mác, thực chất là một quan điểm hoàn toàn quái dị, phản thực tại, nó chỉ làm thiệt hại cho cá nhân và xã hội, mà không phải ngược lại. Điều này, là vì nó trái ngược lại với chính các ý nghĩa tâm lý tự nhiên của con người. Trái với quy luật thực tế, cũng có nghĩa là thất bại và thiệt hại, cho dù nó có biện minh theo bất kỳ những hướng phi lý nào đó khác.

Tư bản chủ nghĩa, cứ cho đó là một hình thái xã hội không cố định hay tất yếu cuối cùng chăng nữa, thì nó nhất thiết cũng không thể nào chuyển biến theo cách phiên dịch giả tạo, máy móc, phản thực tế của Mác. Bởi vì, với sự can thiệp của khoa học và kỹ thuật mọi loại, của pháp lý khách quan mọi cách, và cả sáng suốt của loài người, với sự phát triển của bản thân ý thức và xã hội tự nhiên của con người, có thể làm cho các quy luật của chủ nghĩa tư bản phải bị biến đổi, được cách tân hơn, có hiệu lực hơn, thành công bằng và hữu lý hơn, cũng như càng ngày càng mang tính chất xã hội hóa nhiều hơn. Nhưng nhất thiết, nó không thể biến thành một xã hội vô sản hoàn toàn không có cơ sở thực tế, thậm chí là thêu dệt giả tạo, trái thực tế, vốn chỉ do chính tư tưởng kinh tế chính trị học hàm hồ của Mác từng xướng xuất ra. Mác đã khởi đầu tử nền tảng quan niệm biện chứng luận của Hegel, để áp dụng vào cho ý thức và thực tại xã hội của con người, là hoàn toàn giả tạo. Sự phủ nhận ý nghĩa và vai trò của ý thức cá nhân, chỉ nhìn thực tại theo quan điểm duy lịch sử luận, mang tính tất yếu luận, để từ đó tạo nên một xã hội độc đoán, phi lý, quả chính Mác là người đầu tiên đã đưa ra một ý tưởng trái nhân bản, phản lịch sử, vì phản khách quan, thậm chí phản động nhất, dưới danh nghĩa một quan điểm giải phóng nhân loại, là điều mà mọi người đều có thể thấy rõ. Sự hời hợt và sự nhầm lẫn của Mác về các ý nghĩa nền tảng nhất, trong mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội, giữa ý thức và vật chất, giữa tính khách quan và tính chủ quan, đó là cả một sự mê lầm hết sức căn cơ, và thậm chí hết sức tai hại của Mác. Ý thức về tính độc lập, hay sự tự do dân chủ của mỗi cá nhân con người, là điều gì đó hết sức quan trọng trước xã hội. Hiệu quả kinh tế của xã hội, cũng là điều quan trọng không kém. Mác đã loại bỏ cái tự nhiên, để thay vào đó cái giả tạo, đã phủ nhận nguyên lý tự do dân chủ để, thay vào đó một cơ chế của sự độc tài độc đoán vĩnh viễn, đó quả chính là một sai lầm, mà cũng vừa là một tội lỗi của Mác, trong những thời kỳ đã kinh qua đối với toàn thể nhân loại.

Võ Hưng Thanh

(14/9/11)

Cần CN tư bản khai sáng và đậm tính xã hội (khách viếng thăm) gửi lúc 00:45, 28/09/2011 - mã số 42065
visitor viết:
Nói tóm lại thì ngày nay không có sự đối kháng một mất một còn giữa cái gọi là GCTS và cái gọi là GCVS mà là sự 'cùng thắng' hoặc cùng thua. Công ti ăn nên làm ra thì cả nhà tư bản lẫn người làm công đều được hưởng lợi. Còn nếu không thì cả nhà tư bản lẫn người làm công đều bị thiệt. Thế nên lời kêu gọi GCVS đứng lên để đánh đổ GCTS 'để bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình' đã trở nên lạc hậu lỗi thời.

Trong một xã hội văn minh, tổ chức và có tình người, mọi giai cấp, mọi thành phần xã hội đều có quyền lợi và trách nhiệm. Tất cả phải biết hợp tác với nhau để cùng có lợi. Xã hội bây giờ luôn cần giai cấp tư bản, một CN tư bản khai sáng và đậm tính xã hội

Hô hào tiêu diệt giai cấp tư bản như Mác và Lenin là rất nguy hiểm cho xã hội vì nó là nguồn gốc của bất ổn xã hội, chiến tranh và bạo lực.

Hiện nay đang có khủng hoảng tài chánh thế giới, cần phải giải quyết việc này. Bác nào nghiên cứu, kiếm giải nobel kinh tế

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 21:25, 27/09/2011 - mã số 42052

Nói tóm lại thì ngày nay không có sự đối kháng một mất một còn giữa cái gọi là GCTS và cái gọi là GCVS mà là sự 'cùng thắng' hoặc cùng thua. Công ti ăn nên làm ra thì cả nhà tư bản lẫn người làm công đều được hưởng lợi. Còn nếu không thì cả nhà tư bản lẫn người làm công đều bị thiệt. Thế nên lời kêu gọi GCVS đứng lên để đánh đổ GCTS 'để bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình' đã trở nên lạc hậu lỗi thời.

Đỗ Thiết Liệt (khách viếng thăm) gửi lúc 16:32, 27/09/2011 - mã số 42047

Chủ nghĩa Mác chủ yếu dựa vào phép biện chứng có nghĩa là xã hội vận động không ngừng và không bao giờ có điểm cuối. Thế nhưng Mác lại khẳng định cộng sản là giai đoạn cuối cùng của xã hội. Như vậy chủ nghĩa này đã tự phản lại mình vì không còn tính logic và hết cả tính khoa học.
Như vậy việc phê phán chủ nghĩa Mác đúng sai, khoa học hay không để theo hay vất bỏ có lẽ không còn cần thiết nữa và chỉ làm mất thời giờ vô ích. Còn nếu vẫn thích bàn về chũ nghĩa này thì chúng ta chỉ nên xem xét nó dưới góc độ lịch sử như là một sự cố của lịch sử để rút ra những bài học cho tương lai.
Còn việc níu kéo và ôm cứng chủ nghĩa Mác hiện nay của đảng CSVN chỉ nói lên là đảng CSVN đã trở thành một lực phản động đang kìm hãm xã hội đi lên. Và vì vậy muốn đất nước tiến bộ thì chỉ còn một cách duy nhất là dẹp bỏ đảng này.

Quý (khách viếng thăm) gửi lúc 14:49, 27/09/2011 - mã số 42040

Câu chuyện về chủ nghĩa Marx khiến tôi nghĩ đến việc Việt Nam vội vã du nhập những sinh vật ngoại lai: Ốc bươu vàng, rùa tai đỏ, cây mai dương. Diệt nó tốn nhiều tiền của, công sức lắm!

Phan Sơn (khách viếng thăm) gửi lúc 09:06, 27/09/2011 - mã số 42022
Kép Tư Bền viết:

Nếu bác muốn tìm hiểu lý thuyết "lao động và giá trị" của Marx một cách nhanh chóng, thì xin giới thiệu với bác bài viết sau.

"Lý thuyết về giá trị được Marx nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng, thoạt tiên trong cuốn Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị (1859), sau đó được trình bày lại trong phần đầu tiên “Hàng hoá và Tiền tệ” của bộ Tư bản luận, chưa kể một số nghiên cứu kinh tế khác như các bản thảo kinh tế, tác phẩm Tiền công, Giá cả và Lợi nhuận v.v... Trong các tác phẩm này, Marx phân tích có phê phán lý thuyết giá trị của các phái trọng thương, trọng nông, và bản thân lý thuyết giá trị của chính khoa kinh tế chính trị cổ điển, khởi nguồn từ W. Petty và đạt thành tựu xuất sắc nhất với A. Smith và D. Ricardo. Tiếp đó, Marx đi sâu nghiên cứu các hình thái giá trị, điều đã khiến cho lý thuyết giá trị của Marx mang một nội dung và hình thức khác hẳn với các bậc tiền bối.

Nếu các nhà kinh tế học khác chỉ xem xét giá trị như một phạm trù thuần kinh tế thì Marx đã đi đến được kết luận mang tính triết học: Giá trị, đó là những quan hệ xã hội mang tính lịch sử. Những ai mới chỉ nghe nói “lao động sống là nguồn duy nhất tạo ra giá trị”, hay khá hơn thì: “giá trị của hàng hoá được quyết định bởi lượng lao động xã hội cần thiết sản xuất ra hàng hoá đó”, là mới chỉ biết đến cái phần bề mặt của phạm trù giá trị trong học thuyết Marx. Marx khác người chính là ở phép biện chứng và quan điểm duy vật lịch sử. Ricardo, ví dụ, đã buộc người đi săn và người đánh cá thời nguyên thuỷ trao đổi sản phẩm của mình theo quy luật giá trị. Theo Marx, đâu phải lúc nào sản phẩm của lao động cũng mang hình thái hàng hoá, lao động kết tinh trong nó cũng mang hình thái giá trị, còn việc trao đổi cũng theo quy luật giá trị!"

Lý thuyết lao động về giá trị

JLN (khách viếng thăm) gửi lúc 08:05, 27/09/2011 - mã số 42020

Thưa bác Rồng Tiên,

Tôi thấy ý kiến của bác rất đúng. Chúng ta nói về Marx thì chỉ như đám thầy mù sờ voi và cãi nhau thôi, mà đây là cái xác voi khô (lý thuyết mà)!

Trong khi đó ngoài đời thực này con voi bệnh tật ấy nó đang được người ta dùng để cầm quyền, hại dân, mị dân, lừa dân... thì chúng ta không có động thái gì.

Tôi thực sự thấy xấu hổ khi ngoài kia người ta dám xuống đường hô lên "Đả đảo TQ xâm lấn!" trong khi mình chỉ dám vô mạng ảo hô yếu ớt: Marx sai rồi...

Comment của bác thực sự làm tôi xúc động, Tôi cảm ơn bác.

Marx là thần tượng của tôi thời trai trẻ. Tôi nhớ Marx có câu: Mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi.

Nếu đó đũng là câu của Marx thì ông đáng được tha thứ vì sai lầm ngông cuồng thời trẻ, giống như tôi thời trẻ đã dễ dãi tin ông ta.

Cảm ơn bác.

JLNVãi (khách viếng thăm) gửi lúc 02:59, 27/09/2011 - mã số 42011
Kép Tư Bền viết:
Chỉ có những kẻ mắt mù óc tối vì định kiến mới chăm chăm công kích Marx, trong khi quan điểm đó không chỉ của riêng Marx, mà của vô số nhà kinh tế học khác, trong đó hầu hết là kinh tế gia tư sản, nhá!

Cái lý luận rằng "vì ai ai cũng có thể trở thành nhà tư bản, cho nên GTTD là thuộc về toàn nhân loại" cũng dở hơi y như nói rằng vì ai ai cũng có thể đá bóng, trở thành cầu thủ, cho nên các khoản lương bổng, thu nhập của đám siêu cầu thủ như Messi, Ronaldo cũng thuộc về toàn nhân loại! Hài vãi!

Đừng nóng. Cái chỗ bôi đen kia thể hiện rõ "phương pháp luận" Marxist của bác nó cù nhầy và hổ lốn y hệt ông cụ non Marx khi đó chưa đầy 30 tuổi. Đó chính là lý do vì sao Marx bị công kích nhiều đến thế trong khi các kinh tế gia khác thì không bị, hiểu chửa? "Có thể đá bóng" và "trở thành cầu thủ" là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau đứa trẻ con nó cũng hiểu, vậy mà bác lại cố tình chơi trò đánh lận con đen gộp làm một. Lý luận kiểu gì vậy?

Một bà lão nghèo khổ, ngày mai bà ấy bắt đầu xay chút bột còn trong nhà, rửa lá chuối ngoài vườn, lấy nước mưa trong bể... làm bánh đem bán lấy công làm lãi thu về GTTD, như thế đã thành tư bản chưa? Hay tư bản là cứ phải giàu sụ (tự nhiên giàu?), chăm chăm thuê mấy thằng thất nghiệp không nghĩ nổi ra việc làm bánh như bà cụ nghèo kia để bóc lột GTTD của chúng nó? Nghe hài vãi.

Của cải trong xã hội biến động từng giờ từng phút, mỗi người lao động dù trí óc hay chân tay đều đang góp một giọt mồ hôi vào đống GTTD đó, dù nhỏ hay lớn. Vậy mà bác lại lái vấn đề sang "thu nhập của Messi, Ronaldo thuộc về cả nhân loại", chẳng hiểu đầu óc bác kiểu gì. Đó lại là vấn đề phân phối của cải xã hội rồi bác ạ. Và rất tiếc trong vấn đề phân phối thì Marx cũng sai bét luôn, bác nên dành chính cái câu phê bình của bác cho Marx.

Khuyên bác, tranh luận thì cần đúng trọng tâm, không nên chơi trò lươn lẹo đánh võng ngụy biện, chỉ tổ mất thì giờ. Người ta đang nói về thi hoa hậu tự dưng bác lại chêm vào mấy câu về đua ngựa, nghe rất vô duyên.

Tôi, Vô sản (khách viếng thăm) gửi lúc 02:25, 27/09/2011 - mã số 42010

1) Tôi căn cứ vào định nghĩa của vô sản cho nên tự nhận rằng là vô sản vì mấy thế hệ nhà tôi, không ai có phương tiện sản xuất, đều là công nhân viên cả.

Thời sinh viên, tôi là đủ nghề cho nên có một số nhận xét về tổ chức xã hội. Ví dụ về hãng chế biến kẹo chocolat, đóng gói và bán kẹo có từ 20-40 công nhân viên là một ví dụ cụ thể nhất. Bác không thể chỉ người này là tư bản, người kia là công nhân hay nhân viên .
Ông bà chủ là một ví dụ : họ vừa là chủ vừa là công nhân viên của cái công ty trách nhiệm hữu hạn. Sau này, khi tôi ra trường, họ kêu gọi cổ đông trở thành công ty nặc danh khi sắp bị phá sản.

Ông chủ là người đứng ra vay mượn tiền nhà bank cho công ty (thuê nhà vừa làm cửa tiệm vừa làm kho, sản xuất kẹo) và ông ta có chức vụ chính thức là "quản lý" (CEO cho công ty nhỏ). Chỉ có dàn máy sản xuất kẹo và xe hơi là ông ta mua dưới dạng trả góp, còn lại đều là thuê. Chủ yếu trông coi sưởng sản xuất kẹo, marketing, tìm khách hàng.

Vợ ông ta có chức vụ sếp các nhân viên bán hàng và đóng gói kẹo.
Cả hai đều lãnh lương và đóng thuế với chức vụ của họ.

Mùa cao điểm của bánh kẹo chocolat (lễ tết), hai ông bà chủ làm việc sặc gạch ở xưởng kẹo, kể cả chủ nhật khi mọi công nhân đều nghỉ

Theo bác Kép Tư Bền, hai vợ chông ông bà này là duy nhất chỉ là tư bản hay họ cũng là giai cấp lao động ?

2) Hiểu về thuyết Tương đối, hay Bổ đề cơ bản, CN Mác :

Bác Kép cần hiểu rõ có sự khác nhau trong vấn đề. Đó là việc ứng dụng vào xã hội và mạng sống con người.

Thuyết Tương đối, hay Bổ đề cơ bản chỉ áp dụng vào lãnh vực khoa học (lý thuyết + ứng dụng). Nó không đòi hỏi phải áp dụng cho một giai cấp nào đó. Không ảnh hưởng đến của cải, vật chất, sinh mạng của ai cả. Nó được nghiên cứu, chứng minh, lý luận chặt chẽ, thử nghiệm trong lab trong thực tế trước khi cho áp dụng ngoài xã hội, và không bắt buộc ai cả.

Trong khi đó CN Mác lại dùng để áp dụng cho xã hội, cho cách mạng lật đổ một giai cấp. Nó chưa được chứng minh thực tế, nó áp đặt, giáo điều ...

Bác Kép hiểu sự khác biệt rất to lớn đó chứ ?

Để khi rảnh tôi sẽ đọc thêm các tài liệu bác chỉ

Kép Tư Bền viết:
...
@ bác Tôi, Vô sản
...
Còn câu hỏi của bác, người tự nhận là thuộc về giai cấp vô sản, rằng "nếu giai cấp TB biến mất thì lấy ai sản xuất" cho thấy nhận định của Marx rằng ngay cả giai cấp vô sản cũng bị nhồi sọ ý thức hệ tư sản là rất đúng. Bác cứ tưởng rằng không có các ông chủ TB đó thì nền kinh tế suy sụp ngay tức khắc, he he he..... Bác quên rằng:

- Thứ nhất, không phải giai cấp TB sản xuất, mà là giai cấp lao động sản xuất. Xin nhắc lại kẻo bác quên: giai cấp lao động bao gồm cả các CEO, manager đủ loại.
- Thứ hai, giai cấp TB mới chỉ xuất hiện trong vòng vài trăm năm trở lại đây. Còn trước đó thì nhân loại đã sản xuất hàng triệu năm rồi mà không cần sự hiện diện của nhà TB.

Trích dẫn:
Bạn viết một lý thuyết mà đa số hiểu sai thì lý thuyết đó có vấn đề vì hoặc định nghĩa không rõ ràng, hoặc trình bày không chặt chẽ, hoặc viết dài dòng lê thê kiểu mì ống nhưng không có đề nghị cụ thể.

Bác Kép nếu biết trang web nào giải thích (tức đã qua suy nghĩ của một người khác chứ không phải Mác) ngắn gọn chủ nghĩa Mác về kinh tế, xã hội khoảng 50 trang thì cho mọi người biết ?

Tuyệt đại đa số người dân trên thế giới này nếu có đọc thuyết Tương đối, hay Bổ đề cơ bản, thì hoàn toàn không hiểu tí gì hết. Phải chăng các lý thuyết đó có vấn đề, hay là cách trình bày của Einstein và Ngô Bảo Châu quá tối tăm?
Mà khốn nỗi, đọc còn chưa chắc đã hiểu, nói gì đến việc chưa đọc! Chưa đọc mà đòi hiểu, Kép tôi chưa hình dung ra tuyệt kỹ công phu đó.

Nếu bác muốn tìm hiểu lý thuyết GTTD của Marx một cách nhanh chóng, thì xin giới thiệu với bác bài viết tuyệt diệu sau, chỉ vài chục trang thôi:
"Chủ nghĩa Marx, Đảng cộng sản Việt Nam và vấn đề bóc lột" - Trần Hải Hạc.
Bài này đăng trên tạp chí Thời đại mới của nhóm Diễn đàn bên Pháp, bác chịu khó lên mạng gúc phát ra ngay. Hoặc vào trang viet-studies.info của Gs. Trần Hữu Dũng, rồi vào trang Thời đại mới, tìm số xuất bản hồi năm 2003 thì phải, sẽ thấy. Internet của tôi không vào được trang đó nên không lấy link ra cho bác được, bác thông cảm nhá.

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 00:08, 27/09/2011 - mã số 42002
Kép tư bền viết:
Còn cái chuyện "ai ai cũng có thể trở thành nhà tư bản bất cứ lúc nào" thì chỉ có trong trí tưởng tượng.

Thế này nhé, sau một thời gian làm việc tôi tích lũy được một số vốn, tôi đem mua cổ phiếu của một số công ti. Vậy là tôi đã trở thành nhà tư bản rồi còn gì. Có phải vậy không bác? Nếu không thì theo bác ai mới là nhà tư bản đây?

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 00:02, 27/09/2011 - mã số 42001

KTTB Mĩ hiện đang có vấn đề chẳng phải là do bóc lột GTTD nhiều hay ít mà đơn giản là do sử dụng sai giòng VỐN, tạo ra những 'bong bóng' kiểu bong bóng BĐS để rồi khi vỡ thì mang lại những hậu quả thật khó lường. GCTB thực ra cũng là một lực lượng lao động giống như GCCN mà thôi. Vấn đề của Marx và sau này là Lê-nin là đã đem đối lập các nhà tư bản với những người lao động (nghiêng về chân tay) trực tiếp để kêu gọi cách mạng lật đổ GCTB giành lấy chính quyền về tay những người lao động chân tay, chắng có (hay có rất ít) VỐN với ít tri thức như kiểu bần cố nông vậy.

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 23:46, 26/09/2011 - mã số 42000
Kép Tư Bền viết:

...
- Thứ nhất, không phải giai cấp TB sản xuất, mà là giai cấp lao động sản xuất. Xin nhắc lại kẻo bác quên: giai cấp lao động bao gồm cả các CEO, manager đủ loại.
- Thứ hai, giai cấp TB mới chỉ xuất hiện trong vòng vài trăm năm trở lại đây. Còn trước đó thì nhân loại đã sản xuất hàng triệu năm rồi mà không cần sự hiện diện của nhà TB.

...

Thế tại sao chỉ đến khi có CNTB KT thế giới mới phát triển mạnh mẽ tạo ra lượng hàng hóa khổng lồ mà trước CNTB chưa từng có? Bác không định nói chỉ vì bóc lột GTTD mà mới có thành tựu này đó chứ?

Kép Tư Bền gửi lúc 23:28, 26/09/2011 - mã số 41998

@ bác avatar

Trích dẫn:
Toàn bộ "giai cấp TB luôn thu được GTTD", nhưng vấn đề mà các đồng chí cực đoan như Marx không chịu hiểu là ai cũng có thể trở thành nhà tư bản bất cứ lúc nào và ngược lại, nhà tư bản cũng có thể trắng tay và trở thành anh vô sản làm thuê bất cứ lúc nào. Như vậy không phải "giai cấp TB luôn thu được GTTD" mà là toàn bộ nhân loại luôn thu được GTTD.

Kép tôi đã nói rồi, cả đời chưa từng đọc một dòng nào của Marx mà còn thích phán lăng nhăng, Tây nó biết nó cười cho thối mũi đấy!

Phải liều mạng lắm thì mới dám phán cái câu trích lại ở trên, vì chính Marx và Engels đã chỉ ra rằng luôn có những nhà tư bản thua lỗ bị phá sản và gia nhập hàng ngũ vô sản. Còn cái chuyện "ai ai cũng có thể trở thành nhà tư bản bất cứ lúc nào" thì chỉ có trong trí tưởng tượng. Muốn trở thành nhà tư bản thì phải có một số vốn nhất định đủ để xây nhà xưởng, thuê văn phòng, mua sắm máy móc, thuê mướn nhân công v.v... Bao nhiêu % người dân có thể làm được điều đó mà bác avatar phán nhăng phán cuội là "ai ai cũng có thể trở thành nhà tư bản bất cứ lúc nào"!

Chỉ có những kẻ mắt mù óc tối vì định kiến mới chăm chăm công kích Marx, trong khi quan điểm đó không chỉ của riêng Marx, mà của vô số nhà kinh tế học khác, trong đó hầu hết là kinh tế gia tư sản, nhá!

Cái lý luận rằng "vì ai ai cũng có thể trở thành nhà tư bản, cho nên GTTD là thuộc về toàn nhân loại" cũng dở hơi y như nói rằng vì ai ai cũng có thể đá bóng, trở thành cầu thủ, cho nên các khoản lương bổng, thu nhập của đám siêu cầu thủ như Messi, Ronaldo cũng thuộc về toàn nhân loại! Hài vãi!

@ bác Tôi, Vô sản

Trích dẫn:
từng nhà TB cá biệt thì có thể lời, có thể lỗ, nhưng xét tổng thể thì toàn bộ giai cấp TB luôn thu được GTTD. Vấn đề ở tầm tổng thể của cả giai cấp TB :

Chậc nếu vậy thì tôi cũng không cần đọc Smith, Mác, Roemer mà vẫn biết điều này. Cái này tôi nhận ra khi quan sát xã hội chứ không cần đọc bài viết của ai cả. Nếu toàn bộ giai cấp TB KHÔNG luôn thu được lợi nhuận thì giai cấp TB đã biến mất từ lâu rồi còn gì ? Lúc đó ai đứng ra sản xuất ?

Thế này nhá. Nhìn thấy hiện tượng là một chuyện, lý giải được hiện tượng đó lại là chuyện hoàn toàn khác. Thằng ngu nhất cũng có thể làm được điều thứ nhất, nhưng chỉ có các nhà khoa học mới làm được điều thứ hai, bác Vô sản có đồng ý với tôi không nhỉ?

Ai ai cũng nhìn thấy quả táo rơi xuống đất, vậy mà chỉ có Newton mới giải thích được điều đó. Ai ai cũng nhìn thấy hiện tượng là khối tài sản của giai cấp TS liên tục phình to, nhưng giải thích điều đó thế nào đây? Đó mới là vấn đề, bác hiểu chứ nhể.

Còn câu hỏi của bác, người tự nhận là thuộc về giai cấp vô sản, rằng "nếu giai cấp TB biến mất thì lấy ai sản xuất" cho thấy nhận định của Marx rằng ngay cả giai cấp vô sản cũng bị nhồi sọ ý thức hệ tư sản là rất đúng. Bác cứ tưởng rằng không có các ông chủ TB đó thì nền kinh tế suy sụp ngay tức khắc, he he he..... Bác quên rằng:

- Thứ nhất, không phải giai cấp TB sản xuất, mà là giai cấp lao động sản xuất. Xin nhắc lại kẻo bác quên: giai cấp lao động bao gồm cả các CEO, manager đủ loại.
- Thứ hai, giai cấp TB mới chỉ xuất hiện trong vòng vài trăm năm trở lại đây. Còn trước đó thì nhân loại đã sản xuất hàng triệu năm rồi mà không cần sự hiện diện của nhà TB.

Trích dẫn:
Bạn viết một lý thuyết mà đa số hiểu sai thì lý thuyết đó có vấn đề vì hoặc định nghĩa không rõ ràng, hoặc trình bày không chặt chẽ, hoặc viết dài dòng lê thê kiểu mì ống nhưng không có đề nghị cụ thể.

Bác Kép nếu biết trang web nào giải thích (tức đã qua suy nghĩ của một người khác chứ không phải Mác) ngắn gọn chủ nghĩa Mác về kinh tế, xã hội khoảng 50 trang thì cho mọi người biết ?

Tuyệt đại đa số người dân trên thế giới này nếu có đọc thuyết Tương đối, hay Bổ đề cơ bản, thì hoàn toàn không hiểu tí gì hết. Phải chăng các lý thuyết đó có vấn đề, hay là cách trình bày của Einstein và Ngô Bảo Châu quá tối tăm?
Mà khốn nỗi, đọc còn chưa chắc đã hiểu, nói gì đến việc chưa đọc! Chưa đọc mà đòi hiểu, Kép tôi chưa hình dung ra tuyệt kỹ công phu đó.

Nếu bác muốn tìm hiểu lý thuyết GTTD của Marx một cách nhanh chóng, thì xin giới thiệu với bác bài viết tuyệt diệu sau, chỉ vài chục trang thôi:
"Chủ nghĩa Marx, Đảng cộng sản Việt Nam và vấn đề bóc lột" - Trần Hải Hạc.
Bài này đăng trên tạp chí Thời đại mới của nhóm Diễn đàn bên Pháp, bác chịu khó lên mạng gúc phát ra ngay. Hoặc vào trang viet-studies.info của Gs. Trần Hữu Dũng, rồi vào trang Thời đại mới, tìm số xuất bản hồi năm 2003 thì phải, sẽ thấy. Internet của tôi không vào được trang đó nên không lấy link ra cho bác được, bác thông cảm nhá.

Tôi, vô sản (khách viếng thăm) gửi lúc 12:29, 24/09/2011 - mã số 41900
Kép Tư Bền viết:
Đã định không tham gia nữa, vì việc tranh luận với những người cả đời chưa từng đọc và hiểu một trang sách nào của Marx mà cứ lải nhải lèm bèm thì rõ là dở hơi. Nhưng vì đã trót dở hơi rồi nên dở hơi thêm tí nữa cũng chả sao.
Vì thấy nhiều bác ở đây cứ bám víu vào cái luận điệu rằng nhà TB có thể thua lỗ, rằng GTTD là do tài năng trí tuệ của nhà TB sinh ra,cho nên xin nêu ra vài điểm sơ đẳng để các bác ấy biết mà bớt lèm bèm đi:

1. Tất cả các nhà kinh tế học từng nghiên cứu vấn đề GTTD như A. Smith, D. Ricardo, Say, Marx, J. Robinson, Roemer v.v... đều biết rõ rằng từng nhà TB cá biệt thì có thể lời, có thể lỗ, nhưng xét tổng thể thì toàn bộ giai cấp TB luôn thu được GTTD. Việc lời, lỗ của từng nhà TB cá biệt là phạm vi nghiên cứu của kinh tế học vi mô, không phải là đối tượng nghiên cứu của lý thuyết GTTD ở tất cả các nhà kinh tế học kể trên.
Tại sao họ lại khẳng định là toàn bộ giai cấp TB luôn nhận được GTTD? Đơn giản vì đó là hiện tượng thực tế của nền kinh tế, khi khối tài sản của giai cấp TB liên tục phình to (trừ những giai đoạn khủng hoảng). Các nhà kinh tế học tìm cách lý giải vấn đề: nếu như các nhà TB mua mọi thứ đúng giá, và bán mọi thứ cũng đúng giá, thì lợi nhuận ở đâu mà ra? Cái việc nhà TB này tài giỏi nên bán được hàng giá cao thu lời, nhà TB khác kém cỏi nên bán hàng giá thấp và lỗ, thì không giúp giải thích vấn đề ở tầm tổng thể của cả giai cấp TB.

2. Không riêng Marx, mà ngay cả A. Smith trong quá trình nghiên cứu cũng đã kết luận rằng lợi nhuận đó là từ lao động thặng dư của giai cấp lao động mà ra. Các bác ở đây chắc chắn chưa biết điều đó, cứ tưởng chỉ có mình Marx vì ngu dốt quá nên mới nghĩ thế, nhể!

3. Từ lâu lắm rồi bản thân các nhà kinh tế tư sản hẳn hoi cũng đã nhận xét rằng linh hồn của ngành công nghiệp là các manager công nghiệp (tức là các CEO - các giám đốc làm thuê) chứ không phải các nhà TB (là chủ sở hữu công ty, tức là các cổ đông). Với sự hình thành các DN cổ phần, với sự xuất hiện tầng lớp CEO làm thuê ngày càng đông đảo, thì vai trò điều hành trực tiếp của các cổ đông - tức là các nhà TB - càng trở nên mờ nhạt. Vì thế cái luận điệu tâng bốc trí tuệ của nhà TB, coi đó là nguồn gốc của GTTD mà bác Thọ cứ lải nhải thực ra rất trẻ con, Tây nó nghe thấy nó cười cho thối mũi!

Thế nhể!

Viết tiếp đi bác Kép Tư Bền. Chúng ta tranh luận để mọi người cùng hiểu chứ không phải để tấn công cá nhân ngoài đề.
Ít nhất bác cũng hiểu được người bình thường hiểu ra sao về Mác, kể cả các cán bộ CS tuyên truyền láo lếu.

1) từng nhà TB cá biệt thì có thể lời, có thể lỗ, nhưng xét tổng thể thì toàn bộ giai cấp TB luôn thu được GTTD. Vấn đề ở tầm tổng thể của cả giai cấp TB :

Chậc nếu vậy thì tôi cũng không cần đọc Smith, Mác, Roemer mà vẫn biết điều này. Cái này tôi nhận ra khi quan sát xã hội chứ không cần đọc bài viết của ai cả. Nếu toàn bộ giai cấp TB KHÔNG luôn thu được lợi nhuận thì giai cấp TB đã biến mất từ lâu rồi còn gì ? Lúc đó ai đứng ra sản xuất ?

Tôi giải thích trong các comments ở dưới theo ý là không phải tư bản nào cũng có lời hoặc "ra sức" bóc lột.

Bác Thọ, bác JLN muốn tranh luận với bác Kép và các giáo sĩ Mac-Le về khái niệm "giá trị thặng dư của Marx".

Tôi chỉ tranh luận về cảm nhận của người dân và tuyên truyền của các giáo sĩ trong dân. Mác viết A1 nhưng các giáo sĩ có thể tuyên truyền là A11 và cố tình cho dân hiểu mạnh hơn là A111 để họ căm thù tư bản !
Bạn viết một lý thuyết mà đa số hiểu sai thì lý thuyết đó có vấn đề vì hoặc định nghĩa không rõ ràng, hoặc trình bày không chặt chẽ, hoặc viết dài dòng lê thê kiểu mì ống nhưng không có đề nghị cụ thể.

Bác Kép nếu biết trang web nào giải thích (tức đã qua suy nghĩ của một người khác chứ không phải Mác) ngắn gọn chủ nghĩa Mác về kinh tế, xã hội khoảng 50 trang thì cho mọi người biết ?

Vấn đề là chủ nghĩa Mác bị "kẻ xấu" lợi dụng để xuyên tạc chủ nghĩa tư bản và từ đó tiêu diệt "từng cá nhân" người tư bản như đã và đang xảy ra trong các chế độ CS.

Bác Kép quên rằng thời cải cách ruộng đất, nhiều nơi hễ ai có đất (ít hoặc nhiều) là coi như địa chủ ác ôn, đảng CS (Lao Động) xúi dân lôi ra đấu tố cho chết hay sao ? Bất kẻ họ tốt, xấu, có công cách mạng.

Tôi muốn nhấn mạnh đến cái nguy hiểm tuyên truyền này của chủ nghĩa Mác

2) Không riêng Marx, mà ngay cả A. Smith ...
Cái này thì tôi biết vì Mác lấy lại và bổ túc lý thuyết giá trị của A. Smith và D. Ricardo.
Tôi không hề chê Mác, Smith, Ricardo dốt. Tôi chỉ bảo :

- Mác có phần đúng vào thời điểm đó, CN tư bản hoang sơ thế kỷ 18-19, về tiên đề GTTD nhưng bây giờ thì sai vì cách tính quá đơn giản của Mác nếu lấy áp dụng cho từng nhà tư bản.

Thực tế ra không nhất định là nhà tư bản sản xuất mới là kẻ thu lợi nghuận mà đôi khi người buôn bán trung gian mới là kẻ thu lợi nhuận cực lớn. Không hiểu họ thuộc giai cấp nào theo Mác ?

3) các CEO - các giám đốc làm thuê :
Đôi khi các CEO này có cổ phần lớn trong các công ty và các công nhân cũng có cổ phần trong công ty mình làm.

Hôm qua tôi đọc và hiểu rằng "vô sản" là người không có tư liệu sản xuất chứ không nhất định là họ nghèo, không có tiền. Phải chăng hiểu như vậy là đúng ? Nếu vậy gia đình bên nội tôi từ bao thế hệ đều là vô sản cả. Tôi có nhà, có xe hơi, có việc làm, không có osin nhưng năm nào cũng đi du lịch.
Tôi, vô sản, không cần lật đổ ông chủ tư bản của tôi vì nếu hắn đóng cửa công ty thì tôi cũng mệt lắm. Tôi cũng không có khả năng điều hành công ty. Tôi cũng không đồng ý cướp (tập thể hóa) công ty của người chủ này

avatar (khách viếng thăm) gửi lúc 11:35, 24/09/2011 - mã số 41898
Kép Tư Bền viết:
1. Tất cả các nhà kinh tế học từng nghiên cứu vấn đề GTTD như A. Smith, D. Ricardo, Say, Marx, J. Robinson, Roemer v.v... đều biết rõ rằng từng nhà TB cá biệt thì có thể lời, có thể lỗ, nhưng xét tổng thể thì toàn bộ giai cấp TB luôn thu được GTTD...

Haha, quote ngay lại. Có lẽ bác hăng hái quá nên thường không đọc lại những gì mình viết. Tự bác đã trả lời cho câu hỏi tại sao người ta lại phê bình Marx nhiều đến thế trong khi những người kia thì không, dù cùng nghiên cứu một vấn đề.

Toàn bộ "giai cấp TB luôn thu được GTTD", nhưng vấn đề mà các đồng chí cực đoan như Marx không chịu hiểu là ai cũng có thể trở thành nhà tư bản bất cứ lúc nào và ngược lại, nhà tư bản cũng có thể trắng tay và trở thành anh vô sản làm thuê bất cứ lúc nào. Như vậy không phải "giai cấp TB luôn thu được GTTD" mà là toàn bộ nhân loại luôn thu được GTTD. Điều này thì hiển nhiên, vì nhân loại luôn phát triển theo hướng đi lên. Trong quá trình phát triển đó, bất công nảy sinh không phải do tư bản mà do thiếu một cơ chế điều tiết tốt, điều mà Ferdinand Lassalle và hậu duệ của ông đã vạch rõ.

Còn Marx, xóa bỏ tư bản để không còn bất công ư? Làm sao thực hiện được khi trong mỗi con người đều có hiện thân của một nhà tư bản? Có lẽ giấc mơ này của Marx chỉ thành hiện thực khi mỗi người tự cầm con dao đâm vào bụng mình, trái đất không còn một bóng người. Đó là lý do dù loay hoay kiểu gì, CNCS vẫn đi vào bế tắc và phạm hết tội ác này tới tội ác khác hủy hoại chính mình, tiêu diệt anh em bạn bè đồng chí, chống lại loài người.

Rồng Tiên (khách viếng thăm) gửi lúc 11:02, 24/09/2011 - mã số 41897

Vào topic này thấy mọi người tranh luận với nhau rất khí thế về học thuật - triết học của Mác thật muôn người muôn vẻ nhận thức. Cá nhân tôi thì cho rằng thư bác Thọ thật tâm huyết nhưng vô ích khi cho rằng có thể thay đổi được tư duy của những kẻ đang nắm quyền lực chính quyền hay cho rằng có thể thức tỉnh được nhân dân bày tỏ thái độ cương quyết với chính quyền trong việc cự tuyệt CNXH.
Về những kẻ cầm quyền: Hiện nay, toàn bộ những kẻ cầm quyền không còn tin vào chủ nghĩa Mác chút nào nữa. Thế hệ cộng sản thứ nhất như Võ Nguyên Giáp còn tin vào CNXH thì không còn tham dự vào quyền lực chính trị nữa. Thế hệ thứ 2 như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, v.v. thì cũng chẳng còn tin vào CNXH nữa mà bọn họ chỉ dùng CNXH làm chiêu bài để có tính chính danh để nắm quyền lực mà thôi. Do vậy, tâm lý tập thể của những kẻ nắm quyền là tiếp tục dùng đám Giáo Sỹ M-L như bác Thọ nói để tiếp tục ru ngủ xã hội để còn độc chiếm quyền lực mà thôi. Đối với đám người cầm quyền lực hiện nay thì bất cứ phương tiện gì có thể cho phép họ kéo dài cái tình trạng xã hội như hiện nay thì họ sẽ làm. Mác có sai lầm và dân hết tin thì còn nặn tiếp ra tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong cái xã hội còn chất Nho giáo thâm căn cố đế như xã hội VN thì cụ Hồ vẫn còn có giá trị cho đám cầm quyền lợi dụng trong khi thực tế họ đã phản bội lại lý tưởng Tự do - Hạnh phúc mà cụ Hồ đã nêu lên trong những năm đầu độc lập (ta không kể đến giai đoạn sau năm 1950 khi CS TQ ảnh hưởng quá mạnh lên CM Việt nam)
Về nhận thức của dân chúng: hiện nay ai ai cũng chán ghét thực trạng xã hội kể cả những kẻ đang giàu lên nhờ tham nhũng, chạy chức, bán bằng, mua dự án, hối lộ nhưng tất cả đều im lặng sống vì hiện nay tiền mới là cái mà mọi người hướng tới. Đa số mọi nếu có cơ hội kiếm tiền dù có phi đạo đức mà an toàn thì cũng cứ làm. Ví dụ nếu có một người thân làm Cảnh sát Giao thông nghèo do không làm giàu bằng việc bắt chẹt người dân thì cũng bị người thân cho là dở hơi. Còn CNXH đối với họ là thật sự dở hơi chẳng ai còn tin. Họ sẵn sàng theo bất cứ ai nếu cuộc sống của họ khá lên nên Mỹ và các nước phát triển là mô hình trong mơ của họ. Tuy nhiên, nếu bảo họ phải chấp nhận rủi ro để đòi thay đổi xã hội thì họ không dám. Tôi đã thử thăm dò trong một nhóm nhỏ gồm 4 kỹ sư, 2 nông dân, 1 buôn bán nhỏ khi cùng ngồi chơi về việc bạn có sẵn sàng tham gia biểu tình chống chính quyền nếu có một cuộc biểu tình như ở xứ Ả Rập vừa rồi thì chỉ có 2 kỹ sư là nói có trong khi số còn lại nói không. Hỏi lý do thì những người nông dân và buôn bán nhỏ nói họ mong có ổn định xã hội còn tham những và bất công thì không quan trọng lắm với cuộc sống của họ vì họ đã kinh qua chiến tranh. 2 kỹ sư hăng hái tham gia thì công tác tự do, 2 kỹ sư không tham gia vì họ đang làm trong chính quyền và cũng đang giàu lên nhờ tham gia vào chính quyền.
Nói túm lại là chúng ta, những kẻ chán ngán hiện trạng thối nát của xã hội nhất mới cùng nhau lê lết trên thế giới ảo để thỏa mãn tâm lý bất mãn của cá nhân. Chính những trang mạng mang tính ba phải dưới chiêu bài tranh luận tự do như Dân Luận là cái van xả xú páp áp suất xã hội tốt nhất. Sau khi "còm" được đăng, ta lại thấy thỏa mãn một chút vì được bày tỏ tâm tư, còn đối diện với bất công hàng ngày thì ta vẫn thỏa hiệp với cái ác, cái xấu miễn là có lợi cho mình. Đám An Ninh thật thiếu suy nghĩ khi chặn những trang vô hại như thế này. Nếu chúng ta lại tiếp tục tranh cãi triền miên về triết học Mác Lê hay tư tưởng Hồ Chí Minh thì đến đời con chúng ta hiện trạng xã hội vẫn như hiện nay. Chúng ta hãy tham gia trực tiếp vào các phong trào phản kháng bất bạo động của xã hội như hiệp thông công giáo, lăn xả vào những cuộc xuống đường đấu tranh chống TQ xâm lược, hay dùng email của mình gửi những bài viết phản biện xã hội của các trí thức dấn thân để thức tỉnh lòng người. Hãy chấp nhận rủi ro trên thực tế. Có như vậy thì những kẻ cầm quyền mới tôn trọng quyền của người dân. Chỉ như thế chúng ta mới hy vọng đất nước ta sớm tiến lên văn minh dân chủ.

Kép Tư Bền gửi lúc 06:18, 24/09/2011 - mã số 41889

Đã định không tham gia nữa, vì việc tranh luận với những người cả đời chưa từng đọc và hiểu một trang sách nào của Marx mà cứ lải nhải lèm bèm thì rõ là dở hơi. Nhưng vì đã trót dở hơi rồi nên dở hơi thêm tí nữa cũng chả sao.
Vì thấy nhiều bác ở đây cứ bám víu vào cái luận điệu rằng nhà TB có thể thua lỗ, rằng GTTD là do tài năng trí tuệ của nhà TB sinh ra,cho nên xin nêu ra vài điểm sơ đẳng để các bác ấy biết mà bớt lèm bèm đi:

1. Tất cả các nhà kinh tế học từng nghiên cứu vấn đề GTTD như A. Smith, D. Ricardo, Say, Marx, J. Robinson, Roemer v.v... đều biết rõ rằng từng nhà TB cá biệt thì có thể lời, có thể lỗ, nhưng xét tổng thể thì toàn bộ giai cấp TB luôn thu được GTTD. Việc lời, lỗ của từng nhà TB cá biệt là phạm vi nghiên cứu của kinh tế học vi mô, không phải là đối tượng nghiên cứu của lý thuyết GTTD ở tất cả các nhà kinh tế học kể trên.
Tại sao họ lại khẳng định là toàn bộ giai cấp TB luôn nhận được GTTD? Đơn giản vì đó là hiện tượng thực tế của nền kinh tế, khi khối tài sản của giai cấp TB liên tục phình to (trừ những giai đoạn khủng hoảng). Các nhà kinh tế học tìm cách lý giải vấn đề: nếu như các nhà TB mua mọi thứ đúng giá, và bán mọi thứ cũng đúng giá, thì lợi nhuận ở đâu mà ra? Cái việc nhà TB này tài giỏi nên bán được hàng giá cao thu lời, nhà TB khác kém cỏi nên bán hàng giá thấp và lỗ, thì không giúp giải thích vấn đề ở tầm tổng thể của cả giai cấp TB.

2. Không riêng Marx, mà ngay cả A. Smith trong quá trình nghiên cứu cũng đã kết luận rằng lợi nhuận đó là từ lao động thặng dư của giai cấp lao động mà ra. Các bác ở đây chắc chắn chưa biết điều đó, cứ tưởng chỉ có mình Marx vì ngu dốt quá nên mới nghĩ thế, nhể!

3. Từ lâu lắm rồi bản thân các nhà kinh tế tư sản hẳn hoi cũng đã nhận xét rằng linh hồn của ngành công nghiệp là các manager công nghiệp (tức là các CEO - các giám đốc làm thuê) chứ không phải các nhà TB (là chủ sở hữu công ty, tức là các cổ đông). Với sự hình thành các DN cổ phần, với sự xuất hiện tầng lớp CEO làm thuê ngày càng đông đảo, thì vai trò điều hành trực tiếp của các cổ đông - tức là các nhà TB - càng trở nên mờ nhạt. Vì thế cái luận điệu tâng bốc trí tuệ của nhà TB, coi đó là nguồn gốc của GTTD mà bác Thọ cứ lải nhải thực ra rất trẻ con, Tây nó nghe thấy nó cười cho thối mũi!

Thế nhể!

Phó thường dân (khách viếng thăm) gửi lúc 03:12, 24/09/2011 - mã số 41879

Tiếp theo hai bác Thọ và visitor, tôi, phó thường dân, cũng ý kiến trả lời bác VN2006A.

Mác là một nhà cách mạng xã hội lớn của thế giới nhưng "cực đoan". Trong lý thuyết CS của Mác, vạch ra ở thời điểm đó của thế kỷ 19-20, sự thua thiệt (bị bóc lột) của giai cấp công nhân trong quan hệ sản xuất, điều này tốt thôi vì làm thúc đẩy xã hội hoàn thiện hơn.
Tuy nhiên do Mác là người cực đoan, cách trình bày của Mác chỉ vạch ra "duy nhất" sự bốc lột của tư bản, tạo sự thù hận, đưa đến việc phải kiên quyến tiêu diệt 1 giai cấp bằng bạo lực.
Mác là người nguy hiểm, không tìm cách giải quyết mâu thuẫn xã hội thông qua đối thoại và tổ chức mà lại tìm cách tiêu diệt "giai cấp tư bản".

Xã hội bây giờ phát triển hơn, cách nhìn của Mác không đúng nữa bởi các giai cấp cần hợp tác với nhau sao cho các bên đều thỏa thuận để hai bên đều có lợi. Tiêu diệt nhau, xóa bỏ nhau "bằng bạo lực" thì có thể cho là đồ "ngu xuẩn".

Nhà TB có thể lỗ!!! nhưng nhà TB không thể trường kỳ lỗ!!!
Trường kỳ lỗ => Lúc đó là phá sản đấy

Nhưng bất kể nhà TB lỗ hay lãi, trong cả 2 trường hợp nhà TB đều sử dụng sức lao động của người công nhân.
Điều này đương nhiên nhưng có vấn đề gì đâu ?
Công nhân cũng cần có công ăn việc làm, có tiền, có ổn định tâm lý xã hội, có bảo hiểm an sinh xã hội, có học nghề từ xí nghiệp, có công đoàn bảo vệ, có tiền hè, có vé cho con đi chơi một số công viên giải trí, có tiền hưu trí, có quỹ thất nghiệp, bảo hiểm lao động, nghỉ bệnh ngắn hạn, nhà trẻ mùa hè, ...
Những cái khoản nêu trên là do xí nghiệp trả cho công nhân đến 80-90%
Những cái này do công đoàn, công nhân đấu tranh thông qua đối thoại, đình công, biểu tình mà không cần phải xóa bỏ giai cấp nào cả.
Công nhân có thể mua cổ phần của xí nghiệp.
Do đó lương "thô" của công nhân các nước tây Âu rất cao, đó là một trong những lý do bọn tư bản bỏ chạy qua các nước nghèo, lương thấp vì công nhân không được chính phủ bảo vệ!

Chưa kể bọn tư bản phải trả tiền cho các kũ sư thiết kế, phòng kỹ thuật, phòng marketing, ... khiến giá thành của hàng hóa cao vọt, dân cũng khó mua.
Nay bọn tư bản chay qua India, TQ, VN sản xuất, hàng bán lại cho dân của họ sẽ rẻ hơn. Như vậy là dân lao động các nước tư bản không nhất định bị thua thiệt với giá rẻ từ TQ, VN đâu, dĩ nhiên trừ nhừng người bị thất nghiệp

Ví dụ Boeing năm 2009 lãi 3 tỷ, năm 2010 lãi 2 tỷ thì không có nghĩa là nhân viên của Boeing năm 2010 làm việc ít đi bằng 2/3 năm 2009!!!

Điều này có thể nếu bạn ký hợp đồng công nhân dạng theo giờ.
Có nghĩa là nếu nhiều việc, bạn làm nhiều giờ, lãnh nhiều tiền. Ít việc làm ít giờ, lãnh ít tiền. Nếu ít việc quá, bạn đi thất nghiệp kinh tế, ở nhà chơi nhưng lãnh tiền ít hơn, lương do nhà nước trả một phần, chủ trả một phần.
Nếu bạn là nhân viên như kỹ sư, kế toán, thư ký, ... thì ít hay nhiều việc cũng phải tới sở làm. Có luật mới cho phép nhân viên thất nghiệp kinh tế (thời vụ)

Thời sinh viên, tôi có làm việc bán hàng cho tiệm chế và bán kẹo chocolat, khoảng 30-40 người. Chủ không mua hàng nhiều để dự trữ như cacao. Rủi năm đó cacao bất ngờ tăng giá mạnh dịp hè. Tất cả các hợp đồng ký giao hàng trong vòng hai tháng đều phải bán theo giá thỏa thuận khi ký trước đó. Ông bà chủ lúc đó than trời vì bị thiệt hại tài chánh, tuy lời nhưng ít. Cuối năm đó tất cả các công nhân viên vẫn lãnh thưởng như dự định đầu năm, không có gì thay đổi. Chưa tính đôi khi công nhân nghỉ bệnh lúc cao điểm, họ, ông bà chủ, sắn tay vào làm y như công nhân. Có lúc công nhân làm hư bánh kẹo, gởi hàng chậm trễ.

T’=T+ ΔT
Như vậy ΔT không phải lúc nào cũng tăng đều vì nó có thể giảm. Và cho cùng 1 ΔT, không phải lúc nào T' cũng tăng đâu

Ông bà chủ tiệm, thấy làm ăn được, họ thuê thêm nơi khác, mở mang tùm lum, bị thua lỗ nặng, kêu thêm cổ đông và cuối cùng mất cơ sở về tay cổ đông lớn nhất. Bà chủ nay trở thành nhân viên bán hàng cho một cửa hành quần áo.

Cái tư tưởng cứ hễ là tư bản thì "phải là bóc lột", tôi cho rằng nó không tích cực và đôi khi nguy hiểm vì nó đưa đến bạo lực. Dĩ nhiên tôi không bảo là tư bản là đương nhiên tốt bụng. Mọi thành phần xã hội phải biết hợp tác tốt với nhau

Tư tưởng thù tư bản và tiên đề GTTD của Mác không đúng cho các xã hội phát triển, dân chủ và pháp quyền.

VN2006A viết:
...
Về lý thuyết GTTD của Marx thì có nhiều tranh cãi, cả bọn tư bổn lẫn bọn giáo sỹ mác-lê và bọn bị mê hoặc bởi Mác-Lê.

http://www.oekonomiekritik.de/302Transformationsproblem.htm

Nhờ bạn Kép tư bền dịch hộ, nếu có thời gian và hứng! bạn Bền có vẻ dân triết. Đúng như chiến sỹ "GTTD theo Mác" nói, (dịch) triết học là để cho các "đại nhân" đọc. "Tiểu nhân" nghe chỉ như vịt nghe sấm mà thôi, nó lùng bùng trong lỗ tai:-)

À nhân đây bàn qua chuyện GTTD âm 1 chút!!!

Thực ra thì có 2 trường hợp. Nhà TB khi sản xuất thì hoặc lãi, hoặc hòa vốn, hoặc lỗ!!!

Nhà TB có thể lỗ!!! nhưng nhà TB không thể trường kỳ lỗ!!! vì như thế nhà TB -như tôi viết trong topic của Phan Châu Thành- sẽ trở thành nhà vô sản, nhà phá sản, nhà vỡ nợ sản hoặc vào tù sản :-))

Nhưng bất kể nhà TB lỗ hay lãi, trong cả 2 trường hợp nhà TB đều sử dụng sức lao động của người công nhân.

Ví dụ Boeing năm 2009 lãi 3 tỷ, năm 2010 lãi 2 tỷ thì không có nghĩa là nhân viên của Boeing năm 2010 làm việc ít đi bằng 2/3 năm 2009!!!

Từ việc nhà TB bị lỗ, cho rằng giá trị thặng dư (GTTD) bị âm và đi đến kết luận: không có chuyện bóc lột ở đây! (Vì GTTD âm) là 1 lập luận ấu trĩ, trẻ con!!!

Đỗ Xuân Thọ (khách viếng thăm) gửi lúc 22:16, 23/09/2011 - mã số 41871
VN2006A viết:

các bạn visitor, Tư bản và GTTD theo Mác!!!

các chiến sỹ đều có ý đúng cả!!! có vài chỗ chưa chính xác, như TB đầu tư sang TQ, Ấn độ không chỉ những việc thủ công, mà ngày nay cả công nghệ cao.

Tuy nhiên bàn rộng ra thì có lẽ mất thời gian. Tôi tóm tắt vào 2 ý chính:

- khi trả lương thấp hơn cho công nhân VN so với công nhân nước mình, thì nhà TB đã hưởng lợi được phần chênh lệch mà đáng lẽ ra ở nước họ, họ không thể được hưởng! (các nước phương Tây có cả chục triệu người thất nghiệp). Đó là cái gì??? GTTD hay bóc lột hay ...v...v...

- bạn visitor có lần, trong topic của phan châu thành, cho rằng dùng máy móc làm ra nhiều giá trị thặng dư hơn. Tôi cho rằng không chính xác!!! so sánh Boeing với Microsoft thì thấy Boeing "bóc lột" máy móc nhiều hơn, còn Microsoft ngược lại "bóc lột" sức lao động (trí óc) nhiều hơn.

Nếu xem xét các công ty chế tạo vũ khí chẳng hạn, sẽ thấy bọn này rất hoành tráng, hiện đại, tinh vi...nhưng rất dễ chết. Chỉ cần đơn đặt hàng của bộ quốc phòng giảm đi 1 chút là đã chao đảo rồi, vì- như Marx nói, Kapitaleinsatz của bọn này rất cao (fixes Kapital).

Về lý thuyết GTTD của Marx thì có nhiều tranh cãi, cả bọn tư bổn lẫn bọn giáo sỹ mác-lê và bọn bị mê hoặc bởi Mác-Lê.

http://www.oekonomiekritik.de/302Transformationsproblem.htm

Nhờ bạn Kép tư bền dịch hộ, nếu có thời gian và hứng! bạn Bền có vẻ dân triết. Đúng như chiến sỹ "GTTD theo Mác" nói, (dịch) triết học là để cho các "đại nhân" đọc. "Tiểu nhân" nghe chỉ như vịt nghe sấm mà thôi, nó lùng bùng trong lỗ tai:-)

À nhân đây bàn qua chuyện GTTD âm 1 chút!!!

Thực ra thì có 2 trường hợp. Nhà TB khi sản xuất thì hoặc lãi, hoặc hòa vốn, hoặc lỗ!!!

Nhà TB có thể lỗ!!! nhưng nhà TB không thể trường kỳ lỗ!!! vì như thế nhà TB -như tôi viết trong topic của Phan Châu Thành- sẽ trở thành nhà vô sản, nhà phá sản, nhà vỡ nợ sản hoặc vào tù sản :-))

Nhưng bất kể nhà TB lỗ hay lãi, trong cả 2 trường hợp nhà TB đều sử dụng sức lao động của người công nhân.

Ví dụ Boeing năm 2009 lãi 3 tỷ, năm 2010 lãi 2 tỷ thì không có nghĩa là nhân viên của Boeing năm 2010 làm việc ít đi bằng 2/3 năm 2009!!!

Từ việc nhà TB bị lỗ, cho rằng giá trị thặng dư (GTTD) bị âm và đi đến kết luận: không có chuyện bóc lột ở đây! (Vì GTTD âm) là 1 lập luận ấu trĩ, trẻ con!!!

Tôi xin nói với bác VN2006A rằng : bác nên thay cái từ BÓC LỘT bằng một từ khác để phù hợp với lập luận của bác.
Tôi chứng minh Mác sai trong Quy luật GTTD khi chưa kể đến TÀI NĂNG của nhà TB tham gia phần lớn vào GTTD chứ không nói là tất cả.
Tôi xin trích ở đây CM của tôi cho con trai út mình:

1) Quy luật Giá Trị Thặng Dư (GTTD) là một trong những tiên đề cốt lõi của Mác trong quyển TƯ BẢN nổi tiếng ông ta và có thể tóm tắt thế này:
Mác mô tả quá trình sản xuất ra hang hóa của nhà tư sản như sau: T-H-T’
Trong đó T là tiền mua nguyên vật liệu, tiền thuê công nhân. Công nhân làm việc và sản xuất ra một lương hàng hóa là H. Nhà tư sản bán hàng hóa này được một lượng tiền. Sau khi trừ đi lượng tiền khấu hao máy móc, tiền tái sản xuất sức lao động, tiền thuế.., nhà tư sản thu được một lượng tiền T’ > T. Hiệu T’-T được Mác gọi là GTTD.
Tại sao có số tiền dôi ra bằng GTTD như vậy?
Mác kết luận là: NHÀ TƯ SẢN ĐÃ BÓC LỘT SỨC LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI CÔNG NHÂN nên mới có GTTD như vậy.!!!
Từ tiên đề này CN Mác-Lênin mới xây dựng học thuyết ĐẤU TRANH GIAI CẤP và kêu gọi giai cấp vô sản vùng lên đánh đổ giai cấp tư sản và xây dựng một thế giới Đại Đồng – xã hội Cộng sản , không có người bóc lột người, rằng giai cấp Vô sản sẽ là người đào mồ chôn CNTB.v.v…..
Bây giờ bố sẽ chỉ ra sai lầm của tiên đề này.
Mác đã sai khi xây dựng quy luật GTTD vì đã ngầm giả thiết rằng năng lực trí tuệ của tất cả mọi người là như nhau !!!.
Những người công nhân có tài năng như nhà tư sản. Điều này là hoàn toàn phi lý!!! Mác đâu biết chính những tài năng về quản lý, tài năng về công nghệ … của nhà Tư Sản đã tham gia phần lớn vào việc sinh ra GTTD.
Bố lấy một phản ví dụ: Bill Gate là người giầu nhất thế giới hiện nay có một bộ óc siêu phàm. Chính nhờ tài năng có thể phát minh ra các vấn đề về công nghệ mà một tỷ người mới có một người , cùng với tài năng quản lý của mình mà sinh ra GTTD khổng lồ chứ không phải cái GTTD đó hoàn toàn là do ông ta bóc lột sức lao động của nhân viên hang Microsoft.
Việt Nam ta cũng có câu “ một người lo bằng kho người làm”, “làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại” để nói lên vai trò của năng lực tri tuệ của địa chủ, tư sản.
Tóm lại vì không tính đến tài năng của nhà tư sản nên Mác quy hết cái GTTD là do nhà tư sản bóc lột sức lao động của công nhân. Mác xét con người như những rô bốt nên mới sai như vậy.
Tiên đề này sai dẫn đến tất cả các học thuyết Đấu tranh giai cấp, Chuyên chính vô sản, Cải cách ruộng đất, Cải tạo Công thương nghiệp , chính sách phải lấy cán bộ lãnh đạo từ giai cấp Công nhân, lập trường cách mạng, chủ nghĩa cộng sản…v.v và cả học thuyết của Mác là đổ nhào tan tành!!!
Chính từ sai lầm chết người của TIÊN ĐỀ CƠ BẢN này của Mác (lúc ông ta mới chưa đến 30 tuổi ) đã dẫn đến một học thuyết PHẢN ĐỘNG NHẤT TRONG LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI – HỌC THUYẾT MÁC-LÊNIN!!!!

Xin bác cho biết tôi nói có đúng không????

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 21:11, 23/09/2011 - mã số 41869

Lại quay về chuyện bóc lột! Thế quái nào mà ai cũng muốn làm việc cho những ông chủ giỏi kiểu như Apple hay Google có 'GTTD' cao hay nói nôm na là lợi nhuận nhiều để 'bị bóc lột thậm tệ' vậy?

Apple đi từ sắp phá sản tới lợi nhuận cao là do tài của mấy ông lãnh đạo công ti như Steve Jobs và bộ xậu của mình, hay là do 'bóc lột' công nhân mình quá nhiều?

Ai có thể dùng thuyết GTTD để giải thích cho tôi hiểu với.

Khác (khách viếng thăm) gửi lúc 18:37, 23/09/2011 - mã số 41864
Kép Tư Bền viết:
... lý thuyết GTTD được rất nhiều nhà kinh tế tiền bối nghiên cứu.

Đúng rồi. Và do đó, nếu Marx viết 1000 trang thì số trang phê bình sự mâu thuẫn lủng củng của Marx có lẽ đã lên tới vài trăm triệu trang rồi bác ạ.

VN2006A (khách viếng thăm) gửi lúc 17:55, 23/09/2011 - mã số 41863
visitor viết:
Lời giải thích lí thuyết GTTD cho 2 câu hỏi này xin để TS Đỗ Xuân Thọ trả lời. Tuy vậy tôi có nhận xét nhỏ về 2 câu hỏi của bác VN2006:

1. dù nhân công ta có rẻ như bèo thì Intel cũng chả dám đầu tư nhà máy sản xuất tại VN (họ có kế hoạch đó nhưng vẫn nằm trên giấy vì vẫn chưa tìm đủ kĩ sư đủ trình độ người bản xứ).

2. Nó phụ thuộc rất nhiều vào thị hiếu và nhu cầu người tiêu dùng. Ngoài ra, nhà tư bản sẵn sàng đầu tư lâu dài vào các lĩnh vực tuy có lãi ít nhưng bền vững hơn là các lĩnh vực có lãi cao nhưng thiếu sự bền vững dài hạn.

các bạn visitor, Tư bản và GTTD theo Mác!!!

các chiến sỹ đều có ý đúng cả!!! có vài chỗ chưa chính xác, như TB đầu tư sang TQ, Ấn độ không chỉ những việc thủ công, mà ngày nay cả công nghệ cao.

Tuy nhiên bàn rộng ra thì có lẽ mất thời gian. Tôi tóm tắt vào 2 ý chính:

- khi trả lương thấp hơn cho công nhân VN so với công nhân nước mình, thì nhà TB đã hưởng lợi được phần chênh lệch mà đáng lẽ ra ở nước họ, họ không thể được hưởng! (các nước phương Tây có cả chục triệu người thất nghiệp). Đó là cái gì??? GTTD hay bóc lột hay ...v...v...

- bạn visitor có lần, trong topic của phan châu thành, cho rằng dùng máy móc làm ra nhiều giá trị thặng dư hơn. Tôi cho rằng không chính xác!!! so sánh Boeing với Microsoft thì thấy Boeing "bóc lột" máy móc nhiều hơn, còn Microsoft ngược lại "bóc lột" sức lao động (trí óc) nhiều hơn.

Nếu xem xét các công ty chế tạo vũ khí chẳng hạn, sẽ thấy bọn này rất hoành tráng, hiện đại, tinh vi...nhưng rất dễ chết. Chỉ cần đơn đặt hàng của bộ quốc phòng giảm đi 1 chút là đã chao đảo rồi, vì- như Marx nói, Kapitaleinsatz của bọn này rất cao (fixes Kapital).

Về lý thuyết GTTD của Marx thì có nhiều tranh cãi, cả bọn tư bổn lẫn bọn giáo sỹ mác-lê và bọn bị mê hoặc bởi Mác-Lê.

http://www.oekonomiekritik.de/302Transformationsproblem.htm

Nhờ bạn Kép tư bền dịch hộ, nếu có thời gian và hứng! bạn Bền có vẻ dân triết. Đúng như chiến sỹ "GTTD theo Mác" nói, (dịch) triết học là để cho các "đại nhân" đọc. "Tiểu nhân" nghe chỉ như vịt nghe sấm mà thôi, nó lùng bùng trong lỗ tai:-)

À nhân đây bàn qua chuyện GTTD âm 1 chút!!!

Thực ra thì có 2 trường hợp. Nhà TB khi sản xuất thì hoặc lãi, hoặc hòa vốn, hoặc lỗ!!!

Nhà TB có thể lỗ!!! nhưng nhà TB không thể trường kỳ lỗ!!! vì như thế nhà TB -như tôi viết trong topic của Phan Châu Thành- sẽ trở thành nhà vô sản, nhà phá sản, nhà vỡ nợ sản hoặc vào tù sản :-))

Nhưng bất kể nhà TB lỗ hay lãi, trong cả 2 trường hợp nhà TB đều sử dụng sức lao động của người công nhân.

Ví dụ Boeing năm 2009 lãi 3 tỷ, năm 2010 lãi 2 tỷ thì không có nghĩa là nhân viên của Boeing năm 2010 làm việc ít đi bằng 2/3 năm 2009!!!

Từ việc nhà TB bị lỗ, cho rằng giá trị thặng dư (GTTD) bị âm và đi đến kết luận: không có chuyện bóc lột ở đây! (Vì GTTD âm) là 1 lập luận ấu trĩ, trẻ con!!!

Đỗ Xuân Thọ (khách viếng thăm) gửi lúc 14:51, 23/09/2011 - mã số 41846
Phan Sơn viết:
Khach1111 viết:

Lúc trước có một vị mang nick psonkhanh cũng chuyên môn quay cóp thế này, không phải cũng là Phan Sơn ngày nay không?

Trong thế giới ảo hoang dã này, tôi hiểu rằng mỗi khi một phát biểu được bày tỏ trên blog thì nó trở thành “tài sản công cộng” nên tôi có quyền diễn giải tùy theo nhận thức, quan điểm, sở thích và tình cảm của mình. Vì thế không cần phải mặc cảm khi lấy đem về “làm của” cho mình.

Sơn này, chú biết cháu dù bị bọn giáo sỹ M-L mới nhuộm đen sơ sơ cháu thôi, cháu vẫn có tâm với Dân Tộc này nên cháu, vì đồng lương còm cõi mà họ nuôi cháu thoi thóp , mới ăn cắp , ăn chôm bài của người khác như thằng con Út 16 tuổi của chú và phun ra các lập luận vô cùng yếu ớt để bảo vệ Mác_Lênin bằng sự "oai danh" của các nhà KT nước ngoài chứ không phải chủ kiến của cháu.
Nếu cháu nhìn vào cái xã hội VN hiện nay, nhìn Bác Triều Tiên, nhìn Cu Ba thì cháu sẽ thấy cái CN Mác-Lênin này nó tàn phá 1 con người, một quốc gia kinh khủng đến mức nào!!!
CHÁU ĂN CẮP TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI KHÁC MÀ CỨ NHẸ NHƯ LÔNG HỒNG. Thằng con cả của chú học ở Đức. Nếu nó dùng một phần mềm nào mà không có bản quyền thì nhà trường khép vào tội ĂN CẮP, ĂN CƯỚP và ĐUỔI HỌC NGAY!!!!
Chú mong cháu tỉnh ngộ.

Đỗ Xuân Thọ (khách viếng thăm) gửi lúc 13:58, 23/09/2011 - mã số 41841

Các bác ạ! Thọ đã trải qua tất cả các cung bậc thăng trầm của người cha khi có một đứa con hư, khi có một đứa con ngoan trong cái xã hội XHCN này.
Thọ và mẹ nó sẽ quyết tử giữ thằng con trai Út một cách kiên cương và khéo léo để bọn thầy tu Mác-Lênin VN, bọn Tầu không cướp được hồn Việt của nó và không làm gì được nó!
Thọ đầu tiên rất sợ chúng, bọn thầy tu M-L, nhưng sau mới phát hiện ra rằng chúng chỉ chiếm 1/1000 trong ĐCSVN thì Thọ không sợ nữa!!!!Thọ sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để loại bỏ CN MÁC_LEENIN ra khỏ không gian Ý Thức VN!
Trong cuộc chiến đấu này, Thọ được 85% ĐẢNG VIÊN TRONG ĐẢNG ỦNG HỘ!!!
Bọn Thầy tu Mác-Lênin (CN M-L) ở Việt Nam tưởng rằng công thức: CN M-L + NHƯ LAI+LÃO TỬ+Khổng Tử+ Kinh Dịch + Mao+Đặng Tiểu Bình+ Hồ Chí Minh +….sau khi nhào chộn lại một cách HẨU LỐN thì sẽ tạo ra một LINH ĐAN nhằm cứu vãn cái NGHIỆP MÀ CHÚNG BỎ CẢ ĐƠI RA THEO, một CHỦ THUYẾT ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ - CN M-L HIỆN ĐẠI có thể kê gối cao gối ngủ yên giấc để mỗi bình minh đến trong tài khoản của chúng tăng lên hàng 1000 USD…mà không sợ các TƯỚNG LĨNH, CÁC CỰU CHIẾN BINH, BỘ ĐỘI, CÔNG AN, CÁC VỊ LÃO THÀNH CM, CÁC NHÂN SỸ, TRÍ THỨC, GIAI CẤP CÔNG, NÔNG… vùng lên lật đổ chúng….
Bằng việc viết bức thư một cách trung thực đến TÀN BẠO ĐỐI VỚI THẰNG CON ÚT, Thọ mong thức tỉnh được NHỮNG ĐƯA CON CỦA VUA HÙNG-NHỮNG CON ÔNG CHÁU CHA CHÂN CHÍNH vùng lên lật đổ cái cơ chế CỘNG SẢN ngàn lần thối nát này để xây dựng một VIỆT NAM HÙNG MẠNH NHẤT HÀNH TINH BẰNG MỘT CUỘC ĐẢO CHÍNH CÓ ĐIỀU KHIỂN NHƯ LIÊN XÔ VẬY!!!!
Hãy tin Thọ đi, Việt Nam, một dân tộc cực giỏi TOÁN sẽ có một PUTIN của nước Nga

Dương đại ca (khách viếng thăm) gửi lúc 11:07, 23/09/2011 - mã số 41825

Tôi nghĩ kẻ bệnh tật chính là anh. Anh nên đi thẳng vào tranh luận, đừng chạy làng nhục nhã như thế. Ahh mới chính là người cần xây lại lòng tự trọng dù là trong thế giới ảo.

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 10:43, 23/09/2011 - mã số 41823
Không phải Người quan sát viết:
Ông Thọ ạ

Ngày xưa, bạn bè chúng tôi có một câu răn nhau là: "Ko bỉ người tàn tật". Qua những việc ông làm, những lời ông nói, tôi đánh giá ông có vấn đề về nhận thức, trí tuệ. Có thể tuổi tác của ông, hoàn cảnh của ông là một phần nguyên nhân, nhưng tóm lại kết quả vẫn ko thay đổi, rằng ông là một người khuyết tật về nhận thức. Trường hợp của ông, cũng hơi giống như người ko đủ năng lực hành vi, sẽ bị từ chối tư cách tham gia tố tụng. Lúc í, đừng vặn vẹo là tại sao lại đi đánh giá tư cách cá nhân, chứ ko phải nội dung phát ngôn. Tư cách cá nhân đã ko đạt yêu cầu, thì có nói cái gì cũng vô giá trị, người ta cũng ko nghe.

Tôi rất thích lấy sự ngu dốt của các bạn rân chủ ở đây ra để đùa cợt, coi đấy là một trò vui, giải trí. Nhưng trường hợp của ông thì hơn cả sự ngu dốt, đó phải coi là bệnh tật. Vì thế tôi ko nói gì với ông cả, mà chỉ gửi lời đề nghị đến những người đang mất thời gian giỡn cợt với ông, rằng ko nên làm một việc bất nhẫn như thế. Đặc biệt là bạn WB, trong hoàn cảnh nào thì những chuyện vô đạo đức như con chửi bố cũng ko đáng để mình mất thời gian, công sức, trí óc mà bàn luận đến. Dù ko tôn trọng ông Thọ nói riêng, hay các bạn rân chủ nói chung, chúng ta ít nhất cũng cần tôn trọng chính bản thân mình, dù chỉ trong thé giới ảo.

Văn hóa tranh luận văn minh là khi người ta tranh luận về một vấn đề và các ý kiến liên quan vấn đề đó chứ không phải nêu ý kiến về cá nhân người tranh luận. Ông KPNQS nên nêu lí lẽ phản bác hay đồng ý các ý kiến của TS Thọ nếu ông không đồng ý. Còn nếu không thì miễn tham gia, bởi vì ở đây ai cũng có đủ nhận thức để phân biệt đúng sai, không cần ông phải hướng dẫn chúng tôi kiểu CQCS VN hướng dẫn người dân VN trong vụ TS CHHV bằng cách nêu lên những vấn đề riêng tư của TS Vũ chẳng liên quan gì tới cái án 7 năm tù của TS Vũ cả.

Đỗ Xuân Thọ (khách viếng thăm) gửi lúc 08:53, 23/09/2011 - mã số 41818
Không phải Người quan sát viết:
Ông Thọ ạ

Ngày xưa, bạn bè chúng tôi có một câu răn nhau là: "Ko bỉ người tàn tật". Qua những việc ông làm, những lời ông nói, tôi đánh giá ông có vấn đề về nhận thức, trí tuệ. Có thể tuổi tác của ông, hoàn cảnh của ông là một phần nguyên nhân, nhưng tóm lại kết quả vẫn ko thay đổi, rằng ông là một người khuyết tật về nhận thức. Trường hợp của ông, cũng hơi giống như người ko đủ năng lực hành vi, sẽ bị từ chối tư cách tham gia tố tụng. Lúc í, đừng vặn vẹo là tại sao lại đi đánh giá tư cách cá nhân, chứ ko phải nội dung phát ngôn. Tư cách cá nhân đã ko đạt yêu cầu, thì có nói cái gì cũng vô giá trị, người ta cũng ko nghe.

Tôi rất thích lấy sự ngu dốt của các bạn rân chủ ở đây ra để đùa cợt, coi đấy là một trò vui, giải trí. Nhưng trường hợp của ông thì hơn cả sự ngu dốt, đó phải coi là bệnh tật. Vì thế tôi ko nói gì với ông cả, mà chỉ gửi lời đề nghị đến những người đang mất thời gian giỡn cợt với ông, rằng ko nên làm một việc bất nhẫn như thế. Đặc biệt là bạn WB, trong hoàn cảnh nào thì những chuyện vô đạo đức như con chửi bố cũng ko đáng để mình mất thời gian, công sức, trí óc mà bàn luận đến. Dù ko tôn trọng ông Thọ nói riêng, hay các bạn rân chủ nói chung, chúng ta ít nhất cũng cần tôn trọng chính bản thân mình, dù chỉ trong thé giới ảo.

Xin Dân Luận, và các bạn cho phép tôi bỏ qua comment của ngài giáo sỹ Mác-Lênin này vì nó không đi vào chủ đề tranh luận giữa tôi và các giáo sỹ M-L Việt Nam mà toàn nói ba lăng nhăng về nhân thân của tôi nhằm làm tôi tức
Thôi mà, nếu quá sợ khi tôi đang cô lập triệt để 1 phần nghìn đảng viên là các giáo sỹ M-L với phần còn lại của ĐCSVN, với nhân dân VN thì hãy tự thú rằng:
ĐÚNG LÀ CN MÁC_LÊNIN SAI RỒI NHƯNG CHÚNG TÔI KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG SÁNG TẠO RA MỘT CHỦ THUYẾT MỚI CHO ĐẢNG

Phan Sơn (khách viếng thăm) gửi lúc 08:28, 23/09/2011 - mã số 41816
Khach1111 viết:

Lúc trước có một vị mang nick psonkhanh cũng chuyên môn quay cóp thế này, không phải cũng là Phan Sơn ngày nay không?

Trong thế giới ảo hoang dã này, tôi hiểu rằng mỗi khi một phát biểu được bày tỏ trên blog thì nó trở thành “tài sản công cộng” nên tôi có quyền diễn giải tùy theo nhận thức, quan điểm, sở thích và tình cảm của mình. Vì thế không cần phải mặc cảm khi lấy đem về “làm của” cho mình.

Đỗ Xuân Thọ (khách viếng thăm) gửi lúc 06:07, 23/09/2011 - mã số 41815
Không phải Người quan sát viết:
Ông Thọ ạ

Ngày xưa, bạn bè chúng tôi có một câu răn nhau là: "Ko bỉ người tàn tật". Qua những việc ông làm, những lời ông nói, tôi đánh giá ông có vấn đề về nhận thức, trí tuệ. Có thể tuổi tác của ông, hoàn cảnh của ông là một phần nguyên nhân, nhưng tóm lại kết quả vẫn ko thay đổi, rằng ông là một người khuyết tật về nhận thức. Trường hợp của ông, cũng hơi giống như người ko đủ năng lực hành vi, sẽ bị từ chối tư cách tham gia tố tụng. Lúc í, đừng vặn vẹo là tại sao lại đi đánh giá tư cách cá nhân, chứ ko phải nội dung phát ngôn. Tư cách cá nhân đã ko đạt yêu cầu, thì có nói cái gì cũng vô giá trị, người ta cũng ko nghe.

Tôi rất thích lấy sự ngu dốt của các bạn rân chủ ở đây ra để đùa cợt, coi đấy là một trò vui, giải trí. Nhưng trường hợp của ông thì hơn cả sự ngu dốt, đó phải coi là bệnh tật. Vì thế tôi ko nói gì với ông cả, mà chỉ gửi lời đề nghị đến những người đang mất thời gian giỡn cợt với ông, rằng ko nên làm một việc bất nhẫn như thế. Đặc biệt là bạn WB, trong hoàn cảnh nào thì những chuyện vô đạo đức như con chửi bố cũng ko đáng để mình mất thời gian, công sức, trí óc mà bàn luận đến. Dù ko tôn trọng ông Thọ nói riêng, hay các bạn rân chủ nói chung, chúng ta ít nhất cũng cần tôn trọng chính bản thân mình, dù chỉ trong thé giới ảo.

Ngài thầy tu M-L này đang che dấu sự sợ hãi của tất cả đám thầy tu M-L ở Việt Nam khi chúng ta bàn về sự đúng sai của CN Mác-Lênin!
Thưa các bạn, chúng ta đang đánh đúng Huyệt Đạo của chúng!
Thưa ngài Không phải người quan sát, nếu đúng các ngài không tranh luận nổi thì cũng nên nói một câu sao lại phải quá quan tâm tới sức khỏe của tôi quá như vậy! Hè hè
Nếu đúng là ngài tốt với tôi thế thì tôi xin ngài 10 triệu VND để một phần tôi đóng góp cho trang Dân Luận này, một phần tôi thuốc thang cho khỏe. Ngài có đồng ý không??? Thưa ngài giáo sỹ M-L

GTTD theo Mác (khách viếng thăm) gửi lúc 03:43, 23/09/2011 - mã số 41811

Chào các bác,

Tôi vốn không quan tâm đến Mác bởi nghe đồn Mác viết bộ tư bản luận tới vài chục cuốn. Trước đó có đọc vài bài của GSTS Nguyễn Phú Trọng thấy nổ lùng bùng, dài dòng và rất khó hiểu. Tôi nghĩ trường phái CS thích viết dài, nổ lớn với các mỹ từ và ai muốn hiểu sao cũng được miễn là đảng CS nắm chính quyền, đó là mục đích chính của họ

Tôi bắt đầu chú ý Mác khi các bác tranh cãi về Mác.
Tôi có cảm tưởng như lý thuyết về GTTD của Mác chỉ đúng ở thời xưa, thời phong kiến thủ công. Bây giờ không đúng nữa.
Một thành phẩm lao động thời này đâu thể chỉ xác định giá thành vật chất ban đầu (tư liệu sản xuất) + giá sức lao động ?
Thế còn giá trị của quản lý, của tổ chức, của thiết kế, của marketing ... đâu ?

Chủ nghĩa Mác nguyên thủy không còn đúng cho xã hội ngày nay. Đó là một hiện thực mà không ai có thể chối cãi

Đảng CSVN không và chưa hề theo chủ nghĩa Mác. Họ theo chủ nghĩa của Stalin, tức Mac-Lê, chuyên dùng bạo lực để cướp chính quyền.

JLN viết:
Thưa bác Kép Tư Bền, bác "Không phải người quan sát" và các bác!

...

Về lý thuyết, tôi tham gia tranh luận về khái niệm "GTTD của Mác" chứ không phải khái niệm "GTTD ở các nhà DN". "GTTD ở doanh nhân" là gì một khái niệm mù mờ lắp ghép kiểu cộng sản chăng? Không có cái gọi là GTTD của các nhà DN! Khái niệm Giá trị thặng dư của Mác chỉ gắn với tiền và hàng hoá trao đổi, không gắn với các nhà DN như bác nói, vì Mác chỉ biết đến các nhà tư bản và căm thù họ thôi. Tôi và bác Thọ chỉ nói đến GTTD của trí tuệ con người (khi nó được ứng dụng) và có đến 80% trường hợp là âm thôi. Chúng tôi cũng khẳng định Mác đã giả định nó luôn là dương, vì khi ngay sau khi đưa ra khái niêm GTTD = T'-T Mác đã dùng ngay nó để kêu toáng lên với giai cấp công nhân là bọn tư bản đã cướp trắng (bóc lột)mất của các anh khoản GTTD này! Nếu Mác nghĩ GTTD đó của hàng hoá có thể âm thì, và nếu Mác không điên hay ngu hay bệnh hoạn, liệu Mác có cân nhắc nghiêm túc việc ai đó bị bóc lột một giá trị âm là gì không? Chúng ta không tìm thấy một câu nào của Mác trong suốt mấy chục năm sau về vấn đề này, ngay cả sau khi Mác và Ănghen đã không còn ngông cuồng ở tuổi 27-30 nữa. Theo bác Kép, bóc lột giá trị âm của người khác là gì? Là gánh nợ cho người khác ư?

Đến những năm 1970s, khi dậy cho chúng tôi về GTTD của Mác, bà TS Kinh tế Chính trị học Mác-Lê của một trường ĐH ở Đông Âu nơi tôi học, cũng chứng minh GTTD= T'-T là dương vì Mác đã viết T'>T, chấm hết. Tôi đã hỏi: Nếu đưa một khúc gỗ và dụng cụ cho công nhân đóng bàn ghế mà sau đó nhà tư bản nhận được toàn củi thôi thì tính GTTD thế nào? Bà Ts vẫn nói: GTTD vẫn dương vì GTTD = giá trị sức lao động - lương được trả, mà Mác đã nói tư bản luôn trả công nhân lương thấp hơn giá trị sức lao động của công nhân (vì lòng tham vô đáy!) và luôn giữ lại phần còn lại GTTD cho mình(để bóc lột!). Tiếc là khi đó tôi quá ngây thơ, và tôi dù đã hỏi nhưng vẫn quá tin Mác đúng nên câu trả lời của bà Ts làm tôi mãn nguyện, biết ơn (vì đã cứu vớt tư duy non nớt của tôi): tư bản tham lam quá, phải diệt trừ tư bản thôi! Tôi thật là một người con có hiếu vì cha tôi, ông tôi là công nhân. Niềm tin đó (là luôn tồn tại cái GTTD luôn dương mà tư bản cướp của công nhân đó) - bắt tôi đã phải trả giá đắt như đã tâm sự ở đây.

Đúng là chỉ cần vài dòng, vài câu như bác Thọ nói, không phải cần vài nghìn trang và vài nghìn chuyên gia kiểu Tô Huy Rứa, Ng Phú Trọng hay Đinh Thế Huynh để vẽ vời ra đâu. Họ đã bị lạc đường vì tự dũng Mác bịt mắt mình như tôi năm 19-20 tuổi, nên mới tốn giấy mực của dân nhiều thế, còn tốn vài thế hệ cộng sản rồi và còn tốn hàng thế kỷ của nhiều dân tộc đau thương như VN ta thì là chuyên nhỏ so với cái GTTD lớn lao đã bị tư bản cướp đi, bác Kép nhỉ?! Vì thế, các bác vẫn phải định hướng XHCN thôi! Nếu bác Kép chứng minh được Mác có nói đến GTTD âm thì chỉ giáo định hướng giùm? Tôi xin cảm ơn! Xin cảm ơn! Xin cảm ơn! (đúng kiểu TV cộng sản của các bác).

...

JLN

Không phải Người quan sát (khách viếng thăm) gửi lúc 02:44, 23/09/2011 - mã số 41809

Ông Thọ ạ

Ngày xưa, bạn bè chúng tôi có một câu răn nhau là: "Ko bỉ người tàn tật". Qua những việc ông làm, những lời ông nói, tôi đánh giá ông có vấn đề về nhận thức, trí tuệ. Có thể tuổi tác của ông, hoàn cảnh của ông là một phần nguyên nhân, nhưng tóm lại kết quả vẫn ko thay đổi, rằng ông là một người khuyết tật về nhận thức. Trường hợp của ông, cũng hơi giống như người ko đủ năng lực hành vi, sẽ bị từ chối tư cách tham gia tố tụng. Lúc í, đừng vặn vẹo là tại sao lại đi đánh giá tư cách cá nhân, chứ ko phải nội dung phát ngôn. Tư cách cá nhân đã ko đạt yêu cầu, thì có nói cái gì cũng vô giá trị, người ta cũng ko nghe.

Tôi rất thích lấy sự ngu dốt của các bạn rân chủ ở đây ra để đùa cợt, coi đấy là một trò vui, giải trí. Nhưng trường hợp của ông thì hơn cả sự ngu dốt, đó phải coi là bệnh tật. Vì thế tôi ko nói gì với ông cả, mà chỉ gửi lời đề nghị đến những người đang mất thời gian giỡn cợt với ông, rằng ko nên làm một việc bất nhẫn như thế. Đặc biệt là bạn WB, trong hoàn cảnh nào thì những chuyện vô đạo đức như con chửi bố cũng ko đáng để mình mất thời gian, công sức, trí óc mà bàn luận đến. Dù ko tôn trọng ông Thọ nói riêng, hay các bạn rân chủ nói chung, chúng ta ít nhất cũng cần tôn trọng chính bản thân mình, dù chỉ trong thé giới ảo.

Khach1111 (khách viếng thăm) gửi lúc 00:28, 23/09/2011 - mã số 41804
Phan Sơn viết:
Đỗ Xuân Thọ viết:

Mong bác nói rõ ý kiến riêng của bác chứ bác cứ trích dẫn Marx mà chả có kết luận gì cả thế này thì làm sao biết được chủ kiến của bác

Vào tháng 10/2002, Encyclopedia Britanica đăng một tài liệu của Peter Hudis về Marx (Marx in the mirror of globalisation), gọi Marx là “vị tiên tri của toàn cầu hóa”. Hudis trích dẫn John Micklethwait và Adrian Wooldridge, ...

Phan Sơn trích bài viết của Phan châu Thành đã đăng trên Dân Luận mà không ghi nguồn gốc:

http://danluan.org/node/8554?page=4

Trong còm trước, Phan Sơn trích bài của Nguyễn hoài Văn:

http://nguyen.hoai.van.pagesperso-orange.fr/Marx-nhung-ngo-nhan.htm

Phan Sơn viết:
Khi đề ra một lý thuyết, Marx luôn xác định phạm vi áp dụng của lý thuyết ấy, tức cái “hiện thực” trong đó lý thuyết này đúng, và những biến đổi cho ra cái “hiện thực” khác sẽ phủ định nó. Thí dụ khi nói về “quy luật giá trị”, cho rằng lao động là yếu tố duy nhất tạo ra giá trị của hàng hóa, Marx giả định một môi trường trong đó cung và cầu đều vô hạn, và yếu tố máy móc chỉ truyền lại chứ không can thiệp vào việc tạo ra giá trị. Trong bối cảnh máy móc chạy bằng hơi nước ở thời ông, Marx đã ý thức rằng quy luật giá trị sẽ trở thành sai, khi khoa học tiến bộ hơn và can thiệp trực tiếp vào khả năng sản xuất...

Chúng ta chỉ nên góp ý với những người có suy nghĩ nghiêm túc và đóng góp đặc thù cá nhân, chứ không nên phí thì giờ và công sức đối với những quay cóp mà không trích nguồn như thế này. Những tác giả đã viết ra những những điều được trích ra đây đâu có mặt trong cuộc tranh luận này để biện hộ cho ý kiến của họ, và họ cũng không hề biết bài của họ đang bị quay cóp ở đây.

Lúc trước có một vị mang nick psonkhanh cũng chuyên môn quay cóp thế này, không phải cũng là Phan Sơn ngày nay không?

Phan Sơn (khách viếng thăm) gửi lúc 23:56, 22/09/2011 - mã số 41803
Đỗ Xuân Thọ viết:

Mong bác nói rõ ý kiến riêng của bác chứ bác cứ trích dẫn Marx mà chả có kết luận gì cả thế này thì làm sao biết được chủ kiến của bác

Vào tháng 10/2002, Encyclopedia Britanica đăng một tài liệu của Peter Hudis về Marx (Marx in the mirror of globalisation), gọi Marx là “vị tiên tri của toàn cầu hóa”. Hudis trích dẫn John Micklethwait và Adrian Wooldridge, hai nhà biên tập của tạp chí “The Economist”, phát biểu trong tác phẩm “A future perfect: The challenge and hidden promise of globalisation”, cho rằng quan điểm của Marx về “liên hệ toàn cầu giữa các quốc gia” đã mô tả những vấn đề đặt ra bởi toàn cầu hóa, từ cách đây 150 năm!

John Cassidy trong một bài báo năm 1977 “The Return of Karl Marx” (New Yorker) gọi Marx là “nhà tư tưởng vĩ đại của tương lai” (the next big thinker), và trích dẫn một nhà tài phiệt cao cấp của Wall Street, như sau: “Càng kinh doanh lâu năm ở Wall Street, tôi càng vững tin rằng Marx có lý”.

Francis Wheen, trong “Karl Marx, a life”, phát biểu rằng: “Càng nghiên cứu Marx, tôi càng nhận ra tính chất hợp thời một cách không thể tưởng tượng được của ông. Những chuyên gia hay nhà chính trị thời nay thường tự hào là những nhà tư tưởng tiền phong khi không bỏ lỡ cơ hội nào để bàn đến vấn đề thời trang “toàn cầu hóa”, mà không biết rằng Marx đã phân tích đề tài này từ năm 1848”.

Thật ra, có lẽ không nên nhìn những phân tích của Marx từ năm 1848, mà nên nhìn phương pháp phân tích của ông. Áp dụng học thuyết Marx, ở thế kỷ 21, không thể là sao chép những gì Marx đã đề ra vào cuối thế kỷ 19. Áp dụng học thuyết Marx, ở thế kỷ 21, là nối tiếp công trình nghiên cứu của Marx, là ứng dụng linh động phương pháp phân tích thực tại của ông.

Đỗ Xuân Thọ (khách viếng thăm) gửi lúc 22:49, 22/09/2011 - mã số 41799
Phan Sơn viết:
JLN viết:

Về lý thuyết, tôi tham gia tranh luận về khái niệm "giá trị thặng dư của Marx" chứ không phải khái niệm "giá trị thặng dư ở các doanh nghiệp". "Giá trị thặng dư ở doanh nhân" là gì một khái niệm mù mờ lắp ghép kiểu cộng sản chăng? Không có cái gọi là giá trị thặng dư của các nhà doanh nghiệp! Khái niệm Giá trị thặng dư của Marx chỉ gắn với tiền và hàng hoá trao đổi, không gắn với các nhà doanh nghiệp…, vì Marx chỉ biết đến các nhà tư bản và căm thù họ thôi. Tôi… chỉ nói đến giá trị thặng dư của trí tuệ con người (khi nó được ứng dụng) và có đến 80% trường hợp là âm (-) thôi. Chúng tôi cũng khẳng định Marx đã giả định nó luôn là dương (+), vì khi ngay sau khi đưa ra khái niêm giá trị thặng dư = T'-T Marx đã dùng ngay nó để kêu lên với giai cấp công nhân là tư bản đã cướp trắng (bóc lột) mất của các anh khoản giá trị thặng dư này! Nếu Marx nghĩ giá trị thặng dư đó của hàng hoá có thể âm thì, … liệu Marx có cân nhắc nghiêm túc việc ai đó bị bóc lột một giá trị âm là gì không? Chúng ta không tìm thấy một câu nào của Marx trong suốt mấy chục năm sau về vấn đề này, ngay cả sau khi Marx và Engels đã không còn ở tuổi 27-30 nữa.

Khi đề ra một lý thuyết, Marx luôn xác định phạm vi áp dụng của lý thuyết ấy, tức cái “hiện thực” trong đó lý thuyết này đúng, và những biến đổi cho ra cái “hiện thực” khác sẽ phủ định nó. Thí dụ khi nói về “quy luật giá trị”, cho rằng lao động là yếu tố duy nhất tạo ra giá trị của hàng hóa, Marx giả định một môi trường trong đó cung và cầu đều vô hạn, và yếu tố máy móc chỉ truyền lại chứ không can thiệp vào việc tạo ra giá trị. Trong bối cảnh máy móc chạy bằng hơi nước ở thời ông, Marx đã ý thức rằng quy luật giá trị sẽ trở thành sai, khi khoa học tiến bộ hơn và can thiệp trực tiếp vào khả năng sản xuất.

Ông viết: “Cùng lúc với sự phát triển của đại kỹ nghệ, việc làm ra của cải càng ngày càng bớt lệ thuộc vào số lượng thời gian làm việc, và càng ngày càng lệ thuộc nhiều hơn vào hiệu năng của yếu tố cơ khí (…). Sản xuất sẽ lệ thuộc vào trình độ tiến triển của khoa học và kỹ thuật (…). Khi mà lao động, dưới dạng trực tiếp, không còn là nguồc gốc chính của phú hữu, thì thời gian làm việc cũng không còn là thước đo của sự phú hữu ấy …”.

Ở một đoạn sau, Marx thêm vào yếu tố “tổ chức sản xuất” khi viết: “… mặc dù không thể thiếu được, (lao động trực tiếp) bị thu hẹp vào một vai trò khiêm nhượng đối với tác động của khoa học (…) và năng lực sản xuất đến từ mô hình tổ chức xã hội của toàn thể lực lượng sản xuất”. Quy luật giá trị trở thành sai, dự đoán “lợi nhuận (của tư bản) luôn có khuynh hướng giảm sút” cũng sai. Tư bản sẽ không nhất thiết kẹt vào mâu thuẫn “càng tăng sản xuất càng kém lợi nhuận, và càng kém lợi nhuận càng tăng sản xuất”. Thêm vào đó, tư bản còn có thể tạo ra những thị trường mới tùy khả năng sản xuất của mình, hay có thể nhận được từ chính quyền những giúp đỡ, trực tiếp hay gián tiếp, v.v…

Bác giáo sỹ M-L này rất khiêm nhường và đang cố gắng xoa dịu những nỗi đau quằn quại của những người bị đấu tố trong cải cách ruộng đất, những thương gia bị thu trắng tài sản trong cuộc cải tạo công thương nghiệp tư nhân, những đứa con học cực giỏi của các nhà tư sản không được vào đại học do cái sai lầm chết người của Mác - Quy luật GTTD-> Đấu tranh giai cấp->Chuyên chính vô sản...
Dù tôi rất có cảm tình với ngài nhưng xin ngài nói ngắn gọn: Có đúng tôi đã tóm tắt đúng QUY LUẬT GTTD của Mác và Chứng minh Quy luật đó sai khi Mác chưa tính đến TÀI NĂNG CỦA NHÀ TƯ SẢN trong comment của tôi ở dưới không???
Các bác viết hàng mấy chục trang mà thông tin thu được từ đấy rất ít.
Các bác hù dọa bác TBT Đỗ Mười bằng cách dịch và đưa cho bác ấy quyển "NHỮNG HỒN MA CỦA MÁC" của một triết gia người Pháp thì làm gì TBT không vãi đái ra... Thú thực, không hiểu các ông dịch sai hay ông triết gia kia kém cỏi ( tôi không biết tiếng Pháp) nên tôi đọc đi đọc lại 10 trang đầu tiên của quyển sách đó mà không hiểu tí nào!!! Không hiểu ông ta có cố tạo ra sự khó hiểu đó không??? Tôi về hưu sẽ đọc lại nghiêm túc quyển đó!!! Nhưng tôi tin một điều là Chân Lý Đích Thực bao giờ cũng giản dị!!!
Mong bác nói rõ ý kiến riêng của bác chứ bác cứ trích dẫn Mác dài dài mà chả có kết luận gì cả thế này thì làm sao biết được chủ kiến của bác

Nhắn ai lên bậc đại nhân (khách viếng thăm) gửi lúc 20:08, 22/09/2011 - mã số 41790
Đỗ Xuân Thọ viết:
...
Dài quá rồi. Tôi muốn bạn cho tôi số ĐT của bạn để mời bạn uống bia và tranh luận về TVT. Ở đây tôi muốn tranh luận với các giáo sỹ M-L thôi

Whitebear1981 sướng nhé, có bác Thọ mời uống bia và tranh luận về TVT. Hy vọng WB có những cái mới và hay để bổ túc thêm.

Bác Thọ ơi, các giáo sĩ Mác-Lê ở VN bây giờ đều là quan to hoặc trong nhà nước hoặc trong trường đảng HCM.
Quan to là các bậc đại nhân cho nên họ, giáo sĩ Mác-Lê chỉ lo làm ăn kiếm tiền, kiếm chức tước chứ họ tranh cãi với bác làm gì ? Rủi họ lỡ miệng nói nhảm thì có phải nguy hiểm cho họ hay không ? Họ sẽ bị các đồng chí đồng rận của họ cho là mất lập trường, lột mất áo giáo sĩ thì lấy gì mà hưởng thụ ?

Nhắn ai lên bậc đại nhân
Phải chăng ngồi rỗi mà ăn của trời

Thơ của ai, không nhớ, có lẽ check trên mạng là ra ?

Bác Kép Tư Bền là gì thì tôi không biết nhưng chắc chắn bác Kép chưa phải là giáo sĩ Mác-Lê đâu. Phong cách hành văn về Mac-Lê của bác Kép Tư Bền không/chưa giống Trọng, Rứa, Huynh, Mạnh, Sang

Khi nào có ai viết Mac-Lê một cách mê sảng, có lẽ gần giống bọn giáo sĩ rồi đấy

Phan Sơn (khách viếng thăm) gửi lúc 19:16, 22/09/2011 - mã số 41789
JLN viết:

Về lý thuyết, tôi tham gia tranh luận về khái niệm "giá trị thặng dư của Marx" chứ không phải khái niệm "giá trị thặng dư ở các doanh nghiệp". "Giá trị thặng dư ở doanh nhân" là gì một khái niệm mù mờ lắp ghép kiểu cộng sản chăng? Không có cái gọi là giá trị thặng dư của các nhà doanh nghiệp! Khái niệm Giá trị thặng dư của Marx chỉ gắn với tiền và hàng hoá trao đổi, không gắn với các nhà doanh nghiệp…, vì Marx chỉ biết đến các nhà tư bản và căm thù họ thôi. Tôi… chỉ nói đến giá trị thặng dư của trí tuệ con người (khi nó được ứng dụng) và có đến 80% trường hợp là âm (-) thôi. Chúng tôi cũng khẳng định Marx đã giả định nó luôn là dương (+), vì khi ngay sau khi đưa ra khái niêm giá trị thặng dư = T'-T Marx đã dùng ngay nó để kêu lên với giai cấp công nhân là tư bản đã cướp trắng (bóc lột) mất của các anh khoản giá trị thặng dư này! Nếu Marx nghĩ giá trị thặng dư đó của hàng hoá có thể âm thì, … liệu Marx có cân nhắc nghiêm túc việc ai đó bị bóc lột một giá trị âm là gì không? Chúng ta không tìm thấy một câu nào của Marx trong suốt mấy chục năm sau về vấn đề này, ngay cả sau khi Marx và Engels đã không còn ở tuổi 27-30 nữa.

Khi đề ra một lý thuyết, Marx luôn xác định phạm vi áp dụng của lý thuyết ấy, tức cái “hiện thực” trong đó lý thuyết này đúng, và những biến đổi cho ra cái “hiện thực” khác sẽ phủ định nó. Thí dụ khi nói về “quy luật giá trị”, cho rằng lao động là yếu tố duy nhất tạo ra giá trị của hàng hóa, Marx giả định một môi trường trong đó cung và cầu đều vô hạn, và yếu tố máy móc chỉ truyền lại chứ không can thiệp vào việc tạo ra giá trị. Trong bối cảnh máy móc chạy bằng hơi nước ở thời ông, Marx đã ý thức rằng quy luật giá trị sẽ trở thành sai, khi khoa học tiến bộ hơn và can thiệp trực tiếp vào khả năng sản xuất.

Ông viết: “Cùng lúc với sự phát triển của đại kỹ nghệ, việc làm ra của cải càng ngày càng bớt lệ thuộc vào số lượng thời gian làm việc, và càng ngày càng lệ thuộc nhiều hơn vào hiệu năng của yếu tố cơ khí (…). Sản xuất sẽ lệ thuộc vào trình độ tiến triển của khoa học và kỹ thuật (…). Khi mà lao động, dưới dạng trực tiếp, không còn là nguồc gốc chính của phú hữu, thì thời gian làm việc cũng không còn là thước đo của sự phú hữu ấy …”.

Ở một đoạn sau, Marx thêm vào yếu tố “tổ chức sản xuất” khi viết: “… mặc dù không thể thiếu được, (lao động trực tiếp) bị thu hẹp vào một vai trò khiêm nhượng đối với tác động của khoa học (…) và năng lực sản xuất đến từ mô hình tổ chức xã hội của toàn thể lực lượng sản xuất”. Quy luật giá trị trở thành sai, dự đoán “lợi nhuận (của tư bản) luôn có khuynh hướng giảm sút” cũng sai. Tư bản sẽ không nhất thiết kẹt vào mâu thuẫn “càng tăng sản xuất càng kém lợi nhuận, và càng kém lợi nhuận càng tăng sản xuất”. Thêm vào đó, tư bản còn có thể tạo ra những thị trường mới tùy khả năng sản xuất của mình, hay có thể nhận được từ chính quyền những giúp đỡ, trực tiếp hay gián tiếp, v.v…

Tin cậy (khách viếng thăm) gửi lúc 17:59, 22/09/2011 - mã số 41785

http://sgtt.vn/Khoa-giao/153156/Tin-cay.html

Tin cậy

Không thể có xã hội nếu không có những cá nhân biết trách nhiệm. Không thể có một quyền lực chính đáng nếu quyền lực đó vô trách nhiệm.

Cha, con và giàn lửa

Tranh Hiến tế Isaac của Andrea del Sarto, 1525.

Giữa những con người biết trách nhiệm như vậy, sự tin cậy đối với hợp đồng chính trị dựa trên lý trí, không phải dựa trên lòng tin mù quáng, và khác với lòng tin tôn giáo mà câu chuyện Abraham trong Thánh kinh là biểu trưng. Thánh kinh kể nguyên văn: “Thượng đế gọi “Abraham!” Abraham trả lời: “Con đây!” Thượng đế bảo: “Dẫn đứa con duy nhất của ngươi, đứa con mà ngươi yêu thương, Isaac, dẫn đến ngọn núi mà ta sẽ chỉ, thiêu nó trên giàn lửa”. Sáng sớm, Abraham thức dậy, bửa củi, chất củi trên lưng lừa, dẫn Isaac đến nơi hẹn. Qua ngày thứ ba, Abraham ngước mắt, thấy núi từ xa. Abraham lấy củi chất trên lưng Isaac, tay cầm lửa và dao, cùng đi lên núi. Isaac nói: “Đây là lửa, đây là củi, còn đâu là con cừu để giết?” Abraham trả lời: “Này con, Thượng đế sẽ lo việc mang cừu đến”. Và cả hai tiếp tục đi. Đến nơi, Abraham dựng một bàn tế, chất củi. Ông trói Isaac, đặt trên đống củi. Rồi Abraham đưa tay lấy con dao để cứa cổ đứa con trai duy nhất mà ông yêu thương. Nhưng sứ giả của Thượng đế gọi ông từ trên trời, bảo ngừng tay lại. “Abraham! Ngươi đã biết sợ Thượng đế, biết không từ chối Thượng đế đứa con của ngươi, đứa con duy nhất”. Abraham ngừng tay” (…)

Thượng đế rất bằng lòng về thái độ của Abraham. Thượng đế muốn thử lòng tin của ông và biết ông có lòng tin tuyệt đối. Nếu đây chỉ là lòng tin tôn giáo, ta kính cẩn cúi đầu. Vấn đề là không ít quyền lực muốn đưa lòng tin tôn giáo đó vào mối tương quan với người dân: dân là tín đồ, mình là Thượng đế, mệnh lệnh là tuyệt đối. Bảo đi là đi, bảo chết là chết: không thiếu gì thơ văn ca tụng những lòng tin chính trị như vậy. Kể nguyên văn một đoạn trong Thánh kinh là cốt để so sánh với thơ văn sùng tín đưa lòng tin chính trị vào cõi tuyệt đối của lòng tin tôn giáo. Tin cậy trong Locke không phải như vậy. Đó là tin cậy giữa những con người mở mắt, ngang nhau, không trên không dưới, sáng suốt, có lý trí, những con người tin có điều kiện. Điều kiện là: nếu anh làm tôi mất lòng tin thì tôi rút lui sự tin cậy. Trong tương quan giữa người dân và quyền lực, Locke nói: Nếu quyền lực không làm đúng nhiệm vụ được giao phó, dân sẽ xem như đang ở trong tình trạng chiến tranh, nghĩa là sẽ chống lại để lấy lại tự do nguyên thuỷ. Quả quyết đó của Locke mở ra một chân trời mới trong học thuyết chính trị đương thời: trước cả cách mạng 1789, Locke đã chủ trương nguồn gốc của quyền lực nằm nơi dân. Dân trao quyền, không phải là trao hẳn, mà là trao có điều kiện. Điều kiện đó là phải giữ lòng tin, trust. Trong thời đại dân chủ ngày nay, ta nói: đó là lòng tin đặt vào những người biết trách nhiệm. Cơ sở của quyền hành là trách nhiệm. Không biết trách nhiệm thì quyền lực chỉ là bạo lực.

Con người dân chủ

Chính vì đánh hơi thấy trước bước đi của thời đại như vậy mà Locke là ông tổ của những nước dân chủ đầu tiên trên thế giới. Nước Anh trước, nước Mỹ sau, họ khám phá ra điều mới lạ: họ cai trị dân tốt hơn khi dân được hưởng tự do. Tự do chính trị, không những không đưa đến hỗn loạn phương hại cho quyền hành của họ, mà còn làm tăng sức mạnh của quyền hành, làm quyền lực vững hơn, cường tráng hơn. Với sức mạnh đó, họ chế ngự thế giới, lạ thật, các nước tự do chế ngự thế giới thiếu tự do! Từ thế kỷ 17, 18, tư tưởng đi trước, sức mạnh đi theo, lịch sử đã dẫn tự do định cư trên khắp toàn cầu, từ tự do dân tộc đến tự do cá nhân, từ tự do trong đầu óc đến tự do trong hiến pháp. Ở đâu có cản trở tự do, ở đấy lòng tin càng mất. Không ai chối từ nguyên tắc tự do dân chủ được, kể cả Vạn lý trường thành.

Hoài nghi, bất trắc, cảm tưởng đi hoài không đến, là cái giá phải trả để chế độ chuyển động và để người dân tự do.

Nói như vậy không có nghĩa là lấy chế độ chính trị của các nước Âu Mỹ làm chuẩn. Họ có cái hay mà cũng có cái dở, có ưu có khuyết. Khuyết điểm của họ, ngày nay họ thấy rõ như nhìn vào lòng bàn tay: đó là cá nhân chủ nghĩa thái quá. Cá nhân chỉ nghĩ đến mình, thì ý thức tập thể, đời sống cộng đồng, đời sống xã hội, đời sống chính trị, chế độ dân chủ, tất cả đều bị tổn thương và chính tự do cũng mất. Con người dân chủ là con người tự mình phán đoán, quyết định, điều đó hay, nhưng nếu ai cũng khăng khăng bảo vệ lợi ích cá nhân, không biết dung hoà quyền lợi, thì chính họ đã đánh mất đi cái bí quyết thành công của chế độ dân chủ là tinh thần mực thuớc, phải chăng (…)

Ai cũng nói: Sự tin cậy nằm nơi cội rễ của cây dân chủ. Rồi ai cũng chỉ cái cây dân chủ mà nói: Nó đang héo. Nó héo vì tin cậy bị lung lay: dư luận không tin nữa ở bầu cử, không tin nữa ở các cơ quan đại diện, không tin nữa ở sự trong sạch của chính trị. Chế độ dân chủ đang tự nghi ngờ mình, ngay trên xứ sở đã sinh ra nó. Chưa lúc nào lý thuyết của Locke trở thành thời sự như vậy ở Âu châu. Trên báo chí, trên truyền thông, trên các diễn đàn trí thức, khắp nơi, đâu cũng đặt câu hỏi: làm thế nào để vực dậy lòng tin cậy nơi con người dân chủ?

Khủng hoảng và lòng tin

Nhưng có phải chính chế độ dân chủ làm mất lòng tin không? Chắc chắn không. Chế độ dân chủ, nhất là ngày nay, phải giải quyết một mâu thuẫn nội tại: làm sao hoà giải giữa tự do của người dân, càng ngày càng khó tính vì độc lập hơn, tự chủ hơn, đòi hỏi hơn, với nhu cầu của chính quyền phải hành động, phải quyết định, nghĩa là phải chọn lựa những giải pháp ít mất lòng tin nhất trong những điều kiện kinh tế, xã hội càng ngày càng khó khăn? Làm thế nào? Dẹp bớt dân chủ chăng? Đâu có, phải tăng cường dân chủ! Dân chủ đại diện bị mất lòng tin? Thì phát triển thêm dân chủ tham dự. Thì tìm mọi cách để người dân tham gia nhiều hơn nữa vào việc công. Thì mở rộng thêm xã hội công dân. Dân chủ là chính thể luôn luôn đi tới, luôn luôn tiến bộ, luôn luôn năng động. Động cơ của dân chủ chính là cái tính không bao giờ thoả mãn của người dân, nó thúc đẩy chế độ phải bước đi nữa, nhanh hơn, xa hơn. Hoài nghi, bất trắc, cảm tưởng đi hoài không đến, là cái giá phải trả để chế độ chuyển động và để người dân tự do. Bởi vậy, “khủng hoảng” là cơn đau cứ tái diễn hoài trong chế độ dân chủ, nhưng phải có thất bại để được thành công. “Không có thất bại nào lớn hơn thành công” là vậy (…)

Cao Huy Thuần

Đỗ Xuân Thọ (khách viếng thăm) gửi lúc 17:47, 22/09/2011 - mã số 41784
Whitebear1981 viết:
Chào bác Thọ.
Tôi nói những cái sau, không phải dưới tư cách một người bất đồng tư tưởng chính trị, mà là dưới tư cách một người học cùng khoa với bác (do đó cùng thầy) nhưng đi sau bác gần 20 năm.
Bác bảo tôi vui khi bác bị con chửi, nhưng nói thật lòng là tôi lại cảm thấy buồn cho bác, vì là một đồng nghiệp mà không bảo được con.

Tại sao trong xã hội có không biết bao nhiêu gia đình nghèo, trẻ em đi học phải nhịn ăn nhịn tiêu, mặc áo rách mà chúng vẫn ngoan ngoãn, vẫn kính trọng ông bà cha mẹ chúng? Tại sao người ta có câu "giấy rách phải giữ lấy lề" mà gia đình bác không làm được.
Có câu, gia đình là một xã hội thu nhỏ, hay nói cách khác nếu mà đến cả gia đình cũng không thể quản lý nổi thì làm sao có thể nói đến gia đình lớn?
Ở đây, con bác Thọ chửi bác thì cái bác cần phải làm là xem xét lại chính bản thân bác và cách dạy con của bác. Tại sao bác không dùng ngay cái học thuyết tâm vũ trụ ấy để làm con bác không nghiện hút, không đi lang thang qua đêm đi?

Có câu, sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy. Con bác giống bác đấy, nếu nó thấy không thích, không có lợi thực tế cho bản thân nó thì nó chửi tuốt, kể cả người đào tạo nuôi nấng ra nó. Bác đòi đốt thẻ Đảng thì nó đòi chửi vào mặt bác. Bác có học thuyết Tâm Vũ trụ thì nó có học thuyết nàng tiên nâu. Bác dùng đoạn chửi của nó để kiếm cớ chửi đời, chửi xã hội thì nó cũng dùng cái việc đốt thẻ đảng nhưng không kiếm ra tiền của bác để chửi bác.

Bác bảo bác làm việc quần quật không ra tiền, nhưng chủ nhật nào cũng đi biểu tình, thừa hơi rỗi việc, suốt ngày đi đốt thẻ Đảng với dành hết thời gian để đi sáng tạo các học thuyết "Huyệt Đạo". Thế thì con bác nó mới bảo bác "Tiền Đâu", đó chính là huyệt đạo của bác đấy.

Còn về VLVN thì có lẽ ngoài lề nên tôi không bàn, nhưng bác làm ơn xem cho kỹ những nick ở đó nhé (tất nhiên ngày đó tôi không dùng nick gấu này).

Về chuyện tung hô thì tôi không dám lạm bàn, bởi vì Hồ Chí Minh tung hô cụ Mác, Cụ Lenin; TS CHHV lại tung hô cụ Hồ, và các nhà rân chủ lại tung hô TS Vũ. Nên xét cho cùng, cứ mang mấy cái tung hô ra mà bàn thì chẳng bao giờ hết.

Về đề tài Vật Chất và ý thức, quan điểm của tôi khác với Mác-Leenin, hay nói đúng hơn M-L mới phát biểu một nửa vấn đề.

Theo quan điểm của tôi, Vật Chất và Ý thức là một cặp Âm Dương, do đó chuyển hóa, quyết định lẫn nhau (chứ không chỉ có vật chất quyết định ý thức).

Khi Âm cực thì Dương sinh, khi Dương Cực thì Âm sinh, trong âm có dương và ngược lại, đó chính là lý do mà triết học duy vật và triết học duy tâm tồn tại song song với nhau, không cái nào bác bỏ được cái nào.

Tôi phải thông báo cho các bác, thằng con Út của tôi chưa nghiện!!!
Cảm ơn bạn nhưng bạn không biết rằng tôi đã dạy cháu TVT từ khi nó học lớp 6
Tôi không dỗi hơi lại đi viết TVT nếu tối không bị khủng hoảng niềm tin vào CN M-L, một học thuyết trước năm 1979 tôi còn rất tin. Khi những người CS TQ tấn công vào phía Bắc và những người Mac-xit-Lênin-nit Khơ Me Đỏ tấn công phia Tây Nam nước Cộng hòa XHCN VN thì tôi đã ném CN Mác-Lê vào sọt rác. Sau đó đọc lại và nghiền ngẫm M-L mất 2 năm thì vất hẳn...Bị mất niềm tin tôi bị ốm nặng. Sau khi khỏi ốm tôi quyết xây dựng cho mình một Triết học riêng...Thế là quyển Tâm Vũ Trụ ra đời
Dài quá rồi. Tôi muốn bạn cho tôi số ĐT của bạn để mời bạn uống bia và tranh luận về TVT. Ở đây tôi muốn tranh luận với các giáo sỹ M-L thôi

JLN (khách viếng thăm) gửi lúc 10:04, 22/09/2011 - mã số 41766

Thưa bác Kép Tư Bền, bác "Không phải người quan sát" và các bác!

Tôi rất mừng vì thấy Bác Kép đã phạm bốn sai lầm trong 1 comment nhỏ số 41716 chỉ có vẻn vẹn 9 dòng, tất cả đều rất đặc trưng kiểu cộng sản. Tôi mừng vì đó là những cái đuôi lộ ra vô ý chứng tỏ các bác cộng sản VN đã hết người, hết cách thuyết phục xã hội rồi, xã hội ta sắp được nghe nhiều tiếng nói thuyết phục hơn rồi.

Bốn cái "đuôi cộng sản" của bác trong 9 dòng đó, tôi xin nói thẳng, (và xin các bác Admin Dân luận cho tôi được luận kiểu dân với kiểu đảng, xin đừng xoá đi, mất công tôi viết lắm, cảm ơn!), là:

Thư nhất, bác đã hù doạ tôi và mọi người trong khi tranh luận trên trang Dân Luận này là rất bẩn, rất hèn và kém văn hoá. Các bác luôn làm thế vì là CAM trên mạng, vì chỉ được dạy và biết làm có thế thôi, rất đặc trưng cộng sản. Nếu tôi và mọi người sợ bác thì đã không lên mạng, dù chúng tôi biết các bác sẽ cho quân dùng từ công nghệ hiện đại nhất đến cả bao cao su đã qua sử dụng để tìm diệt ráo riết trên khắp mảnh đất hính chứ S này những người như chúng tôi. Sau hù doạ là tìm diệt, vì các bác cộng sản không nói chơi, và luôn bất chấp mọi phương tiện.

Thứ hai, các bác luôn đánh tráo vấn đề, thay vì nội dung tranh luận lại đi vào tấn công cá nhân. Đây cũng là đặc trưng "đấu tranh giai cấp" của cộng sản. Ở đây, bác Kép thì nhắm ngay vào cá nhân và việc làm ăn của tôi, bác "không quan sát' thì tấn công bẩn cá nhân Ts Đỗ Xuân Thọ (comment số 41762), vừa đánh lạc hướng người ngoaì vừa hù doạ người trong. Các bác không quân tử. Không xứng đáng hậu duệ Hồ Chí Minh. Hay HCM là kẻ không quân tử thì tôi chưa biết? Đấy cũng lại là đặc trưng rất cộng sản của các bác.

Thư ba là các bác rất dốt về kinh tế nhưng không chịu nhìn nhận điều đó. Bằng chứng là các bác cộng sản đã dẫn dắt nền kinh tế các nước cộng sản đến những thảm hoạ kinh hoàng (mà còn luôn bắt nhân dân phải biết ơn - vì những thảm hoạ đó?). Và cụ thể hơn, nếu bác chỉ ăn lương cam thì bác nghèo kiết xác, còn nếu bác là cam giầu có thì do người khác hay nhờ bác tham nhũng mà có, còn tôi biết làm kinh tế trong sạch để sống thoải mái. Đó là về thực tế để chứng minh kết luân thứ ba của tôi. Nhưng ở đây (tranh luận này) tôi muốn nói (vì các bác thò đuôi) các bác dốt lý thuyết kinh tế.

Về lý thuyết, tôi tham gia tranh luận về khái niệm "GTTD của Mác" chứ không phải khái niệm "GTTD ở các nhà DN". "GTTD ở doanh nhân" là gì một khái niệm mù mờ lắp ghép kiểu cộng sản chăng? Không có cái gọi là GTTD của các nhà DN! Khái niệm Giá trị thặng dư của Mác chỉ gắn với tiền và hàng hoá trao đổi, không gắn với các nhà DN như bác nói, vì Mác chỉ biết đến các nhà tư bản và căm thù họ thôi. Tôi và bác Thọ chỉ nói đến GTTD của trí tuệ con người (khi nó được ứng dụng) và có đến 80% trường hợp là âm thôi. Chúng tôi cũng khẳng định Mác đã giả định nó luôn là dương, vì khi ngay sau khi đưa ra khái niêm GTTD = T'-T Mác đã dùng ngay nó để kêu toáng lên với giai cấp công nhân là bọn tư bản đã cướp trắng (bóc lột)mất của các anh khoản GTTD này! Nếu Mác nghĩ GTTD đó của hàng hoá có thể âm thì, và nếu Mác không điên hay ngu hay bệnh hoạn, liệu Mác có cân nhắc nghiêm túc việc ai đó bị bóc lột một giá trị âm là gì không? Chúng ta không tìm thấy một câu nào của Mác trong suốt mấy chục năm sau về vấn đề này, ngay cả sau khi Mác và Ănghen đã không còn ngông cuồng ở tuổi 27-30 nữa. Theo bác Kép, bóc lột giá trị âm của người khác là gì? Là gánh nợ cho người khác ư?

Đến những năm 1970s, khi dậy cho chúng tôi về GTTD của Mác, bà TS Kinh tế Chính trị học Mác-Lê của một trường ĐH ở Đông Âu nơi tôi học, cũng chứng minh GTTD= T'-T là dương vì Mác đã viết T'>T, chấm hết. Tôi đã hỏi: Nếu đưa một khúc gỗ và dụng cụ cho công nhân đóng bàn ghế mà sau đó nhà tư bản nhận được toàn củi thôi thì tính GTTD thế nào? Bà Ts vẫn nói: GTTD vẫn dương vì GTTD = giá trị sức lao động - lương được trả, mà Mác đã nói tư bản luôn trả công nhân lương thấp hơn giá trị sức lao động của công nhân (vì lòng tham vô đáy!) và luôn giữ lại phần còn lại GTTD cho mình(để bóc lột!). Tiếc là khi đó tôi quá ngây thơ, và tôi dù đã hỏi nhưng vẫn quá tin Mác đúng nên câu trả lời của bà Ts làm tôi mãn nguyện, biết ơn (vì đã cứu vớt tư duy non nớt của tôi): tư bản tham lam quá, phải diệt trừ tư bản thôi! Tôi thật là một người con có hiếu vì cha tôi, ông tôi là công nhân. Niềm tin đó (là luôn tồn tại cái GTTD luôn dương mà tư bản cướp của công nhân đó) - bắt tôi đã phải trả giá đắt như đã tâm sự ở đây.

Đúng là chỉ cần vài dòng, vài câu như bác Thọ nói, không phải cần vài nghìn trang và vài nghìn chuyên gia kiểu Tô Huy Rứa, Ng Phú Trọng hay Đinh Thế Huynh để vẽ vời ra đâu. Họ đã bị lạc đường vì tự dũng Mác bịt mắt mình như tôi năm 19-20 tuổi, nên mới tốn giấy mực của dân nhiều thế, còn tốn vài thế hệ cộng sản rồi và còn tốn hàng thế kỷ của nhiều dân tộc đau thương như VN ta thì là chuyên nhỏ so với cái GTTD lớn lao đã bị tư bản cướp đi, bác Kép nhỉ?! Vì thế, các bác vẫn phải định hướng XHCN thôi! Nếu bác Kép chứng minh được Mác có nói đến GTTD âm thì chỉ giáo định hướng giùm? Tôi xin cảm ơn! Xin cảm ơn! Xin cảm ơn! (đúng kiểu TV cộng sản của các bác).

Thư tư, là các bác coi thường người khác quá. Rất hồ đồ và vô văn hoá. Cụ thể ở đây là coi thường những trí thức như tôi hay bác Thọ. Tôi U60, du học từ những năm 70s, có vài bằng cao học kỹ thuật, kinh tế và hơn 30 chục năm thâm niên kinh doanh không theo định hướng XHCN, có thể kém xa Ts.Đỗ Xuân Thọ về lý thuyết Mác Lê nhưng tôi vẫn hiểu biết điều đó hơn đứt các bác cam làm việc ăn lương trên mạng. (Tôi và bác Thọ không ăn lương ai đâu nhé!) Đến ngay cả Mác và Lênin hay Stalin chúng tôi cũng nghĩ họ sai hoàn toàn về kinh tế, xã hội và văn hoá, các bác và các thầy của các thì ăn nhằm gì, chỉ toàn cố tiêu hoá lại cái không ai tiêu hoá được. Còn về chính trị, không có đúng sai, chỉ có chính trị mà huỷ hoại kinh tế, văn hoá, xã hội của con người như cộng sản thì đó là chính trị phản lại loài người, đi ngược dòng lịch sử, cần và sẽ bị loại bỏ. Sự kiêu căng của các bác không phải do kiến thức hay kinh nghiệm hơn người về vấn đề đang tranh luận, mà dựa trên bạo lực của nòng súng cộng sản lúc nào cũng lấp ló trong từng câu chữ của các bác. Các bác cai trị xã hội bằng việc gây ra và nuôi dưỡng nỗi sợ bao trùm mọi lĩnh vực xã hội mà các bác... sợ hãi! Đúng thế, hoá ra các bác là những người nhiều nỗi sợ hãi nhất nhất! Các bác đang muốn gieo hạt giống sợ hãi trên cả không gian ảo này thì phải nói nỗi sợ hãi thật trong không gian thật của các bác lớn đến thế nào, đè nặng các bác thế nào!

Tôi thương cho các bác đang tự làm mình run sợ! Hình như điều này con người biết nghĩ không ai làm thế cả? Các bác cộng sản ơi, dừng lại đi trước khi quá muộn! Hãy theo gương ông cha các bác vì tôi tin nếu là cộng sản nhiệt thành họ cũng như ông tôi, cha tôi - những người cộng sản đã biết dừng lại những năm cuối đời và tỉnh ngộ! Để cho chúng ta và các con cháu chúng ta có thể trụ lại và đi tiếp.

Hướng nào? Không bao giờ theo "định hướng XHCN", tất nhiên rồi.

Cảm ơn các bác.

JLN

Whitebear1981 (khách viếng thăm) gửi lúc 09:11, 22/09/2011 - mã số 41765

Chào bác Thọ.
Tôi nói những cái sau, không phải dưới tư cách một người bất đồng tư tưởng chính trị, mà là dưới tư cách một người học cùng khoa với bác (do đó cùng thầy) nhưng đi sau bác gần 20 năm.
Bác bảo tôi vui khi bác bị con chửi, nhưng nói thật lòng là tôi lại cảm thấy buồn cho bác, vì là một đồng nghiệp mà không bảo được con.

Tại sao trong xã hội có không biết bao nhiêu gia đình nghèo, trẻ em đi học phải nhịn ăn nhịn tiêu, mặc áo rách mà chúng vẫn ngoan ngoãn, vẫn kính trọng ông bà cha mẹ chúng? Tại sao người ta có câu "giấy rách phải giữ lấy lề" mà gia đình bác không làm được.
Có câu, gia đình là một xã hội thu nhỏ, hay nói cách khác nếu mà đến cả gia đình cũng không thể quản lý nổi thì làm sao có thể nói đến gia đình lớn?
Ở đây, con bác Thọ chửi bác thì cái bác cần phải làm là xem xét lại chính bản thân bác và cách dạy con của bác. Tại sao bác không dùng ngay cái học thuyết tâm vũ trụ ấy để làm con bác không nghiện hút, không đi lang thang qua đêm đi?

Có câu, sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy. Con bác giống bác đấy, nếu nó thấy không thích, không có lợi thực tế cho bản thân nó thì nó chửi tuốt, kể cả người đào tạo nuôi nấng ra nó. Bác đòi đốt thẻ Đảng thì nó đòi chửi vào mặt bác. Bác có học thuyết Tâm Vũ trụ thì nó có học thuyết nàng tiên nâu. Bác dùng đoạn chửi của nó để kiếm cớ chửi đời, chửi xã hội thì nó cũng dùng cái việc đốt thẻ đảng nhưng không kiếm ra tiền của bác để chửi bác.

Bác bảo bác làm việc quần quật không ra tiền, nhưng chủ nhật nào cũng đi biểu tình, thừa hơi rỗi việc, suốt ngày đi đốt thẻ Đảng với dành hết thời gian để đi sáng tạo các học thuyết "Huyệt Đạo". Thế thì con bác nó mới bảo bác "Tiền Đâu", đó chính là huyệt đạo của bác đấy.

Còn về VLVN thì có lẽ ngoài lề nên tôi không bàn, nhưng bác làm ơn xem cho kỹ những nick ở đó nhé (tất nhiên ngày đó tôi không dùng nick gấu này).

Về chuyện tung hô thì tôi không dám lạm bàn, bởi vì Hồ Chí Minh tung hô cụ Mác, Cụ Lenin; TS CHHV lại tung hô cụ Hồ, và các nhà rân chủ lại tung hô TS Vũ. Nên xét cho cùng, cứ mang mấy cái tung hô ra mà bàn thì chẳng bao giờ hết.

Về đề tài Vật Chất và ý thức, quan điểm của tôi khác với Mác-Leenin, hay nói đúng hơn M-L mới phát biểu một nửa vấn đề.

Theo quan điểm của tôi, Vật Chất và Ý thức là một cặp Âm Dương, do đó chuyển hóa, quyết định lẫn nhau (chứ không chỉ có vật chất quyết định ý thức).

Khi Âm cực thì Dương sinh, khi Dương Cực thì Âm sinh, trong âm có dương và ngược lại, đó chính là lý do mà triết học duy vật và triết học duy tâm tồn tại song song với nhau, không cái nào bác bỏ được cái nào.

Đỗ Xuân Thọ (khách viếng thăm) gửi lúc 06:29, 22/09/2011 - mã số 41763
Không phải Người quan sát viết:
Cho hỏi ông Thọ nầy có phải là cái ông giương biển chống Tàu bằng cách đánh vào huyệt Tan, xé nó thành nhiều mảnh ko dzậy?

Đang có vụ X Factor bị chỉ trích vì cho một bà trì độn dự thi 4 năm liền chỉ để làm trò cười. Về luật lệ chả có gì sai nhưng bị lên án về mặt đạo đức rất ghê. Nếu đúng ông này là cái ông mình hỏi thì mình thấy các bạn cũng có vấn đề về đạo đức đấy.

Đừng chạy làng kiểu ấy!!!
Câu này không làm tôi tức đâu!!!
Bọn giáo sỹ Mác-Lê còn đánh tôi đau hơn nhiều!! Thâm hơn nhiều!!!
Tôi đúng là giương khẩu hiệu:"Cùng chung tay để xé TQ ra thành nhiều quốc gia độc lập" trong các cuộc biểu tình chông TQ vừa qua
Xin ông hãy đi thẳng vào vấn đề tranh luận.
Tôi không ưa kiểu đánh CN Mác-Lê lại cứ nhè đời tư của Mác ra đánh.
Muốn biết có trì độn không thì thử trả lời tôi:
-Hai tiên đề của CN Mác-Lê mà tôi chứng minh là sai có đúng không??
(Comment của tôi ở dưới)

Không phải Người quan sát (khách viếng thăm) gửi lúc 06:03, 22/09/2011 - mã số 41762

Cho hỏi ông Thọ nầy có phải là cái ông giương biển chống Tàu bằng cách đánh vào huyệt Tan, xé nó thành nhiều mảnh ko dzậy?

Đang có vụ X Factor bị chỉ trích vì cho một bà trì độn dự thi 4 năm liền chỉ để làm trò cười. Về luật lệ chả có gì sai nhưng bị lên án về mặt đạo đức rất ghê. Nếu đúng ông này là cái ông mình hỏi thì mình thấy các bạn cũng có vấn đề về đạo đức đấy.

Đỗ Xuân Thọ (khách viếng thăm) gửi lúc 04:40, 22/09/2011 - mã số 41760
VN2006A viết:
Đỗ Xuân Thọ viết:
Không chỉ bác Kép Tư Bền, trên diễn đàn DL tôi thách đấu với tất cả các giáo sỹ Mác-Lênin tranh luận về sự đúng sai của CN Mác-Lênin, kể cả bác Tô Huy Rứa, bác Đinh Thế Huynh v.v....

Chiến sỹ Thọ máu gớm!!!

Đất VN ta quả là có duyên với chủ nghĩa Marx. Nhà nước thì kiên trì đi theo. Quần chúng thì có vô số chiên da phê bình (chủ nghĩa Marx), đông hơn cả quân Nguyên.

Nhưng thôi, nhường lời cho ông bạn Kép Tư Bền!!!:-)

Mạo muội đặt 2 câu hỏi nhỏ cho tiên sinh Thọ (về GTTD):

1. Tại sao lại có toàn cầu hóa??? tại sao bọn tư bổn lại kéo nhau sang những nước nghèo như VN, TQ, Ấn độ...v...v...để sản xuất???!!!

Tôi nghe quần chúng đồn đại là tại vì nhân công rẻ mạt!!! Tại sao nhân công rẻ mạt bọn tư bổn lại kéo đến???

Hay hỏi ngược lại cũng được: tại sao bọn tư bổn lại không trả lương cho nhân công ta cao như nhân công nước nó???

2. Tại sao lợi nhuận (Rendite/Yield) của, ví dụ, các côngty như BMW, Boeing...lại thấp hơn của Microsoft hay SAP. Mặc dù đầu tư vào phương tiện sản xuất (kỹ thuật, công nghệ, tự động hóa...) cao hơn hẳn???

Kính mong tiên sinh hạ cố trả lời!!!

Tôi xin phép không trả lời câu hỏi lạc chủ đề này.
Tôi xin nhắc lại là tôi chỉ tranh luận về sự ĐÚNG, SAI của CN Mác-Lênin thôi!!!
Tôi đã chứng minh CN Mác-Lênin sai từ các tiên đề (xin đọc comment của tôi ở dưới)

Tư bản (khách viếng thăm) gửi lúc 03:22, 22/09/2011 - mã số 41757
VN2006A viết:
Đỗ Xuân Thọ viết:
Không chỉ bác Kép Tư Bền, trên diễn đàn DL tôi thách đấu với tất cả các giáo sỹ Mác-Lênin tranh luận về sự đúng sai của CN Mác-Lênin, kể cả bác Tô Huy Rứa, bác Đinh Thế Huynh v.v....

...

Mạo muội đặt 2 câu hỏi nhỏ cho tiên sinh Thọ (về GTTD):

1. Tại sao lại có toàn cầu hóa??? tại sao bọn tư bổn lại kéo nhau sang những nước nghèo như VN, TQ, Ấn độ...v...v...để sản xuất???!!!

Tôi nghe quần chúng đồn đại là tại vì nhân công rẻ mạt!!! Tại sao nhân công rẻ mạt bọn tư bổn lại kéo đến???

Hay hỏi ngược lại cũng được: tại sao bọn tư bổn lại không trả lương cho nhân công ta cao như nhân công nước nó???

Bọn tư bản kéo nhau qua những nước nghèo như VN, TQ, Ấn độ...v...v...để sản xuất, một số hàng hóa nặng về thủ công, vì :
- vì nhân công rẻ mạt
- vì nhân lực phổ thông dồi dào
- vì thuê mặt bằng, thuế rẻ do các nước đó mời chào trải thảm đỏ
- vì anh sinh xã hội không cao, công đoàn không phải là của công nhân mà của đảng cầm quyền
- vì luật pháp lỏng lẻo (lúc đầu)
- vì thị trường nội địa các nước đó lớn mặc dù đa số còn nghèo nhưng vẫn có bọn giàu
- vì dễ dàng phân phối hàng hóa qua các khu vực lân cận
...

Bệnh kiêu ngạo cộng sản là trở ngại lớn nhất (khách viếng thăm) gửi lúc 03:03, 22/09/2011 - mã số 41756

Rứa tung hô Lenin, nhà tư tưởng marxit sáng tạo. Đảng CSVN không theo Mác mà theo Mác cải biên, chế biến xào nấu theo gu hổ lốn khác rồi.

Họ chế ra những cái khác gọi là marxit sáng tạo, đôi khi hoàn toàn ngược lại với Mác.
Các bác tranh cãi về tiền đề Mác để làm gì trong khi đảng CSVN có theo Mác nữa đâu ? Đàn em của Rứa, Huynh đọc được các bác tranh cãi về Mác, họ phì cười đấy.
Cái họ cần và thực hiện là mị dân và nắm chặt quyền lực. Đó là chủ nghĩa bịp bợm và bạo lực. Chỉ có vậy thôi.

http://vietbao.vn/Chinh-Tri/Benh-kieu-ngao-cong-san-la-tro-ngai-lon-nhat/20904739/96/

"Bệnh kiêu ngạo cộng sản" và "bệnh ấu trĩ tả khuynh" là trở ngại lớn nhất trên con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hội thảo khoa học quốc gia “Di sản V.I.Lenin trong thế giới ngày nay và sự nghiệp đổi mới Việt Nam” diễn ra sáng nay tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, nhân dịp kỉ niệm 140 ngày sinh Lenin.

Đây là một trong những hoạt động chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sắp tới.

Ca ngợi toàn diện

Ông Tô Huy Rứa - Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Chủ tịch Hội đồng lý luận TƯ khẳng định: “Di sản của Lenin đã và sẽ là một trong những nền tảng chính trị, tư tưởng và phương pháp luận trong mọi hành động của Đảng, nhà nước và nhân dân ta”.

Mô tả ảnh.
Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Chủ tịch Hội đồng lý luận TƯ Tô Huy Rứa. Ảnh: LT

Tất cả các bài tham luận và phát biểu tại hội thảo đều gọi Lenin là “nhà tư tưởng marxit sáng tạo”, “lãnh tụ vĩ đại của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế”.

Hội thảo ca ngợi các di sản tư tưởng của Lenin như làm phong phú chủ nghĩa Marx trên nhiều phương diện: về chủ nghĩa duy vật lịch sử, phép biện chứng, nhận thức luận, định nghĩa vật chất, chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối; vấn đề giai cấp, nhà nước và cách mạng…

Các tư tưởng của Lênin được nhấn mạnh để áp dụng hiện nay là sự tồn tại khách quan các thành phần kinh tế với tính không thuần nhất thời kì quá độ lên CNXH; về chế độ hợp tác, vai trò công nghiệp hóa, cải tạo phát triển nông nghiệp, thương nghiệp; vai trò lãnh đạo của quần chúng và nòng cốt là khối liên minh công - nông - trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

Ngoài ra, ông Rứa còn nói Lenin được xem là “một trí tuệ và nhân cách cao đẹp”, “tấm gương sáng để chúng ta mãi mãi noi theo”.

Gấp rút cải cách

Trong bài trình bày gây chú ý, GS Trần Ngọc Hiên ( Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) nêu dẫn chứng: V.I.Lênin đã cảnh báo về "bệnh kiêu ngạo cộng sản" từ những thành tựu đã đạt được và "bệnh ấu trĩ tả khuynh" duy ý chí trong điều kiện đảng cầm quyền là trở ngại lớn nhất trên con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mô tả ảnh.
GS Trần Ngọc Hiên. Ảnh: LT
GS Hiên nói thêm: "Bệnh ấu trĩ tả khuynh của những người cộng sản rất trầm trọng trong đảng cầm quyền ở một nước lạc hậu. Vì vậy, Lênin rất khó khăn khi thông qua Chính sách kinh tế mới (NEP) ở lãnh đạo cao nhất".

Thậm chí, đã có 20% đảng viên cộng sản vứt thẻ đảng khi biết tin thực hiện NEP.

Căn bệnh "tự phát tiểu tư hữu" được nhắc lại như một bài học cho hôm nay. "Chống lại bất cứ sự điều tiết, kiểm kê, kiểm soát nào của nhà nước, coi thường tổ chức và kỉ luật nhằm vơ vét được phần hơn, còn thì sống chết mặc bay".

Nói về chủ nghĩa tư bản nhà nước của Lênin, TS Lê Xuân Đình từ Tạp chí Cộng sản liên hệ tới tình hình Việt Nam: "Phải gấp rút cải cách hệ thống doanh nghiệp nhà nước".

Ông Đình lấy ví dụ: Những hiện tượng gần đây trong một loạt các tranh chấp về giá thuê cột điện giữa EVN và VNPT, những đợt lên giá của xăng dầu, giá điện đang gây nhiều bất bình trong nhân dân.

"Muốn nói gì thì nói, định hướng XHCN phải thể hiện rõ ràng trong từng bữa ăn, từng lớp học và con người cụ thể. Nhiều bất công, nghèo đói, tham nhũng, quan liêu, mất dân chủ… còn chưa được phát hiện kịp thời, thì nền kinh tế thị trường định hướng XHCN vẫn còn để lại những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu".

Trong bài phát biểu kết thúc, ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh cần vận dụng sáng tạo để xây dựng CNXH trong bối cảnh hiện nay, là đó là "trách nhiệm và tình cảm của chúng ta đối với Lenin".

Đặc biệt, ông Tô Huy Rứa coi Chính sách kinh tế mới của Lênin là "một thành tựu lớn về lí luận... chứng tỏ Lenin là nhà cách tân vĩ đại đầu tiên trong lịch sử chủ nghĩa xã hội hiện thực".

Cuộc hội thảo có sự tham dự của gần 300 nhà khoa học, quản lý, với 130 bài tham luận được gửi tới.

Nhưng "vì thời gian có hạn", chương trình hội thảo chỉ dành cho 10 đại biểu lên đọc lại tóm tắt lại các bài tham luận của mình đã in trong kỉ yếu. Không có phần thảo luận hay phát biểu phản biện.

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 02:34, 22/09/2011 - mã số 41754
VN2006A viết:
Đỗ Xuân Thọ viết:
Không chỉ bác Kép Tư Bền, trên diễn đàn DL tôi thách đấu với tất cả các giáo sỹ Mác-Lênin tranh luận về sự đúng sai của CN Mác-Lênin, kể cả bác Tô Huy Rứa, bác Đinh Thế Huynh v.v....

Chiến sỹ Thọ máu gớm!!!

Đất VN ta quả là có duyên với chủ nghĩa Marx. Nhà nước thì kiên trì đi theo. Quần chúng thì có vô số chiên da phê bình (chủ nghĩa Marx), đông hơn cả quân Nguyên.

Nhưng thôi, nhường lời cho ông bạn Kép Tư Bền!!!:-)

Mạo muội đặt 2 câu hỏi nhỏ cho tiên sinh Thọ (về GTTD):

1. Tại sao lại có toàn cầu hóa??? tại sao bọn tư bổn lại kéo nhau sang những nước nghèo như VN, TQ, Ấn độ...v...v...để sản xuất???!!!

Tôi nghe quần chúng đồn đại là tại vì nhân công rẻ mạt!!! Tại sao nhân công rẻ mạt bọn tư bổn lại kéo đến???

Hay hỏi ngược lại cũng được: tại sao bọn tư bổn lại không trả lương cho nhân công ta cao như nhân công nước nó???

2. Tại sao lợi nhuận (Rendite/Yield) của, ví dụ, các côngty như BMW, Boeing...lại thấp hơn của Microsoft hay SAP. Mặc dù đầu tư vào phương tiện sản xuất (kỹ thuật, công nghệ, tự động hóa...) cao hơn hẳn???

Kính mong tiên sinh hạ cố trả lời!!!

Lời giải thích lí thuyết GTTD cho 2 câu hỏi này xin để TS Đỗ Xuân Thọ trả lời. Tuy vậy tôi có nhận xét nhỏ về 2 câu hỏi của bác VN2006:

1. dù nhân công ta có rẻ như bèo thì Intel cũng chả dám đầu tư nhà máy sản xuất tại VN (họ có kế hoạch đó nhưng vẫn nằm trên giấy vì vẫn chưa tìm đủ kĩ sư đủ trình độ người bản xứ).

2. Nó phụ thuộc rất nhiều vào thị hiếu và nhu cầu người tiêu dùng. Ngoài ra, nhà tư bản sẵn sàng đầu tư lâu dài vào các lĩnh vực tuy có lãi ít nhưng bền vững hơn là các lĩnh vực có lãi cao nhưng thiếu sự bền vững dài hạn.

Giáo "Mác" (khách viếng thăm) gửi lúc 00:07, 22/09/2011 - mã số 41750
Đỗ Xuân Thọ viết:
Không chỉ bác Kép Tư Bền, trên diễn đàn DL tôi thách đấu với tất cả các giáo sỹ Mác-Lênin tranh luận về sự đúng sai của CN Mác-Lênin, kể cả bác Tô Huy Rứa, bác Đinh Thế Huynh v.v....

Các bác ơi,

Đảng CSVN không theo chủ nghĩa Mác mà theo Lenin, đúng hơn là Stalin núp dước cái tên Mac-Le để dùng bạo lực cướp chính quyền.
Chính Tô Huy Rứa cũng chỉ đang tung hô Lê Nin đấy.
Thời cải cách ruộng đất thì theo Mao ít.
Thời nay thì theo tư bản đỏ độc tài
Phải gọi họ là giáo sĩ Stalin mới đúng. Chẳng có giáo "mác" gì đâu.

VN2006A (khách viếng thăm) gửi lúc 23:41, 21/09/2011 - mã số 41748
Đỗ Xuân Thọ viết:
Không chỉ bác Kép Tư Bền, trên diễn đàn DL tôi thách đấu với tất cả các giáo sỹ Mác-Lênin tranh luận về sự đúng sai của CN Mác-Lênin, kể cả bác Tô Huy Rứa, bác Đinh Thế Huynh v.v....

Chiến sỹ Thọ máu gớm!!!

Đất VN ta quả là có duyên với chủ nghĩa Marx. Nhà nước thì kiên trì đi theo. Quần chúng thì có vô số chiên da phê bình (chủ nghĩa Marx), đông hơn cả quân Nguyên.

Nhưng thôi, nhường lời cho ông bạn Kép Tư Bền!!!:-)

Mạo muội đặt 2 câu hỏi nhỏ cho tiên sinh Thọ (về GTTD):

1. Tại sao lại có toàn cầu hóa??? tại sao bọn tư bổn lại kéo nhau sang những nước nghèo như VN, TQ, Ấn độ...v...v...để sản xuất???!!!

Tôi nghe quần chúng đồn đại là tại vì nhân công rẻ mạt!!! Tại sao nhân công rẻ mạt bọn tư bổn lại kéo đến???

Hay hỏi ngược lại cũng được: tại sao bọn tư bổn lại không trả lương cho nhân công ta cao như nhân công nước nó???

2. Tại sao lợi nhuận (Rendite/Yield) của, ví dụ, các côngty như BMW, Boeing...lại thấp hơn của Microsoft hay SAP. Mặc dù đầu tư vào phương tiện sản xuất (kỹ thuật, công nghệ, tự động hóa...) cao hơn hẳn???

Kính mong tiên sinh hạ cố trả lời!!!

visitor (khách viếng thăm) gửi lúc 21:04, 21/09/2011 - mã số 41734
Whitebear1981 viết:
Trích dẫn:
- Mày đừng có nhiều lời!!! Mày thử xem mày kiếm được bao nhiêu tiền? Có đủ đóng học phí cho tao không hay để mẹ tao phải lo tất!!!... Tao đéo cần biết mày đang làm gì, tao chỉ cần tiền thôi!!! Nếu mày không mang được nhiều tiền về nhà như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì mày đừng phê phán ông ta tham nhũng dù ông ta chỉ có bằng cử nhân còn mày là tiến sỹ. Tao cũng đéo cần học và tao bỏ học lớp 11 vì bác Thực, ông anh cột chèo của mày chỉ cần có bằng đại học tại chức cũng leo được lên cái chức phó bí thư thành phố Thái Bình và tiền vào như nước!!! Có tiền là có tất cả!!! Chỉ có chó chê cứt như cái ông giảng viên dở hơi Đinh Nghĩa Dũng ở trường Đại học Giao thông vận tải không nhận phong bì tiền của sinh viên và như mày không hối lộ để lên chức mà kiếm tiền thì là những con chó điên cần đập chết, những thằng ĐIÊN phải nhốt vào Trâu Quỳ!!! Tao đéo nghe mày giảng đạo đức nữa !!!![

Sao bác Thọ không dám đăng nốt đoạn đầu bức thư, đoạn mà bác bị thằng con trai út chửi vào mặt đến mức phải viết cả một bức thư dài này để trả lời như bác đã đưa lên trang danlambao?
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/09/o-xuan-tho-thu-gui-con-trai-ut.html#more
Chẳng nhẽ qua đây mà bác không thấy được rằng, bác làm bố mà không đóng nổi tiền học phí, tiền ăn sáng cho con mà cứ toàn lo đốt thẻ đảng, tâm vũ trụ nọ kia để chính con bác coi thường chửi lại bác?

Bác cứ lý luận lăng nhăng nọ kia, nhưng Tiền đóng học phí hằng ngày, tiền ăn tiền mua dầu gội đầu, quần áo, để chính gia đình bác sinh sống, đó chính là vật chất. Con bác coi thường bác vì bác là TS mà luơng có 3 triệu phải nhờ đến vợ bác lo toan đó chính là ý thức.

Vậy có phải ở trong chính trường hợp này, tiên đề của Mác áp dụng, Vật chất quyết định ý thức đúng hay không?

Chia buồn với hoàn cảnh gia đình bác.

Bác này đã cố tình bỏ qua chi tiết TS Đỗ Xuân Thọ có nhà to để cho thuê. Nếu khách tới thuê nhà của bác Thọ không bi CA xua đuổi thì liệu bác có đủ tiền đóng học phí cho con bác ấy hay không? Nếu nhà nướ 'của dân, do dân, vì dân' này trả đúng lương cho Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ thì TS Thọ có không đủ tiền lo cho gia đình hay không?

Bác trích dẫn lời con TS Thọ chửi TS Thọ mà không biết rằng chính những lời đó đang chửi CQ VN đó thôi.

Đỗ Xuân Thọ (khách viếng thăm) gửi lúc 17:26, 21/09/2011 - mã số 41726

Không chỉ bác Kép Tư Bền, trên diễn đàn DL tôi thách đấu với tất cả các giáo sỹ Mác-Lênin tranh luận về sự đúng sai của CN Mác-Lênin, kể cả bác Tô Huy Rứa, bác Đinh Thế Huynh v.v....

Đỗ Xuân Thọ (khách viếng thăm) gửi lúc 17:20, 21/09/2011 - mã số 41724
Kép Tư Bền viết:
Bác JLN này, bác đang làm ăn thì cứ nên chuyên tâm làm ăn. Còn để tham gia trao đổi vấn đề lý thuyết GTTD một cách nghiêm túc thì e rằng bác chưa có khả năng đâu, vì bác hầu như chưa có tí hiểu biết gì về vấn đề rất phức tạp này.

Chỉ xin nhắc lại cho bác biết: lý thuyết GTTD được rất nhiều nhà kinh tế tiền bối nghiên cứu. Không ai trong số họ, kể cả Marx, lại dốt nát, thiếu thực tế đến mức cho rằng "hễ cứ làm ăn là ra lợi nhuận", tức là GTTD ở bất kỳ nhà DN nào cũng luôn dương như bác viết một cách rất thiếu hiểu biết vậy!

Chúc bác làm ăn tấn tới, phát đạt!

Bác Kép Tư Bền nói hệt như các ông thầy tu Mác-Lênin khi hù dọa bác Đỗ Mười và 3 triệu đảng viên ĐCSVN: "Cái Học thuyết này nó cao siêu lắm, nó vĩ đại lắm, nó phức tạp lắm....Chỉ có các cái đầu Bác Học mới hiểu nổi, chỉ có chúng tôi cả đời nghiên cứu về nó mới có thể giảng giải cho các người được chứ cỡ như bác JLN, bác Đỗ Mười cứ lo chuyện làm ăn, lãnh đạo đi..."
Thật buồn cười cho kiểu hù dọa của bác. Tôi thật sự nghi ngờ trình độ của bác Kép Tư Bền khi không hiểu TIÊN ĐỀ là gì đã cười người khác
Tôi kính mong bác đừng vòng vo. Tôi hỏi 6 dong tôi noi cái Quy Luật GTTD của Mác có đúng không ( Bác hù dọa là 1000 trang)?
Tôi CM Quy luật GTTD của Mác sai, CM đó có đúng không??
Tôi không đạo đức giả nên sẵn sàng cùng bác tranh luận suốt đêm nay!!!
Nếu bác bị bọn thầy tu nó dọa làm bác lú lẫn đến mức Tiên đề là gì cũng không biết và cười tôi là ngu thì bác cũng nên thú thực.
Đừng dở giọng cao đạo bác ạ
Nếu tôi sai tôi xin nhận ngay!!!

Kép Tư Bền gửi lúc 15:49, 21/09/2011 - mã số 41716

Bác JLN này, bác đang làm ăn thì cứ nên chuyên tâm làm ăn. Còn để tham gia trao đổi vấn đề lý thuyết GTTD một cách nghiêm túc thì e rằng bác chưa có khả năng đâu, vì bác hầu như chưa có tí hiểu biết gì về vấn đề rất phức tạp này.

Chỉ xin nhắc lại cho bác biết: lý thuyết GTTD được rất nhiều nhà kinh tế tiền bối nghiên cứu. Không ai trong số họ, kể cả Marx, lại dốt nát, thiếu thực tế đến mức cho rằng "hễ cứ làm ăn là ra lợi nhuận", tức là GTTD ở bất kỳ nhà DN nào cũng luôn dương như bác viết một cách rất thiếu hiểu biết vậy!

Chúc bác làm ăn tấn tới, phát đạt!

JLN (khách viếng thăm) gửi lúc 14:39, 21/09/2011 - mã số 41711

Hi, chào bác Đỗ Xuân Thọ và bác Kép Tư Bền, và tất cá các bác quan tâm đến Mác và lý thuyết GTTD của ông ta!

Tôi không thể bỏ qua cuộc tranh luận hấp dẫn này về GTTD của Mác, và mạo muội xin có thêm mấy nhời góp bổ sung.

Tôi xin được nói trên quan điểm của một doanh nhân, một nhà đầu tư VN (vốn từ vô sản cộng sản trở thành tư sản nội địa) sau mấy chục năm vật lộn để làm ra các GTTD cho mình và cho người thân, cho xã hội.

Tôi đồng ý với bác Thọ, thuyết GTTD không thể là tiên đề vì Mác đã ngầm coi GTTD là luôn dương và rất lớn (GTTD >>>0)để gọi việc sở hữu nó là sự bốc lột giai cấp công nhân của giai cấp tư bản, làm kích động bạo lực đấu tranh giai cấp. Trong khi đó, thực tế đại đa số trường hợp kinh doanh, đầu tư của mọi người mọi xã hội và mọi thời đại từ trước và sau Mác đến nay (khảng 80%!) nó- GTTD đó lại là số âm (GTTD < 0).

Mác và đại đa số giai cấp công nhân không bao giờ tự đầu tư hay kinh doanh (tiền Ănghen trợ cấp Mác còn phải đem mua chứng khoán kiếm lời còm!) nên không thể hiểu điều này. Như vậy, có rất nhiều "trí tuệ" sinh ra các GTTD âm - tức là làm ăn lỗ lã hay phá hoại, thất thoát giá trị ban đầu..., nhất là các "trí tuệ" vô sản hay cộng sản, đơn giản vì không có kinh nghiệm, kiến thức và tâm thức kinh doanh. Nhất là khi ở VN ta hiện nay kinh doanh dựa trên quyền lực, mà: quyền lực + ngu dốt = phá hoại; quyền lực + ngu dốt + tham lam = kinh tế cộng sản;

Chỉ có một số ít người có tâm thức (tư duy) kinh doanh đúng mới đủ sức trụ lại và vượt qua giai đoạn đầu vô cùng khó khăn(5-10-15... năm đầu) khi hơn 80% đầu tư và kinh doanh là thua lỗ để đảo ngược kết quả thành 80% vụ việc đầu tư, kinh doanh là thành công. Họ trở thành những nhà tư sản, rồi tư bản (đại tư sản). Con đường phát triển gian lao đó của xã hội loài người Mác và những người cộng sản không chỉ không tham gia mà con muốn triệt tiêu nó không cho người khác làm trên bình diện toàn xã hội và chụp cho nó cái mũ có tên sự bóc lột giai cấp, thì làm sao Mác và những người cộng sản (nhất là Lênin, Stalin, Mao...) hiểu được!

Chỉ có ai đã trả giá bằng một phần cuộc sống của mình khi muốn đi qua con đường này (dù thành công hay chưa) mới hiểu và mới biết đánh giá cao công lao của các nhà tư sản, tư bản đối với sự phát triển, sự thịnh vượng của xã hội loài người.

Xã hội loài người thế kỷ 21 này đang sung túc và thịnh vượng hơn rất nhiều so với các thế kỷ trước chính là nhờ cố gắng phi thường của những bộ phận doanh nhân, các nhà đầu tư (mà cộng sản gọi là tư bản bóc lột này), chứ không phải nhờ những kẻ như Mác và các bè lũ cộng sản - những kẻ kéo lùi lịch sử nhân loại mất hàng trăm năm trên mọi phương diện kinh tế, văn hoá, chính trị... mà VN hay Bắc Triều tiên ngày nay là ví dụ.

Tôi là một doanh nhân VN trên đất VN hôm nay, vốn là một trí thức "cộng sản nhiệt thành" được đào tạo từ vài trường đại học dạy "đẫm" lý thuyết kinh tế XHCN của Mác Lê ở Đông Âu, nên quá trình kinh doanh của tôi 30 năm qua để trở thành "tư sản nôi địa" là một quá trình lột xác, lột óc, lột tim đau đớn và nhiều khi vô phương, tuyệt vọng.

Để viết được vài dòng ngắn ngủi và đơn giản như trên về GTTD của Mác tôi đã phải trả giá đau đớn bằng nhiều năm cuộc sống lao động (trí óc và chân tay) chân chính cực nhọc của chính mình(vì đã đi ngược sự lãnh đạo của đảng cộng sản).

Mỗi câu chữ, khái niệm kinh tế sai lầm của Mác tôi đã phải trả bằng nhiều năm cuộc đời mình... Tôi nghĩ cả nền kinh tế quốc dân VN ta cũng vậy. Chỉ có điều, tôi thì đã học được, còn nền kinh tế nước ta thì đã và đang trả giá rất đắt mà vẫn chưa học được gì, vì nó vẫn đang được lèo lái bởi những con người tham ác không muốn trả giá, mà chỉ biết "ra giá", đứng trên cả quyền lợi dân tộc, đất nước...

JLN

.này

Đỗ Xuân Thọ (khách viếng thăm) gửi lúc 13:29, 21/09/2011 - mã số 41705
Whitebear1981 viết:
Trích dẫn:
- Mày đừng có nhiều lời!!! Mày thử xem mày kiếm được bao nhiêu tiền? Có đủ đóng học phí cho tao không hay để mẹ tao phải lo tất!!!... Tao đéo cần biết mày đang làm gì, tao chỉ cần tiền thôi!!! Nếu mày không mang được nhiều tiền về nhà như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì mày đừng phê phán ông ta tham nhũng dù ông ta chỉ có bằng cử nhân còn mày là tiến sỹ. Tao cũng đéo cần học và tao bỏ học lớp 11 vì bác Thực, ông anh cột chèo của mày chỉ cần có bằng đại học tại chức cũng leo được lên cái chức phó bí thư thành phố Thái Bình và tiền vào như nước!!! Có tiền là có tất cả!!! Chỉ có chó chê cứt như cái ông giảng viên dở hơi Đinh Nghĩa Dũng ở trường Đại học Giao thông vận tải không nhận phong bì tiền của sinh viên và như mày không hối lộ để lên chức mà kiếm tiền thì là những con chó điên cần đập chết, những thằng ĐIÊN phải nhốt vào Trâu Quỳ!!! Tao đéo nghe mày giảng đạo đức nữa !!!![

Sao bác Thọ không dám đăng nốt đoạn đầu bức thư, đoạn mà bác bị thằng con trai út chửi vào mặt đến mức phải viết cả một bức thư dài này để trả lời như bác đã đưa lên trang danlambao?
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/09/o-xuan-tho-thu-gui-con-trai-ut.html#more
Chẳng nhẽ qua đây mà bác không thấy được rằng, bác làm bố mà không đóng nổi tiền học phí, tiền ăn sáng cho con mà cứ toàn lo đốt thẻ đảng, tâm vũ trụ nọ kia để chính con bác coi thường chửi lại bác?

Bác cứ lý luận lăng nhăng nọ kia, nhưng Tiền đóng học phí hằng ngày, tiền ăn tiền mua dầu gội đầu, quần áo, để chính gia đình bác sinh sống, đó chính là vật chất. Con bác coi thường bác vì bác là TS mà luơng có 3 triệu phải nhờ đến vợ bác lo toan đó chính là ý thức.

Vậy có phải ở trong chính trường hợp này, tiên đề của Mác áp dụng, Vật chất quyết định ý thức đúng hay không?

Chia buồn với hoàn cảnh gia đình bác.

Đừng vội cười bạn ạ.Vì tôi biết bạn đang rất sung sương khi con tôi chửi tôi!!! Nếu đăng lại toàn bộ bức thư đó lên đây e không tiện!!!
Chính đầu bức thư tôi ghi lại toàn văn câu chửi của con tôi để chứng tỏ cái chế độ tiền lương của cái CNXH này nó phi lý đến thế nào thôi.
Tôi đâu có lười nhác. Tôi làm quần quật nhưng bọn thầy tu M-L nó có muốn tôi đươcj sống đâu!!!
DL không cho tôi tranh luận với ông trong bài Thoát Trung Luận nên ông tưởng là ông đúng thôi. Xin nói , ông không phải là BQT trang VLVN!! Đừng có nhận vơ

Đỗ Xuân Thọ (khách viếng thăm) gửi lúc 12:52, 21/09/2011 - mã số 41700

1)Thật đáng buồn cho bác Kép Tư Bền!!! Tôi sẽ giải thích kỹ nhé
Tiên đề là mệnh đề công nhận, không chứng minh. Nó phải đúng trong mọi trường hợp. Chỉ cần chứng minh nó sai trong 1 ví dụ là Tiên đề đó vất đi!!!! Tất cả các hệ quả suy từ tiên đề này cũng vất đi nốt.
Tôi CM Tiên đề của Mác sai, chứ không CM Tiên Đề của Mác đúng!!!!
Sao bác vội cười người khác thế!!!
Mong bác đọc lại quyển Hình Học lớp 6
2) Quy luật GTTD nói tóm tắt chỉ có vài dòng thôi bác ơi

Kép Tư Bền gửi lúc 12:16, 21/09/2011 - mã số 41696

Không biết lúc đọc xong thư của bố, con trai út của bác Thọ có hỏi lại bác ấy mấy câu đại loại như:
- Bố ơi, con được học "tiên đề là những điều được người ta mặc nhiên công nhận mà không chứng minh, và cũng không thể chứng minh, rồi lấy đó làm xuất phát điểm để đi tới các hệ quả khác", thế sao bố lại bảo là "chỉ cần chứng minh 1 tiên đề sai là toàn bộ hệ thống sụp đổ" hả bố? Bố nói thế, người thường họ cũng cười cho chết chứ đừng nói gì đến dân học toán thứ thiệt, bố ạ.
- Con nghe nói lý thuyết GTTD được nhiều người đưa ra chứ đâu phải mình ông Marx, và nó cũng đâu có hiển nhiên đến mức có thể mặc nhiên công nhận để có thể coi là tiên đề hở bố? Con nghe nói ông Marx phải trình bày lý thuyết đó trong hàng nghìn trang kia mà?
- V.v....

Hy vọng con trai bác Thọ là đứa có hiếu nên nó biết nhưng không hỏi những câu đó, sợ bố buồn!

Whitebear1981 (khách viếng thăm) gửi lúc 10:31, 21/09/2011 - mã số 41692
Trích dẫn:
- Mày đừng có nhiều lời!!! Mày thử xem mày kiếm được bao nhiêu tiền? Có đủ đóng học phí cho tao không hay để mẹ tao phải lo tất!!!... Tao đéo cần biết mày đang làm gì, tao chỉ cần tiền thôi!!! Nếu mày không mang được nhiều tiền về nhà như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì mày đừng phê phán ông ta tham nhũng dù ông ta chỉ có bằng cử nhân còn mày là tiến sỹ. Tao cũng đéo cần học và tao bỏ học lớp 11 vì bác Thực, ông anh cột chèo của mày chỉ cần có bằng đại học tại chức cũng leo được lên cái chức phó bí thư thành phố Thái Bình và tiền vào như nước!!! Có tiền là có tất cả!!! Chỉ có chó chê cứt như cái ông giảng viên dở hơi Đinh Nghĩa Dũng ở trường Đại học Giao thông vận tải không nhận phong bì tiền của sinh viên và như mày không hối lộ để lên chức mà kiếm tiền thì là những con chó điên cần đập chết, những thằng ĐIÊN phải nhốt vào Trâu Quỳ!!! Tao đéo nghe mày giảng đạo đức nữa !!!![

Sao bác Thọ không dám đăng nốt đoạn đầu bức thư, đoạn mà bác bị thằng con trai út chửi vào mặt đến mức phải viết cả một bức thư dài này để trả lời như bác đã đưa lên trang danlambao?
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/09/o-xuan-tho-thu-gui-con-trai-ut.html#more
Chẳng nhẽ qua đây mà bác không thấy được rằng, bác làm bố mà không đóng nổi tiền học phí, tiền ăn sáng cho con mà cứ toàn lo đốt thẻ đảng, tâm vũ trụ nọ kia để chính con bác coi thường chửi lại bác?

Bác cứ lý luận lăng nhăng nọ kia, nhưng Tiền đóng học phí hằng ngày, tiền ăn tiền mua dầu gội đầu, quần áo, để chính gia đình bác sinh sống, đó chính là vật chất. Con bác coi thường bác vì bác là TS mà luơng có 3 triệu phải nhờ đến vợ bác lo toan đó chính là ý thức.

Vậy có phải ở trong chính trường hợp này, tiên đề của Mác áp dụng, Vật chất quyết định ý thức đúng hay không?

Chia buồn với hoàn cảnh gia đình bác.

Đỗ Xuân Thọ (khách viếng thăm) gửi lúc 04:35, 21/09/2011 - mã số 41685

Vô cùng cảm ơn các bác đã chú ý đến bài này...
Như đã hứa, tôi sẽ chứng minh sự sai lầm của CN Mác-Lênin ở cấp độ các Tiên đề. Tôi xin trích đăng một đoạn bức thư gửi con trai út của tôi vì trong đó tôi đã CM cho cháu biết cái sai của CN M-L.
Kính mong DL đăng comment này

"....Bố đi thẳng vào phân tích sự sai lầm của hai trong những tiên đề cốt lõi nhất của chủ nghĩa Mác-Lênin, một triết học đang thống trị ở VN vì nó là nền tảng tư tưởng của đảng duy nhất cầm quyền hiện nay ở nước ta; một triết học đẻ ra cái xã hội XHCN quái thai này, nguyên nhân sâu xa sinh ra tất cả sự thối nát, các tệ nạn xã hội hiện nay và câu chửi làm tan nát trái tim bố của con .
Chỉ cần con học hết lớp 10 và khá về môn toán một chút là hiểu con có thể hiểu rằng: bất cứ một học thuyết nào cũng được xây dựng trên một số hữu hạn các tiên đề như các học thuyết Toán Học vậy. Chỉ cần chứng minh một tiên đề sai là cả học thuyết đó đổ nhào.
Các tiên đề của một học thuyết chính là các Huyệt Đạo của học thuyết đó.
Học thuyết Mác-Lênin cũng cũng như vậy. Chỉ cần đánh gục một tiên đề là học thuyết Mác-Lê bị đổ nhào chứ đâu cần phải đọc hết 53 quyển sách dầy cộp của Mác-Lê toàn tập.
Bọn thầy tu Mác-Lê thường dọa và lừa đảng Cộng sản Việt Nam là CN Mác-Lê cao siêu lắm,là đỉnh cao trí tuệ. Nó gồm 53 quyển toàn tập bao quát tất cả các lĩnh vực. Phải có cái đầu bác học mới đọc và hiểu được học thuyết vĩ đại này v.v.. Nếu đưa vào áp dụng trong thực tế mà sai bét chỉ là do ĐCSVN chưa hiểu đúng ý Mac, ý Leenin thôi.
Chúng lừa được rất nhiều người, kể cả bác Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu v.v…Nhưng làm sao lừa được dân học Toán!!!.
Thôi bố bắt đầu chứng minh nhé:
1) Quy luật Giá Trị Thặng Dư (GTTD) là một trong những tiên đề cốt lõi của Mác trong quyển TƯ BẢN nổi tiếng ông ta và có thể tóm tắt thế này:
Mác mô tả quá trình sản xuất ra hang hóa của nhà tư sản như sau: T-H-T’
Trong đó T là tiền mua nguyên vật liệu, tiền thuê công nhân. Công nhân làm việc và sản xuất ra một lương hàng hóa là H. Nhà tư sản bán hàng hóa này được một lượng tiền. Sau khi trừ đi lượng tiền khấu hao máy móc, tiền tái sản xuất sức lao động, tiền thuế.., nhà tư sản thu được một lượng tiền T’ > T. Hiệu T’-T được Mác gọi là GTTD.
Tại sao có số tiền dôi ra bằng GTTD như vậy?
Mác kết luận là: NHÀ TƯ SẢN ĐÃ BÓC LỘT SỨC LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI CÔNG NHÂN nên mới có GTTD như vậy.!!!
Từ tiên đề này CN Mác-Lênin mới xây dựng học thuyết ĐẤU TRANH GIAI CẤP và kêu gọi giai cấp vô sản vùng lên đánh đổ giai cấp tư sản và xây dựng một thế giới Đại Đồng – xã hội Cộng sản , không có người bóc lột người, rằng giai cấp Vô sản sẽ là người đào mồ chôn CNTB.v.v…..
Bây giờ bố sẽ chỉ ra sai lầm của tiên đề này.
Mác đã sai khi xây dựng quy luật GTTD vì đã ngầm giả thiết rằng năng lực trí tuệ của tất cả mọi người là như nhau !!!.
Những người công nhân có tài năng như nhà tư sản. Điều này là hoàn toàn phi lý!!! Mác đâu biết chính những tài năng về quản lý, tài năng về công nghệ … của nhà Tư Sản đã tham gia phần lớn vào việc sinh ra GTTD.
Bố lấy một phản ví dụ: Bill Gate là người giầu nhất thế giới hiện nay có một bộ óc siêu phàm. Chính nhờ tài năng có thể phát minh ra các vấn đề về công nghệ mà một tỷ người mới có một người , cùng với tài năng quản lý của mình mà sinh ra GTTD khổng lồ chứ không phải cái GTTD đó hoàn toàn là do ông ta bóc lột sức lao động của nhân viên hang Microsoft.
Việt Nam ta cũng có câu “ một người lo bằng kho người làm”, “làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại” để nói lên vai trò của năng lực tri tuệ của địa chủ, tư sản.
Tóm lại vì không tính đến tài năng của nhà tư sản nên Mác quy hết cái GTTD là do nhà tư sản bóc lột sức lao động của công nhân. Mác xét con người như những rô bốt nên mới sai như vậy.
Tiên đề này sai dẫn đến tất cả các học thuyết Đấu tranh giai cấp, Chuyên chính vô sản, Cải cách ruộng đất, Cải tạo Công thương nghiệp , chính sách phải lấy cán bộ lãnh đạo từ giai cấp Công nhân, lập trường cách mạng, chủ nghĩa cộng sản…v.v và cả học thuyết của Mác là đổ nhào tan tành!!!
Chính từ sai lầm chết người của TIÊN ĐỀ CƠ BẢN này của Mác (lúc ông ta mới chưa đến 30 tuổi ) đã dẫn đến một học thuyết PHẢN ĐỘNG NHẤT TRONG LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI – HỌC THUYẾT MÁC-LÊNIN!!!!
2) Tiên đề Vật chất quyết định Ý thức
Tiên đề này thực ra là của toàn bộ trường phái triết học Duy Vật.
Cũng cần phải nói thêm với con rằng loài người hiện nay vẫn tồn tại hai trường phái triết học: Duy Vật và Duy Tâm. Trường phái Duy Tâm thì cho rằng Ý Thức quyết định Vật Chất. Hai trường phái này tranh cãi cho đến nay vẫn không bên nào thắng bên nào nên thế giới mới sinh ra một trường phái Triết học dung hòa giữa hai trường phái trên và gọi là Con đường Thứ Ba trong Triết học (Con nên nhớ Thuyết Tâm Vũ Trụ của bố không phải thuộc trường phái thứ ba đâu nhé)
Bố buộc phải đánh gục tiên đề này vì Lênin ngạo mạn cho rằng Triết học Mác-Lê là DUY VẬT TRIỆT ĐỂ NHẤT.
Để hiểu tiên đề Vật Chất quyết định Ý thức ta phải hiểu Lênin trình bầy thế nào là Vật Chất? Thế nào là Ý Thức?
Không cần bàn đến Vật Chất mà chỉ cần truy đến cùng xem Lênin mô tả, định nghĩa Ý THỨC LÀ GÌ?
Bố tìm đến cái MỆNH ĐỀ KHỞI THỦY của Lênin để dẫn đến việc định nghĩa Ý Thức của ông ta.
Mệnh đề đó thế này:” VẬT CHẤT CÓ THUỘC TÍNH PHẢN ÁNH”
Từ đó cùng với thuyết Tiến Hóa của Đác-Uyn ông dẫn dắt đến rằng Ý Thức là một dạng Vật Chất Đặc Biệt chỉ có ở Bộ óc của con người. Từ mệnh đề khởi thủy trên suy ra ý thức phản ánh thế giới khách quan (Vật Chất)….
Bố phải mất 6 tháng mới phát hiện ra Lênin đã lén lút đưa Chúa Trời vào cái mệnh đề khởi thủy trên. Nó như thế này: Chúng ta phải đặt câu hỏi THUỘC TÍNH LÀ GÌ??? Phải chăng THUỘC TÍNH CHÍNH LÀ TÍNH CHẤT MÀ CHÚA TRỜI ( hoặc TỰ NHIÊN, TẠO HÓA,…gọi thế nào cũng được. Đó chính là khái niệm Tâm Vũ Trụ của bố) QUY ĐỊNH CHO VẬT CHẤT?
Mệnh đề khởi thủy của Lênin có thể dịch ra như thế này:
“CHÚA TRỜI NÓI RẰNG: VẬT CHẤT CÓ TÍNH PHẢN ÁNH”
Con thấy có đúng là Lênin lén lút đưa Chúa Trời vào hay không?
Nếu con chưa chịu thì bố sẽ dùng chữ THUỘC TÍNH để phát biểu một loạt mệnh đề Duy Tâm sau:
- Ý THỨC CÓ THUỘC TÍNH QUYẾT ĐỊNH VẬT CHẤT
- VẬT CHẤT CÓ THUỘC TÍNH LÀ: CÓ SAU Ý THỨC
- V.v…
Không ai cãi được vì đó là cách lập luận của Lênin.
Như vậy bằng việc chỉ ra rằng mệnh đề khởi thủy trên của Lênin là DUY TÂM nên suy ra mệnh đề VẬT CHẤT QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC của triết học Mác-Lê là không đúng!!!
Từ tiên đề này sai dẫn đến hàng loạt các thuyết của học thuyết Mác-Lê được suy ra từ tiên đề này như TỒN TẠI XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC XÃ HỘI, CƠ SỞ HẠ TẦNG QUYẾT ĐỊNH KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG, LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT QUYẾT ĐỊNH QUAN HỆ SẢN XUẤT v.v…LÀ ĐỔ NHÀO.
Rồi việc vô thần hóa các đảng viên, chống tôn giáo, đập phá chùa, đền miếu của đảng CSVN trong thời bao cấp là vô cùng phản động.
Và vì tuyệt đối hóa tiên đề này dẫn đến việc coi thường trí thức, tiêu diệt trí thức v.v…
Đó là bố chứng minh bằng lý luận, còn trong thực tiễn thì đầy dẫy các ví dụ con tự tìm lấy. Con cứ so sánh Trung Quốc với Đài Loan. Có ai vượt biên sang Trung Quốc không hay chỉ vượt biên sang các nước tư bản. Con so sánh Bắc Triều Tiên với Hàn Quốc, so sánh Việt Nam với Singapore. Rồi con xem đảng CSVN còn chơi được với ai không ngoài Trung Quốc, Lào, Cuba, Bắc Triều Tiên…
Còn để chứng minh bằng thực tiễn rằng cái thiên đường CỘNG SẢN là không tưởng con chỉ cần đơn giản quan sát một đứa bé 3 tháng tuổi bú mẹ. Nếu mẹ nó cho một đứa trẻ khác bú ở bên vú còn lại thì đứa trẻ 3 tháng tuổi sẽ khóc ré lên và đấy đứa bé bú ở bên vú bên kia của mẹ nó ra…Như vậy, TÍNH SỞ HỮU TƯ NHÂN CỦA LOÀI NGƯỜI là bản chất mà Thượng Đế ban cho loài người để tồn tại. Bây giờ chàng trai Mác chưa đến 30 tuổi muốn vất cái tính chất của Thượng Đế đó đi để xây dựng một xã hội Cộng Sản mà trong đó của cải đều góp chung, không còn đấu tranh, không còn người bóc lột người.v.v…chỉ là một xã hội không tưởng.
Chính vì sai lầm từ cấp độ các tiên đề của học thuyết Mác-Lê như vậy nên CNXH mới sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu.
Trong thời bao cấp, đảng CSVN đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm đúng CN Mác-Lê không chê vào đâu được và chính vì thế đã kéo lùi lịch sử dân tộc đến 50 năm. Kể không thể hết được các nghịch lý của thời đó. Mà có kể con cũng không hình dung nổi. Chẳng hạn bây giờ nước ta là nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới thế mà hồi bao cấp toàn dân bị đói . Bố không thể quên được cơn đói hồi sinh viên. Nó kéo vào trong cả giấc ngủ…Thôi con cố gắng đọc trên mạng về dân hai nước XHCN là Bắc Triều Tiên và dân Cu Ba thì con sẽ hiểu thời bao cấp.
Thời đổi mới, vì đảng CSVN thực chất đã phản bội lại phần lớn các luận điểm cơ bản nhất của CN Mác-Lê nên nền kinh tế mới hồi phục nhưng đời sống tinh thần vẫn vô cùng ngột ngạt…Xã hội bị tha hóa…Nền kinh tế thị trường vẫn ĐỊNH HƯỚNG XHCN nên vô cùng trì trệ và cản đường tiến lên sự hùng cường của dân tộc VN.
Chính vì thế , trước đại hội ĐCSVN lần thứ 11 bố đã gửi cho Ban Chấp Hành TƯ đảng CSVN một bức thư đầy tâm huyết khuyên đảng nên vứt cái CN Mác-Lênin đi và thay vào bằng Chủ nghĩa Dân tộc.
Bức thư bố gửi lên văn phòng TƯ ĐCSVN bị vứt vào sọt rác nhưng rất nhiều trang web lề trái đăng toàn văn bức thư đó kèm theo rất nhiều bình luận. Các đài RFA, BBC, Từ Cánh Đồng Mây…phỏng vấn bố và tung lên mạng…Rất nhiều đảng viên ĐCSVN gọi điện thoại đến cho bố. Bức thư đó và các bản kiểm điểm lần 1 lần 2 bố đăng trên blog của bố đều được đăng lại trên mạng…
Bọn giáo sỹ Mác-Lê lồng lên và chúng cho lực lượng an ninh và toàn bộ hệ thống chính trị có trong tay định nghiền nát bố : Chi bộ kiểm điểm, các đảng viên vừa được kết nạp đấu tố bố, một đảng viên 36 năm tuổi đảng trong chi bộ như đấu tố địa chủ hồi cải cách ruộng đất.
Bố đề nghị tranh luận về sự đúng sai của CN Mác-Lê thì bí thư chi bộ gạt đi không cho tranh luận…
Mẹ con thì bị một thượng tá công an đến làm việc và nói rằng nếu chị không thuyết phục được anh Thọ thôi viết lách thì chính chị sẽ bị kép vào tội đồng lõa…
Bố và mẹ cãi nhau đến mức bố đã nghĩ đến phương án ly dị giả vờ để bảo vệ con và mẹ….
Bác Tiến đến nhắc lại lời đe dọa của an ninh: Nếu mày không thôi thì thằng Hải Minh bằng con đường ngoại giao họ sẽ buộc nó về nước. Thằng con Út của mày sẽ trở nên hư hỏng và có thể nghiện ma túy. Mày sẽ bị tống vào tù…..Cán bộ phường, tổ, công an hộ khẩu, đảng ủy cơ quan bố v.v… đến tận nhà phê bình nhắc nhở…
Bố bị xe máy tông gẫy chân 2 lần khi đi bộ qua đường….
Uất quá bố tuyên bố sẽ đốt thẻ đảng nếu sau Đại hội ĐCSVN lần thứ 11 ĐCSVN không vất CN Mác-Lê đi và thay vào bằng CN Dân Tộc.
RFA lại phỏng vấn và tung lên mạng….
Bọn thầy tu Mác-Lê lồng lên một lần nữa. Sau này bố mới biết chúng bắt mẹ và bác Tính phải ký vào giấy chứng nhận rằng bố bị tâm thần và định tống vào trại điênTrâu Quỳ…
Những người ủng hộ tư tưởng của bố, cả trong Đảng và lực lượng công an âm thầm thu thẻ đảng của bố, thuyết phục bọn cuồng tín đừng làm thế và bí mật bảo vệ bố….
Bác Tiến từ mặt bố…
Bên ngoại của con không dám cho bố về dự lễ giỗ ông ngoại…
Con thì bỏ học, bỏ nhà đi hang mấy ngay và chửi bố, chửi mẹ…
Bạn bè rất sợ khi gặp bố. Họ chạy hết…
Bọn giáo sỹ Mác-Lê hạ lệnh cho tay chân tung tin khắp nơi, đặc biệt với những người bất đồng chính kiến rằng bố bị tâm thần nặng….Đối với người dân chúng tung tin bố nhận tiền của bọn phản động nước ngoài nhiều lắm nên mới xây được cái nhà to như thế….Ai đến thuê nhà mình đều bị nhắc rằng bố đang bị công an theo dõi nên chạy hết….
Sau Đại hội ĐCSVN lần thứ 11 bố uất quá muốn gào lên với 3 triệu đảng viên và đặc biệt với các đại biểu đi dự Đại hội Đảng rằng:” Tại sao các đồng chí thấy CN Mác-Lê sai lè lè ra rồi mà không lên tiếng? Tại sao vẫn để một phần nghìn bọn giáo sỹ Mác-Lê nó ép để Đại hội ghi vào điều lệ Đảng là vẫn lấy CN Mác-Lê làm nền tảng tư tưởng? Các đồng chí sợ gì??? Tại sao bom đạn không sợ mà lại sợ bọn giáo sỹ ngu như bò ấy?? Chúng chỉ chiếm một phần nghìn trong Đảng mà thôi!!!”….
Bây giờ nghĩ lại bố thấy mình không bị điên thật bởi các đòn cân não và thân xác như vậy mới là lạ. Bố thấy phép Thiền Toán của bố thật tuyệt vời và muốn quỳ xuống cảm ơn cứu mạng đối với những người từ TƯ ĐCSVN đến bác xe ôm, từ lực lượng công an, bộ đội đến bà bán nước ở vỉa hè….
…..
Các đảng viên ĐCSVN hiện nay, 80% là không biết, biết lơ mơ hoặc không tin CN Mác-Lênin. Họ chỉ cần so sánh Việt Nam với Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Nhật…v.v là đủ biết chế độ XHCN ở Việt Nam là lạc hậu. Sau khi CNXH sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu thì không ai trong số 80% kể trên còn tin nữa.
Nhưng một phần nghìn (Bố nhắc lại một phần nghìn) đảng viên của ĐCSVN là các giáo sỹ Mác-Lênin vẫn ép ĐCSVN và do đó cả nước phải đi theo con đường XHCN.
Vì sao?
Vì trong xã hội XHCN, người dân phải góp gần hết của cải của mình vào một cái kho chung. Những giáo sỹ Mác-Lê là những người coi kho và có quyền phân phát của cải cho từng người dân. Họ đã cho cán bộ, công nhân viên chức, bộ đội, công an… một mức lương mà chỉ đủ ăn chứ đừng nói đến mua xe máy, mua nhà. Lương của Bộ trưởng 10 năm mới mua nổi nhà….Bố là tiến sỹ đi làm hơn 20 năm mà lương bây giờ mới có 3 triệu tám VNĐ.
Bọn giáo sỹ Mác-Lê bảo rằng quỹ tiền lương không nhiều nên không thể tăng lương quá mức thế mà riêng lãnh đạo tập đoàn Vinashin đã làm “thất thoát” 86 nghìn tỷ VNĐ…
Thế nhưng cán bộ, công an, bộ đội nhà nước vẫn phải mua xe, vẫn phải mua nhà vì thế họ dù không muốn nhưng vẫn phải tham nhũng.
Giáo viên nhận phong bì tiền của sinh viên, bác sỹ nhận phong bì tiền của bệnh nhân, cảnh sát giao thông phải nhận tiền và tha cho người phạm luật… vì không tham nhũng họ không sống nổi với đồng lương quái gở này…
Thế rồi tệ tham nhũng phát triển thành một quốc nạn. Quan càng to thì càng tham nhũng nhiều và trở thành những các trùm mafia…Tất cả trở thành kẻ ăn cắp của cải của cái kho chung XHCN đó. Cấp trên muốn trị ai chỉ cần truy vào tội tham nhũng là xong vì ai cũng tham nhũng.
Những người trung thực thì vì lương chỉ có thế nên nghèo khó và bị khinh bỉ là ngu, là hâm như bố chẳng hạn.
Từ đó đạo đức xã hội xuống cấp kinh khủng. Trẻ con học thuộc 5 điều Bác Hồ dạy ở nhà trường nhưng khi thực hành thì thấy bố mẹ không thật thà vì mua bằng cấp, tham nhũng, ăn cắp…Chúng thấy bác Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu dâng ½ thác Bản Dốc cho Trung Quốc nên rất nghi ngờ câu: Yêu Tổ Quốc yêu đồng bào. Phó chủ tịch tỉnh, thầy hiệu trưởng mua dâm học sinh gái nên chúng khinh luôn Chủ tịch nước, thầy cô giáo của chúng..
Bố lúc đầu rất ghét những thằng bỏ học lêu lổng,cướp giật đã rủ rê con cùng chơi với chúng nhưng giờ thì thương chúng vô cùng. Chúng hư hỏng vì cái xã hội XHCN này thối nát vô cùng, một sự thối nát xuất phát từ sai lầm ở cấp độ các tiên đề của CN Mác-Lênin nên không thể chạy chữa được. Một sự thối nát từ cấp cao nhất, từ hệ thống…
Chính vì lẽ đó mà bố và bạn bè đồng đội quyết tâm đánh đổ cái CNXH này ở Việt Nam vì nó cản đường tiến đến sự hùng mạnh của dân tộc như ở Liên Xô và Đông Âu.
Bố đã chỉ ra rằng kẻ thù cần đánh đổ là một phần nghìn bọn giáo sỹ Mác-Lê trong ĐCSVN đang cấu kết rất chặt chẽ với bọn Tầu. Chính vì thế các giáo sỹ Mác-Lê rất thù bố.
Các gia đình có con đang tuổi đi học ở VN khi con mình đi học hoặc đi chơi ngoài xã hội lo nơm nớp vì sợ con mình bị nghiện ma túy…Con cái của những gia đình có điều kiện đặc biệt là các quan Mác-Lê đều biết cái xã hội XHCN này sẽ làm hỏng con họ nên tống con đi học ở Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Singapore,Úc…
Bố nghĩ, con hư hỏng như bây giờ là điều hiển nhiên. Nếu con là con nhà bình thường cũng đã dễ hư trong cái xã hội bẩn thỉu này huống hồ con lại là con của một kẻ bị bọn Giáo sỹ Mác-Lê thâm độc dung mọi thủ đoạn làm con hư hỏng để trả thù bố. Những kẻ nghĩ mưu kế làm hại đứa trẻ 16 tuổi như con là những cái đầu của Nguyễn Phú Trọng, Đinh Thế Huynh v.v… nên con làm sao mà tránh được . Chúng dùng các đại ca của con dạy con cách chửi bố, dạy con cách moi tiền của bố mẹ, xui con bỏ học, xui con ăn chơi, xui con ăn cắp, ăn cướp v.v….
Chính vì thế bố mới thương con vô cùng khi con chửi bố và lòng hừng hực ý chí lật nhào cái CNXH thối nát này để xây dựng một xã hội văn minh như nước Nhật, Mỹ, Pháp, Đức…dù có phải hi sinh tính mạng.
Bố chiến đấu để đời con của con, tức là cháu nội của bố được sống trong một xã hội tốt đẹp như ở các nước văn minh....."

Đợi Chờ (khách viếng thăm) gửi lúc 18:38, 20/09/2011 - mã số 41667
nói gì thì nói, việc thay chũ nghĩa này bằng chủ nghĩa khác để phát triển đất nước là đúng đắn, bác Thọ nhận ra những sai lầm của chủ nghĩa mac-lenin dẫn đến đất nước nghèo và cần phải thay đổi sang chủ nghĩa dân tộc

Rất là mơ hồ cần phải cụ thể hóa, không khác gì lỗi hệ thống của ngài Nguyễn Văn An. Không ai hiểu biết phải làm gì? Việt Nam hiện nay có khẩu hiệu
Đảng lãnh đạo,
Chính quyền quản lý,
Nhân dân làm chủ.
Nhân dân làm chủ nhưng không có quyền lựa chọn người lãnh đạo và các cuộc bầu cử hiện nay chỉ để che đậy chế độ độc tài. Các ủy viên TW đảng cần phải do dân bầu có chọn lựa ( 2 chọn 1). Bộ chính trị cũng phải do các ủy viên TW đảng bầu có chọn lựa. Như vậy dân bầu gián tiếp Bộ Chính Trị - các ông vua lãnh đạo dân tộc VN.
Ở địa phương, bí thư tỉnh/thành cũng phải do dân bầu có chọn lựa.
Như vậy có phải là chủ nghĩa dân tộc do Ô. Đỗ Xuân Thọ đề nghị?

Hoàng Văn Khánh (khách viếng thăm) gửi lúc 09:25, 20/09/2011 - mã số 41644

Cháu dị ứng với các dấu "...." của chú . Trong "...."đó là cái gì thế ạ . Cháu thích chú viết theo lập trường và logic của một người học toán . Cháu nghĩ , bất kỳ ai , bất kỳ caí gì cũng có những điểm yếu , những khiếm khuyết cố hữu . Chủ nghĩa mac-lenin cũng vậy . Chú và những người dám chỉ ra những điểm chưa đúng đó là những người dũng cảm . Cháu muốn tất cả những người dân Việt Nam chân chính cần chung tay xây dựng đất nước . Xây dựng đất nước không vì quá khứ , không vì tương lai. Xây dựng đất nước vì hiện tại, vì những con người Việt Nam

tovangiap gửi lúc 15:13, 15/09/2010 - mã số 20363

Hay cho câu :"Đảng ta cần phải làm những điều trên ngay trong đại hội lần thứ XI này để Đảng ta thật sự vững mạnh, để dân tộc Việt Nam thật sự đoàn kết, để bạn bè quốc tế thật sự hiểu về ta và giúp đỡ ta, để cho nạn tham nhũng bị mất đi, để cho các cán bộ Đảng và Nhà nước là những người tài giỏi nhất, hết lòng vì dân vì nước và cuối cùng là để Việt Nam mau chóng trở thành một cường quốc"
Nhưng hãy thấu hiểu rằng một bộ máy đã đang bị mục nát, chỉ cần 1 cái va nhẹ đã tan tành, thì Bác Thọ nghĩ còn có ai dám đứng lên đấu tranh, khi người ta nghĩ rằng đấu tranh cho dân tộc là tự đạp đỗ chén cơm của mình?
Tôi không có khiếu tham gia chính trị , nhưng tôi thích về chính trị, tôi không muốn làm về chính trị, nhưng tôi muốn biết và biết rõ về chính trị, càng hiểu về chủ nghĩa Mac, thì 1 con người trí thức ở thế kĩ 21 này không ai thích tham gia.
Ngoại trừ những con mọt chờ đục khoét thêm cái lỗ thũng.
Tôi khẳng định với Bác Thọ rằng : Tôi! một người đàn ông chân chính.Nhưng tôi cảm động việc làm của bác, tôi bật khóc cho hành động của Bác, quá nể phục, không có gì diễn tả hết, chỉ có nước mắt mới có thể tự an ủi mình, Tôi không thể bộc lộ cảm xúc với ai, hay có thể nói với ai về lá thư của Bác, bởi vì khu tôi sống là những con người như bác Thọ đã nói " Bảo Thủ".khu của các Cán Bộ. Thật đau lòng khi chứng kiến chính nưnngx việc người ta làm mà mình chỉ biết cười cho số phận của họ!

Hónguong gửi lúc 11:13, 15/09/2010 - mã số 20360

Cám ơn Bác Thọ quan tâm,
Tôi không có một phẩm chất mà Bác Thọ có dư, đó là trưởng thành trong cái nôi Cộng Sản được CS trân trọng tin cậy, Bác Thọ nói người CS sẽ dễ nghe theo ! Đó là lý do cần đến Bác Thọ nói nhất (chứ không phải tôi). Bác Thọ sau khi tìm hiểu, đồng tình mà nói thì ...hiệu quả gắp ngàn lần ! Trịnh Công Sơn viết nhạc hay mà không có Khánh Ly ca hay thì cũng chẳng được hiệu quả cao !
Bao nhiêu học giả Trung Quốc nói CSTQ chẳng chú ý, tướng Lưu Á Châu nói thì CSTQ và cả dư luận TQ đều ...quan tâm !

Các nước và Liên Hiệp Quốc bây giờ cũng chờ xem CSVN muốn làm gì thì xin để được xem xét giúp, muốn hỏi ý kiến gì thì sẽ cử người đến giúp chứ không phải họ thấy, họ muốn VN tốt lên chủ động ...đến giúp. Giống như khi VN nói muốn lập hệ thống Di sản hay bảo tồn di tích cỗ thì các nước xúm vào giúp phục chế ! Vấn đề chánh trị cũng ...không khác ! Quốc tế đã thấy rõ không thể cứu người chết đuối khi họ không chịu đưa tay ra cầu cứu để cho người khác nắm tay kéo lên ! Chưa nói còn bị bôi tro trét trấu là xâm lược, xen vào nội bộ v.v !

Iraq có độc tài tham nhũng Mỹ từng ...mặc kệ cha con chúng mày giàu mà ngu đi, miễn đừng đụng đến Kuwait hay đụng đến Mỹ ! Châu Âu thất vọng với chánh quyền Phi Châu không chịu thay đổi không bỏ hủ tục nên dân Phi Châu bị thế giới bỏ quên trong lạc hậu ! Âu Mỹ với CSVN cũng vậy thôi chỉ có điều khác hơn TQ là có chế tài nhẹ là hạn chế liên quan chia xẻ thông tin kể cả thông tin tình báo quý giá như để đối phó xâm lược TQ và hạn chế giao thương.

Túng thế, để bảo vệ đặc quyền như CSVN quan chức Phi Châu, Myanmar đang liên kết đón quan chức chánh quyền TQ đến làm ăn trên đất nước . TQ chỉ làm kinh tế cho TQ với quan chức Châu Phi, TQ không đòi một thay đổi chánh trị nào cho dân chúng!

VN so với Châu Phi khá hơn, nhờ có quan hệ với thế giới văn minh và có trách nhiệm với đất nước, nên đòi CSVN thay đổi !

Nếu VN lên tiếng nhờ LHQ nay đã lớn mạnh có cả quân sự Nato và được cả thế giới đồng tình đến giúp thì VN chuyển đổi thể chế chánh trị không cần cách mạng màu, cách mạng nhung gì cả mà nhờ vào trí tuệ thế giới, như LHQ từng giúp Campuchia, không cần chờ đến bao giờ cho dân trí cao lên !

Vì bạo lực cách mạng CS ghê quá, tôi thành dị ứng với hai từ “cách mạng” nhưng đừng viện cớ dân trí, đừng viện cớ sợ bạo loạn mà kéo dài hay cam chịu như vị huynh trưởng của Bác Thọ ! Sự bình yên của nghĩa địa sự bất biến của nắm mồ không thể có tiến bộ mà là...chờ tan rã .

Thiếu khoa học nên cây quạt gió cứ lắc lư cọc cạch, rất khác với có tài năng làm được cây quạt Nhật với kỷ thuật "ổn định động" chạy êm ru, hay xã hội an lành tiến bộ trong dân chủ như chánh trị nước Mỹ Nhật Anh Pháp ...chẳng bị ai xâm lược !

CSVN nên thay đổi đi, trong đại hội XI nên có phần chủ trương nhờ vào tư tưởng đường lối và sức mạnh LHQ rồi làm cuộc thay đổi chánh trị rời ‘vú mẹ’ và tư tưởng bệnh hoạn của TQ đi !

Để Việt Kiều bức xúc lên tiếng với LHQ hay như dân TQ khiếu kiện Giang Trạch Dân ra tòa án quốc tế thì không có gì hay ho đâu !
Có dân chủ rồi và có chánh sách giáo dục khác thì mới mau thoát ra cái dốt .LHQ giúp giảm nghèo giúp sinh đẻ kế hoạch giúp quyền trẻ em là giúp món như bước đệm mà Bác Thọ nói đến, bây giờ LHQ nên giúp về chánh trị !

Bác Thọ đáng trân trọng vì trưởng thành trong cái nôi CS nhưng thông minh không đi theo lối mòn CS. Giống chuyện cô bé xóm ăn mày, nhất định đi học để kiếm sống chứ không chịu xách bị gậy ăn mày theo cha chú và "hủ tục riêng" của cả xóm.
Tôi nghĩ dù kiên cường thông minh là vậy, song cô bé đó cũng chưa dám nghĩ một bước làm bác học hay Tổng Thống như ông Obama ! Ông Obama dám làm vì có cả một xã hội tài trí cầu tiến chung quanh !
Bác Thọ ( và dân VN cũng bị liên can )như cô bé đó, không may mắn, cũng như vị huynh trưởng của Bác Thọ biết cần thay đổi nhưng Bác Thọ thiếu xã hội tài trí cầu tiến chung quanh, mà chỉ có cái nôi CS tranh tre nứa lá, Bác Thọ sẽ gian nan vì thứ chánh trị như khung cửa hẹp, tạo cảnh tình “con nhà nghèo, cha mẹ không hiền, không giỏi” đấy !

Kết nối với hệ thống triết học Tây phương, quan sát nền chánh trị gồm con người tài giỏi nhất, có trách nhiệm với dân với nước sẽ thấy ra cách đã giúp cho con người Tây Phương hạnh phúc tiến bộ. Tinh thần của Chủ nghĩa Nhân Văn lấy con người làm trọng tâm chứ không phải dân tộc hay đất nước. Immanuel Kant và tư tưởng Hòa Bình Vĩnh Cữu mà Châu Âu đang vận dụng lập nên Cộng đồng Châu Âu, chứ không phải từ Chủ nghĩa dân tộc.
Ta đang có cả kho tư tưởng vô cùng phong phú và đầy tính nhân văn ! Có báo chí tự do tư tưởng ta sẽ được nâng cao và có nhiều ‘option’ về giải pháp ... để chọn lựa !

Trần Thị Hồng Sương

xuan binh gửi lúc 03:13, 15/09/2010 - mã số 20352

nói gì thì nói, việc thay chũ nghĩa này bằng chủ nghĩa khác để phát triển đất nước là đúng đắn, bác Thọ nhận ra những sai lầm của chủ nghĩa mac-lenin dẫn đến đất nước nghèo và cần phải thay đổi sang chủ nghĩa dân tộc. Đó cũng là một ý rất tốt, nhưng không biết Đảng có nghe bác Thọ không hay vẫn giữ khư khư như cũ và không muốn thay đổi. Bác Thọ lên tiếng và những người tiến bộ lên tiếng để đất nước phát triển là rất đáng mừng, còn hơn là im lặng mặc kệ đất nước đầy tham nhũng và tệ nạn.

nguyen nguyenchi gửi lúc 23:08, 14/09/2010 - mã số 20351

Bác Thọ ơi,

Một danh xưng như XHCN hay danh xưng như "Chủ Nghĩa Dân Tộc" hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết để làm nền tản cho 1 đất nước cho tới khi nó có một nền tản triết học, một hệ thống tư duy khoa học, một cương lĩnh để áp dụng thực tế! Thêm vào đó, 1 quốc gia đúng nghĩa là 'cộng hoà' và 'dân chủ' thì không chỉ lệ thuộc vào 1 chủ nghĩa duy nhất!

Có lẽ bác bị lậm vào cách suy nghĩ của cộng sản quá lâu rồi mới đưa ra cách suy nghĩ thể hiện khá nặng "hội chứng độc tài" và "hội chứng hô khẩu hiệu" rồi đó chăng?

Trân trọng.

Dr.Tho gửi lúc 15:24, 14/09/2010 - mã số 20338

Cảm ơn bà Trần Thị Hồng Sương.
Tôi dạo này rất bận vì phải làm đề tài chuyên môn nhưng tôi sẽ cố gắng suy nghĩ về những lời khuyên của bà. Tuy nhiên tôi thấy cái CN Dân tộc là phù hợp nhất và dễ được đông đảo các cựu chiến binh, các đảng viên chấp nhận nhất.

Hónguong gửi lúc 10:28, 14/09/2010 - mã số 20335

Ông Thọ kính ,
Chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa yêu nước quả tình là có những biến tướng nguy hiểm sợ cũng không phải không có lý do đâu ! Yêu nước tự cao tàn ác thành...Phát Xít giết hết sắc dân Do Thái để dành chổ cho giống dân Đức ! Khi cực đoan thì thành bài ngoại tự cho cái gì của mình cũng là đúng như Trung Quốc, Iran ...khi kém cỏi thì thành ‘Chủ nghĩa dân tộc sáo rỗng” thiêng liêng hóa kiểu tôn giáo những thứ không cần coi là giá trị như lá cờ, quốc ca, khăn trùm đầu ... khó thoát ra khỏi ...hủ tục lạc hậu.

CNXH không nói đến chủ nghĩa dân tộc vì cho là sẽ tiến đến “Thế giới đại đồng “. Hiện thực cho thấy không có thể giới đại đồng kiểu Xô Viết mà có chủ nghĩa đô hộ mới với Stalin giết người không gớm tay !
Trong thực tế con người luôn tự nhiên sa vào tình cảm yêu dân tộc, yêu nước rồi suy diễn theo cảm xúc làm theo cảm xúc như thế ...trong khi Chủ nghĩa dân tộc có nhiều ý tưởng cao cả và ...khác hơn kiểu ...hiểu bình dân .

Chủ nghĩa nhân văn ra đời cùng lúc với CNXH, những nước từng là cái nôi tư tưởng CS và nhất là học thuyết duy vật biện chứng đã thấy theo chủ nghĩa nhân văn với mục tiêu “Con người hạnh phúc” (Happy Humain ) là điều tốt hơn. Các học giả nhà văn trong nhóm “Nhân văn giai phẩm” cũng thấm nhuần và lựa chọn tư tưởng này !

Không phải chỉ có chủ nghĩa, một quốc gia còn cần đến nhiều định hướng chủ thuyết khác trong từng mặt của việc điều hành xã hội !

Một nền Cộng Hòa Lập Hiến là không thể thiếu . Đó là một quốc gia có người đứng đầu và các viên chức chính phủ khác được bầu với vai trò là các đại diện của người dân, và phải điều hành đất nước theo Hiến pháp . Hành pháp, lập pháp tư pháp là ba ngành riêng biệt không có nhóm người nào hay cá nhân nào có quyền hạn tuyệt đối. Mọi kỷ cương nhà nước trở thành hiến định. Hiến định có những điều luật được xem xét hợp với Chủ nghĩa nhân văn, bình đẳng giới tính v.v...
Thí dụ không thể có luật “đàn ông bốn vợ, phụ nữ một chồng “ Không có kiểu luật như của Iran ném đá còn dám quy định viên đá đó phải vừa cở để không chết ngay mà chết từ từ thành ra thứ luật “phi nhân bản và cực điểm của sự tàn ác ! “

Không cho phép thừa kế vị trí theo dòng tộc, người công chức giử vai trò tổng thống phải chịu kiểm soát của ngành tư pháp. Đây là chính thể tại Hoa Kỳ .

Về quan hệ quốc tế cần nghiên cứu ý tưởng “Hòa Bình vĩnh cữu “. Một số nước khu vực có tính chất giống nhau lệ thuộc sinh tử vào nhau, biên giới rõ ràng, cần kết hợp thành một cộng đồng cùng sống cùng chết (gắn bó cao hơn cả là đồng minh bảo vệ nhau ) để chống lại sự xâm hại kinh tế chánh trị quân sự của nước xâm lược ! Có câu chuyện các nước Châu Âu chèn khít nhau, liền đất liền đường liền phố, cất nhà chồm qua vài phân cũng phải cưa bỏ ...cho đúng lằn ranh biên giới !

Tôi không góp ý đại hội XI như làm rất nhiều với Đại hội X vì thấy ra, để góp ý với Đảng, ai nói cũng là điều quan trọng, khi tâm thức còn ‘vị thành niên’ như CSVN. Nói theo triết học là chưa có óc Khai sáng !

Ông Thọ chắc chắn có thể nói với Đảng CS, tư vấn với đảng viên dễ hơn báo chí lể trái, nên mong Ông Thọ đọc thêm Chủ nghĩa nhân văn, Giấc mơ Mỹ , Hòa bình vĩnh cữu, chủ nghĩa Cá nhân ... số ít bằng tiếng Việt nhưng toàn cảnh toàn văn chi tiết rất hay thì phải là tài liệu ngoại văn !

Trần Thị Hồng Sương

Luong Bui gửi lúc 07:26, 14/09/2010 - mã số 20333

Thọ chắc chắn sống mãi. Đợi Chờ chắc chắn trong thâm tâm giới lãnh đạo Đảng CSVN cũng muốn cải cách nhưng không biết những bước cụ thể ra sao. Chỉ cần giới lãnh đạo Đảng chịu quan tâm nghiên cứu lộ trình dân chủ 10 năm là đã có thể đa số quần chúng nhân dân trong và ngoài nước ủng hộ. Chúng ta biết có rất nhiều người đã từng phát biểu sẵn sàng về nước và hợp tác với nhà nước để giúp phát triển đất nước Việt Nam.

Luong Bui gửi lúc 07:15, 14/09/2010 - mã số 20332

Tốt. Trong lộ trình dân chủ xã hội 10 năm, cần cả những người bảo thủ lẫn cải cách. Cả hai cần bàn bạc kỹ lưỡng trước khi quyết định bất cứ điều gì. Điều nầy đảm bảo có những bước đi đúng đắn và kịp thời. Tránh đi nhanh quá dễ dẫn tới sai lầm hoặc chậm quá làm mất sự ủng hộ của nhân dân.

xuan binh gửi lúc 02:36, 14/09/2010 - mã số 20331

vô sản à, giai cấp công nhân thì khốn khổ, nông dân thì mất ruộng đất cho các quan chức đảng cộng sản, đảng tự cho của giai cấp vô sản chỉ là giả dối, lừa gạt để trục lợi, chiếm đoạt, đảng bóc lột vô sản và nhân dân thì chính xác hơn.
nếu bỏ chủ nghĩa mac-lenin theo chủ nghĩa dân tộc thì chưa đủ, vẫn còn 1 đảng độc quyền lộng hành lãnh đạo, vì vậy phải chia đảng ra làm 2 hoặc thêm nhiều đảng. tất cả phục vụ vì nhà nước,dân tộc . Đảng nào hòa bình, xây dựng thì nhà nước cho phép hoạt động. Khi đảng này làm sai thì đảng kia sẽ lên tiếng, vì vậy có phản biện để phát triển. Luật pháp là cao nhất vì nhà nước,dân tộc, luật pháp không phải vì đảng , không đảng nào đứng trên luật pháp, ra pháp luật mới sẽ được bàn thảo trong các đảng với nhau. hiện nay độc đảng nước ta tự tiện ra luật để bảo vệ họ, quan chức đảng sai nghiêm trọng thì bao che, dân thì tự tiện sai phạm, công quyền chẳng thèm ngó khi có bức xúc

Dr.Tho gửi lúc 01:42, 14/09/2010 - mã số 20330
tovangiap viết:
Tôi không muốn Thọ chết!

Thọ không sợ chết, nhưng Thọ phải cố gắng sống với chí hướng và cái bản lĩnh đã có của mình, một người biết nghĩ, và biết suy nghĩ cho toàn dân!

Không Thọ không chết đâu! hè hè. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Hãy lau nước mắt đi. Thọ có 0.8 x 3000000=2400000 đảng viên ủng hộ cơ mà.
Hình như bạn là phụ nữ thì phải.
Thọ nói thật lòng là hay bị phụ nữ cám dỗ lắm đấy. Hồi xưa Thọ căm thù một đại tá an ninh nữ chuyên theo dõi Thọ, thế mà gặp lại muốn hôn cô ta đấy

tovangiap gửi lúc 13:43, 13/09/2010 - mã số 20321

Tôi không muốn Thọ chết!

Thọ không sợ chết, nhưng Thọ phải cố gắng sống với chí hướng và cái bản lĩnh đã có của mình, một người biết nghĩ, và biết suy nghĩ cho toàn dân!

tudo gửi lúc 07:24, 13/09/2010 - mã số 20314

Tôi ủng hộ ý tưởng của Lương Bùi và Dr Thọ.
Cần phải có bước đệm, cần phải có thời gian đệm, không thể nóng vội. Những "Đại nhảy vọt", những CMVH, những cải cách RĐ, NVGP, Cải tạo CTN TS, sử dụng bạo lực đều dẫn đến đổ máu, cực kỳ đau khổ và tụt lùi đất nước ....
Bạo lực luôn phải trả một cái giá không thể lường trước sau khi nó đã lỡ xuống tay... Lịch sử VN thời CS là một minh chứng đầy xương máu và đau khổ của bạo lực mà đến nay vẫn không thấy đường ra...

Những người lãnh đạo sự chuyển hóa cũng chưa hề có kinh nghiệm chính trường và tổ chức bộ máy....cần có thời gian trưởng thành trong thực tiễn.

Tất nhiên là ĐCSVN với bộ máy chuyên chính trong tay sẽ không bao giờ tự từ bỏ đặc quyền đặc lợi. Nhân dân liên xô Đông Âu đã làm được. Tâp họp đoàn kết mở rộng, tổ chức lực lượng, tuyên truyền rộng rãi bằng mọi hình thức để mọi cho trí thức, mọi người dân, mọi tầng lớp xã hội cất tiếng nói yêu cầu quyền tự do dân chủ.

Trước hết cần đấu tranh mở rộng dân chủ, thực hiên tự do ngôn luận, các quyền tự do phổ quát của người dân, sửa đổi Hiến pháp, dân chủ trong việc hình thành các chính sách, các quyết sách của đất nước, dân chủ THỰC SỰ trong bầu và ứng cử....

Nhân dân sẽ chọn lựa bộ máy mới, xây dựng đường hướng mới, chuyển hóa trong sự trưởng thành của luật pháp.
Tuyệt nhiên không có sự trả thù quá khứ.

Tất cả hãy "nối vòng tay lớn", mở trang sử mới, xây dựng một nước Việt nam hùng cường !

Dr.Tho gửi lúc 15:52, 12/09/2010 - mã số 20303

Anh trai của Thọ, một sỹ quan trí thức trong quân đội lo ngại thế này:" Ai cũng biết cái CN Mac-Lenin này sai rồi, lạc hậu rồi nhưng thay nó bằng CN Dân tộc của mày thì chưa ôn vì nó chưa được xây dựng chặt chẽ. Thà rằng đi trên cái con ngựa già ốm yếu CN Mâc-Lenin nhưng thuần phục còn hơn cưới lên lưng con rồng CN Dân tộc bất kham, chưa quen điều khiển có ngày ngã gẫy cổ"
Theo Thọ, các giáo sỹ Mac-Lênin là những người hiểu rõ nhất cái sai của CN Mac-Lênin nhất nhưng phải chăng họ như ông anh của Thọ???
Mong rằng các bác giúp Thọ xây dựng cái cương lĩnh của CN Dân tộc VN cho hoàn chỉnh. Bọn giáo sỹ nó lười nhác quá

nguyen nguyenchi gửi lúc 05:24, 12/09/2010 - mã số 20296
Luong Bui viết:
- Giới lãnh đạo ĐCSVN phải do dân bầu có sự chọn lựa ( có sự đối lập)nghĩa là dân chọn một cứ mỗi 2 ứng viên do đảng đề cử. Ví dụ đảng đề cử 400 ứng viên và dân chọn 200 người.Kết hợp với quốc hội hiện nay tạo thành cơ chế lưỡng viện theo mô hình nước Nhật hoặc Mỹ ...

1. Với trò chỉ có đảng viên mới có cơ hội làm lãnh đạo, đảng CSVN đã cản trở và lãnh phí tài năng thật sự của đất nước. Vì vậy, hiện nay hầu hết những người lãnh đạo đất nước đều là bọn bất tài thất đức!

2. Chính trò "độc đảng" và đảng lãnh đạo mới sinh ra nền tảng tham nhũng thối nát!

35 năm qua, đảng luôn là nhóm quyền lực tối thượng, luôn đưa ra những người của đảng chọn, và nhất là trong 2 thập niên qua, hầu hết những người lên chức lãnh đạo đều phải mua chuộc để có chức.

Vì vậy, với cách Luong Bui & ĐXT đưa ra, tôi chưa thấy được giải pháp nào có thể giải quyết được các tệ nạn chính nhất mà đất nước đang đối đầu!

Luong Bui còn đưa ra một định đề "Vấn đề đặt ra là làm sao cải cách chính trị theo hướng dân chủ mà vẫn làm an lòng giới lãnh đạo ĐCSVN và được sự ủng hộ của tất cả người VN trong và ngoài nước"! Chính sự sa đọa, ngu si và tàn độc của giới lãnh đạo ĐCSVN mới có tình trạng hôm nay và có chuyện để chúng ta cùng bàn thảo như thế này! Vì vậy, đây là định đề cực kỳ quái đãn và bệnh hoạn!

Dr.Tho gửi lúc 05:17, 12/09/2010 - mã số 20295

Chúng ta phải NGỒI THIỀN GIỮA LÒNG DÂN TỘC VIỆT NAM để phân tích tình thế hiên nay trong ĐCS VN để trả lời câu hỏi:” Tại sao những lời khuyên cực kỳ thông minh và chân thành của các SỸ PHU trong cả nước bị BCT ĐCSVN bỏ ngoài tai???”.
Sau đây Thọ thấy có 4 nguyên nhân chủ yếu:

1) Những bô lão cách mạng như Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Phan Văn Khải…v v….còn có ảnh hưởng rất ghê gớm đến việc vạch ra đường lối của Đảng và đặc biệt là vấn đề nhân sự. Công bằng mà nói họ sợ nhất là đưa một TBT lên nó làm tan cái Đảng này, sợ thứ nhì là bị trả thù nếu đưa một thằng TBT không ăn cánh với mình. Ám ảnh về sự thâu tóm quyền lực của Lê Đức Thọ, Mao Trạch Đông vẫn hằn sâu trong họ.
2) Các Giáo sỹ Max-Lenin cực kỳ sợ mất miếng cơm manh áo và danh dự nếu đa đảng hoặc vất CNXH đi
3) Bọn Mafia VN đang làm giầu vô cùng nhanh chóng trong cái cơ chế XHCN, một môi trường tốt nhất thế giới của chúng.
4) ĐCS Trung Quốc xui dại ĐCS VN để VN luôn bị lệ thuộc vào TQ
Để hóa giải những trở lực trên thì lực lượng Tiến Bộ trong và ngoài nước trước hết phải thống nhất một MÔ HÌNH TỐI ƯU CHO VN và một LỘ TRÌNH ĐỂ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG MÔ HÌNH ĐÓ.
Theo ý kiến riêng của Thọ, mô hình của HOA KỲ là mô hình tối ưu và lộ trình như bác Lương Bui đề xuất là hợp lý

Dr.Tho gửi lúc 03:55, 12/09/2010 - mã số 20294
Luong Bui viết:
Chủ nghĩa Mác Lênin dùng chuyên chính vô sản để đạt những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.Thực tế đã chứng tỏ dùng chuyên chính vô sản trong giai đoạn xây dựng đất nước chỉ dẫn đến thất bại, bất công ... Chuyên chính vô sản cần được thay thế bởi nguyên tắc dân chủ nhân dân để đạt được những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội: chủ nghĩa dân chủ xã hội lưỡng đảng.
Hiện nay giới lãnh đạo ĐCSVN đã cải cách gần như tất cả ngoại trừ cải cách chính trị: không còn tí vết gì của chủ nghĩa xã hội kiểu cũ. Thiếu cái cách chính trị đã khiến cho tất cả các cải cách khác trở nên què quặt như một xác chết biết đi. Cải cách chính trị như là phần tinh thần của một con người,làm cho con người trở nên sống động.

Tôi hoàn toàn đồng ý với bác. Hồi xưa Khơ-rút-xốp ở LX cũ đã đưa ra ý tưởng ĐCSLX là đảng của toàn dân. Đây là một ý tưởng hay nhưng đã bị đập tơi tả.
Ý tưởng Đảng của Dân Tộc sẽ làm được điều mà bác mong muốn

Luong Bui gửi lúc 03:39, 12/09/2010 - mã số 20293

Dr.Tho viết:

Tôi đồng ý với các bạn là một chế độ ĐA ĐẢNG là chế độ dân chủ tối ưu nhưng không thể thực hiện ở Việt Nam lúc này . Lúc này chúng ta cần một BƯỚC ĐỆM. Một cuộc cải tổ sâu sắc trong ĐCSVN mà mục tiêu là đánh đổ CN Mac-Lê đi và thay vào bằng CN Dân tộc lành mạnh, không cực đoan để tập hợp toàn bộ những bộ óc xuất sắc nhất của Dân Tộc VN vào Đảng (Không phân biệt giai cấp, tôn giáo). Bước đệm này Thọ đoán cũng phải mất 10 năm
Đợi Chờ muốn viết rõ hơn, mọi sự được rõ ràng để có thể ước tính thời gian thực hiện lộ trình dân chủ. Đại hội Đảng CSVN lần này cần có quyết định lịch sử dân bầu giới lãnh đạo DCSVN, thông qua nghị quyết thay thế chuyên chính vô sản bằng dân chủ nhân dân và một lộ trình dân chủ một cách tổng quát.Đây là công việc lớn lao , cần phổ biến đến toàn dân để góp ý kiến. Quá trình nầy co thế mất 01 năm. Nghĩa là có thể trì hoãn đại hội Đảng 01 năm.
1) Thực hiện dân chủ độc đáng
- mất 02 năm để thực hiện bầu cũ tại cấp địa phương tính và thành phố.
- mất 02 năm để thực hiện bầu cứ ở cấp trung ương.
Tóm lại mất 05 năm để thực hiện dân chủ độc đáng.
2) Cần phải mất 05 năm nữa để phân hóa độc đảng thành lưỡng đảng.
Tóm lại mất 10 năm để thực hiện lộ trình dân chủ để đưa đất nước Việt Nam bước vào thời đại mới: thời đại dân chủ xã hội lưỡng đảng.
Đúng như Dr. Thọ đoán: mất khoảng 10 năm.Trong khoảng 10 năm này , nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước ngày càng ủng hộ chính quyền và tập trung như một dưới là cờ đỏ sao vàng.
Đợi Chờ tin chắc rằng giới lãnh đạo Đảng CSVN không có gì phải lo sợ mà không thông qua lộ trình dân chủ xã hội lưỡng đảng.
Đợi Chờ muốn thêm nữa là lộ trinh dân chủ này cũng là mô hình áp dụng tại Trung Quốc + sự phân chia lại quyền lực giữa trung ương và địa phương tại TQ,góp phần giải quyết cuộc tranh chấp VN-TQ và tranh giành ảnh hưởng ở Miên Lào nữa.

Luong Bui gửi lúc 22:23, 11/09/2010 - mã số 20287

Chủ nghĩa Mác Lênin dùng chuyên chính vô sản để đạt những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.Thực tế đã chứng tỏ dùng chuyên chính vô sản trong giai đoạn xây dựng đất nước chỉ dẫn đến thất bại, bất công ... Chuyên chính vô sản cần được thay thế bởi nguyên tắc dân chủ nhân dân để đạt được những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội: chủ nghĩa dân chủ xã hội lưỡng đảng.
Hiện nay giới lãnh đạo ĐCSVN đã cải cách gần như tất cả ngoại trừ cải cách chính trị: không còn tí vết gì của chủ nghĩa xã hội kiểu cũ. Thiếu cái cách chính trị đã khiến cho tất cả các cải cách khác trở nên què quặt như một xác chết biết đi. Cải cách chính trị như là phần tinh thần của một con người,làm cho con người trở nên sống động.

Luong Bui gửi lúc 21:31, 11/09/2010 - mã số 20284

Vấn đề đặt ra là làm sao cải cách chính trị theo hướng dân chủ mà vẫn làm an lòng giới lãnh đạo ĐCSVN và được sự ủng hộ của tất cả người VN trong và ngoài nước? Đợi Chờ đã viết cần phải có một lộ trình dân chủ từng bước, hòa bình và ổn định có thể tóm tắt như sau:
I) Thực hiện dân chủ độc đảng
- Giới lãnh đạo ĐCSVN phải do dân bầu có sự chọn lựa ( có sự đối lập)nghĩa là dân chọn một cứ mỗi 2 ứng viên do đảng đề cử. Ví dụ đảng đề cử 400 ứng viên và dân chọn 200 người.Kết hợp với quốc hội hiện nay tạo thành cơ chế lưỡng viện theo mô hình nước Nhật hoặc Mỹ ...

- giữ nguyên tên đảng hoặc đổi tên đảng không thành vấn đề. Điểm chính là thật sự dân chủ : dân bầu giới lãnh đạo đảng có sự chọn lựa, tránh tình trạng độc diễn dân bầu nhưng không có sự chọn lựa...

II) Một khi đã có dân chủ độc đảng thực sự ( có đối lập trong đảng) thì về lâu về dài chắc chắn sẽ chuyển biến dần thành dân chủ lưỡng đảng theo mô hình Mỹ hoặc phương Tây...
Nói tóm lại đó là một cuộc cải cách dân chủ độc đảng thực sự lớn lao và mất khá nhiều thời gian.Sự ổn định chính trị, xã hội, kinh tế ... là điều tuyệt đối cần thiết. Cần thực hiện hòa hợp hòa giải dân tộc để giúp công cuộc cải cách dân chủ hoàn chỉnh hơn.
Đi theo lộ trình dân chủ này, toàn thể nhân dân VN(kể cả đối lập) trong và ngoài nước cũng như cán bộ , bộ đội,đảng viên dần dần có ý thức lưỡng đảng như nhân dân Mỹ và đối lập chính trị sẽ dần dần tan biến đi. Nhân dân VN trong và ngoài nước sẽ đoàn kết như một dưới là cờ đỏ sao vàng.
Cần nghiên cứu cải cách chính trị theo hướng này. Đại hội ĐCSVN lần này cần có quyết định lịch sử dân bầu giới lãnh đạo ĐCSVN, ứng viên là những người được chọn để tham dự đại hội. Chúng ta cần thực hiện quyền tự do dân chủ mà chủ tịch HCM đã đọc trong tuyên ngôn độc lập. Tránh tình trạng nói mà không làm.

nguyen nguyenchi gửi lúc 08:35, 11/09/2010 - mã số 20267

Cái trở ngại lớn nhất đó là trò bắt người dân làm con tin của Đảng CSVN với luận điệu "nếu lật đổ chúng tôi thì sẽ có nội chiến", tất nhiên chẳng ai muốn có nội chiến cả!

Để rồi dẫn tới cái trở ngại tiếp theo là "duy trì cái đảng này" nhưng sửa đổi đạo đức từng nhân sự lãnh đạo, và cùng lắm là đổi tên của nó (nhưng chẳng bao giờ đổi guồng máy quyền lực của nó) thì chẳng qua cùng lắm là bình mới rượu cũ, mà có thể còn tệ hơn vì nó có thêm cơ hội tiếp tục lừa nhân dân để vơ vét!

Việc sửa (hoặc thay) đổi một hệ thống quản lý quốc gia không thể nào tự trói vào những "điều kiện trước tiên và tất yếu" như trên! Vì chính chấp nhận nó thì coi như là đã tự bó tay từ đầu đó!

Nêú được xin xem kỹ những gì Alexander Zinoviev đã phân tích đặc biệt là trong 2 tác phẩm: "Communism as a Reality" và "The Russian Experiment" bác Thọ có thể thông cảm cách nhìn của tôi hơn chăng?

Dr.Tho gửi lúc 19:48, 10/09/2010 - mã số 20263
nguyen nguyenchi viết:
Dr.Tho viết:
Tôi đồng ý với các bạn là một chế độ ĐA ĐẢNG là chế độ dân chủ tối ưu nhưng không thể thực hiện ở Việt Nam lúc này . Lúc này chúng ta cần một BƯỚC ĐỆM. Một cuộc cải tổ sâu sắc trong ĐCSVN mà mục tiêu là đánh đổ CN Mac-Lê đi và thay vào bằng CN Dân tộc lành mạnh, không cực đoan để tập hợp toàn bộ những bộ óc xuất sắc nhất của Dân Tộc VN vào Đảng (Không phân biệt giai cấp, tôn giáo). Bước đệm này Thọ đoán cũng phải mất 10 năm

Mặc dù có thể chấp nhận rằng cần có 1 bước đệm để dẫn tới dân chủ tối ưu, nhưng nếu lấy cái đảng đang cầm quyền này làm nền tảng thì cũng như không có! 35 năm qua không ít đảng viên đảng CSVN cao cấp đã thấy rõ nhưng không làm gì được vì:

(a) cơ sở triết học và chủ nghĩa gốc của đảng không còn tồn tại nhưng guồng máy lãnh đạo của đảng vẫn ngụy tạo nhiều cách để duy trì nó, chấp nhận đánh đổi bằng cách để cho những thành phần thối nát vào các vị trí lãnh đạo.

(b) guồng máy lãnh đạo của đảng đã hoàn thành và vận hành mạnh mẽ, đáng tiếc là nó mạnh một cách vô cùng hư hỏng, mạnh đến nỗi mà không biết bao nhiêu đảng viên cao cấp và kì cựu cũng bị guồng máy này tiêu diệt, loại trừ nếu không theo nó, kể cả bác Thọ!

Vì vậy việc bác Thọ cho rằng "Một cuộc cải tổ sâu sắc trong ĐCSVN mà mục tiêu là đánh đổ CN Mac-Lê đi và thay vào bằng CN Dân tộc lành mạnh, không cực đoan để tập hợp toàn bộ những bộ óc xuất sắc nhất của Dân Tộc VN vào Đảng" là chuyện trong mơ của bác Thọ thôi!

Thứ nhất là Thọ thành công trong việc thuyết phục bác là cần một thời gian ĐỆM. Cảm ơn Bác vì không phải ai cũng nghĩ đau đáu về đất nươc như bác. Một cuộc nội chiến sẽ sẩy ra nếu chúng ta nóng vội.
Thứ hai có lẽ Bác đã đánh giá rất thấp phe BẢO THỦ. Họ còn rất mạnh vì các "NHÀ TƯ SẢN VN" phần lớn giầu lên không phải vì tài năng và cần cù mà là NHỮNG MỐI LIÊN HỆ VỚI BCT
Thứ ba. Thọ không mơ hồ chút nào về mối nguy hiểm cho bản thân. Nếu Đại hội ĐCSVN lần thứ 11 này mà Đảng không loại trừ CN Mac-Lê thì Thọ sẽ đốt thẻ Đảng trước hàng ngàn sinh viên sau khi thuyết phục họ rằng cần đưa thanh kiếm Mac-Lê vào nhà bảo tàng....Chính điều này bọn Thầy Tu Mác-Lê đang tung tin Thọ bị TÂM THẦN nặng. Cùng với công an họ sẽ ép Thọ vào khoa Thần Kinh bệnh viện Bạch Mai rồi chụp ảnh, tung tin. Ha.Ha... Thọ lường được hết mà. Đây là chiêu của Lê Đức Thọ

nguyen nguyenchi gửi lúc 15:17, 10/09/2010 - mã số 20253
Dr.Tho viết:
Tôi đồng ý với các bạn là một chế độ ĐA ĐẢNG là chế độ dân chủ tối ưu nhưng không thể thực hiện ở Việt Nam lúc này . Lúc này chúng ta cần một BƯỚC ĐỆM. Một cuộc cải tổ sâu sắc trong ĐCSVN mà mục tiêu là đánh đổ CN Mac-Lê đi và thay vào bằng CN Dân tộc lành mạnh, không cực đoan để tập hợp toàn bộ những bộ óc xuất sắc nhất của Dân Tộc VN vào Đảng (Không phân biệt giai cấp, tôn giáo). Bước đệm này Thọ đoán cũng phải mất 10 năm

Mặc dù có thể chấp nhận rằng cần có 1 bước đệm để dẫn tới dân chủ tối ưu, nhưng nếu lấy cái đảng đang cầm quyền này làm nền tảng thì cũng như không có! 35 năm qua không ít đảng viên đảng CSVN cao cấp đã thấy rõ nhưng không làm gì được vì:

(a) cơ sở triết học và chủ nghĩa gốc của đảng không còn tồn tại nhưng guồng máy lãnh đạo của đảng vẫn ngụy tạo nhiều cách để duy trì nó, chấp nhận đánh đổi bằng cách để cho những thành phần thối nát vào các vị trí lãnh đạo.

(b) guồng máy lãnh đạo của đảng đã hoàn thành và vận hành mạnh mẽ, đáng tiếc là nó mạnh một cách vô cùng hư hỏng, mạnh đến nỗi mà không biết bao nhiêu đảng viên cao cấp và kì cựu cũng bị guồng máy này tiêu diệt, loại trừ nếu không theo nó, kể cả bác Thọ!

Vì vậy việc bác Thọ cho rằng "Một cuộc cải tổ sâu sắc trong ĐCSVN mà mục tiêu là đánh đổ CN Mac-Lê đi và thay vào bằng CN Dân tộc lành mạnh, không cực đoan để tập hợp toàn bộ những bộ óc xuất sắc nhất của Dân Tộc VN vào Đảng" là chuyện trong mơ của bác Thọ thôi!

Dr.Tho gửi lúc 09:55, 10/09/2010 - mã số 20250

Tôi đồng ý với các bạn là một chế độ ĐA ĐẢNG là chế độ dân chủ tối ưu nhưng không thể thực hiện ở Việt Nam lúc này . Lúc này chúng ta cần một BƯỚC ĐỆM. Một cuộc cải tổ sâu sắc trong ĐCSVN mà mục tiêu là đánh đổ CN Mac-Lê đi và thay vào bằng CN Dân tộc lành mạnh, không cực đoan để tập hợp toàn bộ những bộ óc xuất sắc nhất của Dân Tộc VN vào Đảng (Không phân biệt giai cấp, tôn giáo). Bước đệm này Thọ đoán cũng phải mất 10 năm

Dr.Tho gửi lúc 21:39, 09/09/2010 - mã số 20240

Cảm ơn tất cả mọi người. Thọ hiện nay vẫn bình thường. Chính nhờ các bạn và nhờ 80% Đảng viên yêu nước mà Thọ mới được bình yên. Cảm ơn Dan Luận nhiều lắm

Khách gửi lúc 04:45, 17/04/2010 - mã số 12241

Ôi bạn ơi,tớ không muốn bị vào trại tập trung kiểu như Bu-ken-van hay chết trong lò thiêu hơi ngạt đâu !!!

Khách gửi lúc 22:43, 16/04/2010 - mã số 12237

Hoan hô bác Thọ. Bác Hồ đã nói là chỉ có Đảng Việt Nam, Việt Nam là trên hết, Việt Nam là muôn năm!!!!

Khách gửi lúc 00:48, 05/04/2010 - mã số 11494

Tôi có sửa vài chỗ trong bức thư này để rõ ý hơn. Kính mong DL đăng lại bức thư này sau khi sửa. Xin vô cùng cảm ơn
Hà Nội, 4-4-2010
Đỗ Xuân Thọ

THƯ GỬI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kính gửi :Chi bộ viện Chuyên ngành Cầu Hầm,

Đang Uy Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

Đảng Bộ Bộ GTVT

Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam

Tên tôi là Đỗ Xuân Thọ, đảng viên thuộc chi bộ viện chuyên ngành Cầu Hầm thuộc đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ GTVT. Sau hàng chục năm suy nghĩ, nghiền ngẫm về Dân Tộc, về Đảng tôi viết lá thư này cho ban chấp hành Trung ương Đảng để trình bầy ý kiến của tôi về việc xây dựng Đảng ta thật sự vững mạnh. Kính mong các đồng chí đọc, suy nghĩ và xem xét

Theo tôi cần loại bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng và thay vào đó là Chủ nghĩa Dân Tộc

Chủ nghĩa Mác-Lênin là một thanh gươm, một thứ vũ khí mạnh hơn nghìn lần vũ khí hạt nhân mà Bác Hồ vô cùng kính yêu của chúng ta chọn vào lúc xu thế của thời đại là tiến lên CNXH để giải phóng dân tộc. Thanh gươm đó đã được Đảng ta kết hợp một cách nhuần nhuễn với lòng yêu nước nồng nàn và ý chí dành độc lập của nhân dân ta. Hai đế quốc to là Pháp và Mỹ đã bị đánh bại trên mảnh đất hình chữ S này. Mãi mãi, đời đời con cháu của đất Việt ghi lòng tạc dạ điều này. Đó là bài học kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. Thời đó tất cả các đảng viên xin vào Đảng chủ yếu vì lòng yêu nước vì máu dân tộc.

Tuy nhiên, khi bắt tay vào xây dựng đất nước, CN Mác-Lênin đã bộc lộ các sai lầm ở cấp độ các tiên đề. Suốt trong thời bao cấp Đảng ta đã tiến hành xây dựng đất nước theo mô hình của CN Mác- Lênin một cách chính xác, không chê vào đâu được và chính vì thế nên đã kéo lùi lịch sử của dân tốc lại 20 năm! Đó là thời kỳ đen tối nhất của dân tộc...Tôi nghẹn lời không kể xiết những đau khổ mà những người dân đã phải trải qua....

Để xây dựng một cây cầu, chúng tôi phải tính toán thiết kế theo một Quy Trình nào đó. Nếu cây cầu đổ thì việc đầu tiên phải xem xét các kỹ sư đã thiết kế và thi công đúng Quy Trình chưa? Xem xét các viện khác, các cơ quan khác áp dụng cùng Quy Trình đó cầu có đổ không? Nếu xem xét thấy đội ngũ kỹ sư đã làm đúng Quy Trình mà cầu vẫn đổ; Nếu thấy các cơ quan khác cũng áp dụng quy trình đó và cầu cũng đổ thì theo một logic hiển nhiên rứt khoát phải đi đên một khẳng định là Quy Trình đó sai!!! Cũng như vậy, thời bao cấp Đảng ta đã làm đúng CN Mác-Lênin mà đất nước vẫn lầm than; các nước XHCN khác cũng đã làm chính xác mô hình của CN Mác-Lênin mà đất nước vẫn khủng hoảng!! Chúng ta cần dũng cảm chỉ ra rằng CN Mác-Lênin là sai!

Nhận ra sai lầm đó Đảng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới.... Đất nước bừng sáng....Công cuộc đổi mới thực chất là công cuộc mà trong đó chúng ta giám đánh đổ những tiên đề của CN Mác-Lênin như đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản với giai cấp địa chủ , tư sản v.v...Chính vì chúng ta đang “phản bội” lại CN Mác-Lênin mà đất nước mới được như bây giờ. Giai cấp tư sản, địa chủ không nhưng không bị tiêu diệt mà còn được tôn vinh như những người anh hùng, những người bằng tài năng của mình đã mang lại hàng triệu công ăn việc làm cho người lao động. Chính họ đóng thuế cho nhà nước nhiều nhất. Chính họ là nội lực của dân tộc. Ở đây quy luật giá trị thặng dư của Mác đã sai toét vì Mác chưa tính đến tiền được làm ra bởi tài năng, trí tuệ của nhà tư sản.... Đảng viên cũng được khuyến khích “bóc lột” (mà thực chất là tổ chức, quản lý người lao động) để làm giầu cho bản thân và cho xã hội.....Từ một đất nước đói ăn chúng ta đã trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới....Không thể kể xiết những thắng lợi to lớn của đất nước từ khi Đảng ta “phản bội” lại CN Mác-Lênin lãnh đạo dân tộc tiến hành công cuộc đổi mới....

Không chỉ phát triển kinh tế mà đời sống tinh thần của nhân dân ta cũng được Đảng ta lãnh đạo để "phản bội" lại CN Mác-Lênin, một chủ nghĩa vô thần, một chủ nghĩa cho rằng mình là duy vật triệt để nhất. (Thời bao cấp chúng ta đã phá tan các đền chùa....Trong nhà các đảng viên không có bàn thờ tổ tiên).Cuộc sống tinh thần của nhân dân đã trở về đúng quỹ đạo đó là cuộc sống tinh thần phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc. Những đền, miếu thờ những vị anh hùng dân tộc đã được khôi phục...các lễ hội tâm linh đã trở lại.... đạo Phật, đạo Thiên Chúa.... được tôn trọng.....Chúng ta có thể kết nạp cả những người đi đạo vào Đảng....Ca Trù, dân ca quan họ Bác Ninh, cồng chiêng Tây Nguyên.. đã được thế giới công nhận là các di sản văn hoá nhân loại. Hàng loạt văn nghệ sỹ yêu nước nồng nàn và đầy tài năng hồi bao cấp bị trù dập vì có tư tưởng trái với CN Mác-Lênin đã được khôi phục danh dự..."Bọn Tiểu tư sản trí thức" được Đảng ta dần dần coi là bộ não của dân tộc...

Chúng ta đã “phản bội” lại chủ nghĩa Mác-Lênin để đặt quan hệ ngoại giao với các nước” đế quốc sài lang” như Mỹ, Nhật, Pháp, ....Chúng ta đang hoà nhập nhưng không hoà tan. Bạn bè quốc tế ngày càng làm ăn với Việt Nam nhiều hơn...

Đất nước đang bừng sáng....Lòng dân yên ổn và hướng về Đảng....Kinh tế đang phát triển....Dù không nói ra nhưng toàn thể Đảng viên hiểu rằng chúng ta cần gạt CN Mác-Lênin đi và thay thế bằng CN Dân Tộc.

Công cuộc đổi mới của Đảng ta lẽ ra sẽ đạt được những thành tựu còn to lớn hơn rất nhiều lần nếu như không có những đảng viên có chức, có quyền, có bằng Tiến sỹ (về CN Mác-Lênin), những người bảo thủ, kiên trì bảo vệ CN Mác-Lênin cản đường tiến lên của dân tộc. Họ vu cáo những người yêu nước nồng nàn chống lại Mác-Lênin là chống lại Đảng ta. Họ làm cho giai cấp Công, Nông nghĩ rằng chỉ có CN Mác-Lênin là đem lại quyền lợi cho Công nhân Nông dân nhưng giai cấp Công,Nông Việt Nam đã trải qua thời bao câp và họ đã quá hiểu cơ chế XHCN như thế nào rồi....Thôi mà, hỡi những người Macxit, đừng to mồm bảo Đảng ta ngu xi không hiểu được tư tưởng “vĩ đại” của Mác nên đã làm sai ý Mác trong thời bao cấp!!! Đảng ta rất thông minh và sáng suốt và chính vì thông minh và sáng suốt nên Đảng ta đã “phản bội” lại Mác-Lênin để tiến hành công cuộc đổi mới long trời lở đất đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam!!! Họ bảo vệ CN Mác-Lênin là bảo vệ cái ghế của mình. Họ đã làm cho Đảng ta nhiều lúc xác định mục tiêu chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam một cách sai lầm. Sau đây tôi sẽ chứng minh những nguy hại nếu còn đặt nền tảng tư tưởng của Đảng ta vào CN Mác-Lênin

Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguyên nhân sâu xa gây nên sự mất đoàn kết trong Đảng do đó là nguyên nhân gây nên sự mất đoàn kết trong nhân dân. CN Mác-Lênin là tấm lá chắn cho bọn quan lại tham nhũng

Toàn Đảng toàn dân đang hướng vào mục tiêu: Dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Đê l àm được điều này thì công cuộc đổi mới càng phải được đẩy mạnh. Việc này đồng nghĩa với việc đẩy mạnh “phản bội” CN Mác-Lênin. Điều này tất yếu dẫn đến Đảng ta bị chia làm hai phe:

1) Phe Dân Tộc bao gồm những người không quan tâm tới việc thắng thua của một học thuyết nào đó, kể cả học thuyết Mác-Lênin. Tất cả chỉ quan tâm tới việc xây dựng đất nước Hùng Mạnh, tất cả vì Dân tộc Việt Nam.

2)Phe Bảo Thủ bao gồm những người kiên trì bảo vệ CN Mác-Lênin. Trong phe này có:

a)Những kẻ bảo vệ CN Mác-Lênin chỉ vì lợi ích cá nhân như những người đã trót làm TS về chủ nghĩa Mác-Lênin (vin quy bái tổ ở quê hương rồi) nay phải giữ thể diện, phải giữ ghế, giữ nghề kiếm cơm,

b)Những tên tham nhũng khét tiếng vì trong cơ chế XHCN chúng vơ tiền của nhân dân vào túi dễ nhất

c)Nhưng cũng có những người tin tưởng mù quáng vào CN Mác-Lênin như một số rất ít các vị lão thành cách mạng. Những bác này đồng nghĩa việc bảo vệ Đảng với việc bảo vệ CN Mác-Lênin. Đồng nghĩa việc yêu nước với yêu CNXH.

Ở đây chúng ta cần hết sức tỉnh táo để không bị rơi vào hoả mù của phe Bảo Thủ và rơi vào bẫy của bọn phản động muốn lật đổ sự lãnh đạo độc tôn của Đảng ta. Chúng ta không được nhầm lẫn giữa mục đích và phương tiện. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ để giải phóng dân tộc, Bác Hồ xem giải phóng dân tộc là mục đích tối thượng và CN Mác-Lênin là phương tiện, là vũ khí để thực hiện mục đích đó (vì thế mà Người đã bị Quốc Tế Cộng Sản III khai trừ). Thanh gươm Mác-Lênin lúc đó là thứ vũ khí vô địch của các nước thuộc địa vì nó chính là sức mạnh của thời đại-Thời đại XHCN. Thanh gươm đó chỉ dùng để giải phóng dân tộc và nói thẳng chỉ dùng được vào thời đại đó. Giờ đây chúng ta xây dựng đất nước, bằng thực tế thất bại xương mắu của thời bao cấp thời mà chúng ta thực hiện không chê vào đâu được mô hình CNXH, bằng thực tế thắng lợi không thể chối cãi của thời đổi mới, thời mà chúng ta kiên quyết vất bỏ những tiền đề cốt lõi của CN Mác-Lênin, chúng ta nhận ra rằng CN Mác-Lênin là sai!!! Thời đại cũng đổi thay :CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã sụp đổ theo đúng quy luật tất yêu của nó làm chúng ta càng khẳng định CN Mác-Lênin sai lầm ở cấp độ các tiên đề, sai lầm ở mức hệ thống.

Chúng ta hãy dũng cảm nhìn vào sự thật: 80% đảng viên không tin hoặc không biết gì về CN Mác-Lênin!!! Chúng ta phải dũng cảm loại bỏ CN Mác-Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng ta và thay vào đó là CN Dân Tộc nếu chúng ta không muốn lừa dối 3 triệu đảng viên, không muốn nói dối hàng triệu sinh viên Việt Nam trong các bài giảng về CN Mác-Lênin, không muốn làm các nhà tư sản trong và ngoài nước phải rón rén đề phòng có ngày Đảng sẽ kích động giai cấp Công Nông “đào mồ” chôn họ. không muốn Đảng ta bị chia rẽ. Nếu lấy CN Dân Tộc làm nền tảng tư tưởng thì chúng ta sẽ có một tư duy vô cùng mạch lạc để lãnh đạo dân tộc ta tiến lên. Lúc đó Đảng ta sẽ trở thành trung tâm của khối đại đoàn kết dân tộc. Vì không còn lệ thuộc vào tính giai cấp nữa nên chúng ta sẽ chọns được cán bộ lãnh đạo là các “nguyên khí quốc gia” và trung thành tuyệt đối với tổ quốc với nhân dân với Đảng....Không thể kể hết những lợi ích khi chúng ta thật sự thành thật

Trong khi đó những người Bảo Thủ coi sự thống trị của CN Mác-Lênín quan trọng gấp nghìn lần sự hùng cường của Dân tộc. Theo cách phân hóa giai cấp của Mác, họ đã xé nát cái dân tộc VN vốn dĩ thống nhất như một cơ thể mà một cái dầm đâm vào ngón chân cũng đau lên tận não thành những bộ phận tiêu diệt nhau. Họ lấy chân tay lên làm não bộ, đánh giá “ ngày công” của não bộ như ngày công của chân tay. Họ ép Đảng ta phải xây dựng một nền kinh tế hết sức quái thai, hết sức mù mờ:” Nền Kinh tế Thị trường định hướng XHCN”.

Đối với quân đội ta chúng cố gắng nèo kéo thêm một nhiệm vụ hết sức mơ hồ là:”Chiến đấu vì CNXH” để dễ bề làm quân đội không tuân theo mệnh lệnh của các vị tớng hết long vì nước vì dân nhưng chống lại bọn bán nước cho “ các đồng chí CỘNG SẢN TRUNG QUỐC” đang xâm lấn biên cương. … Quân đội chỉ tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc, với nhân dân, với Đảng!!!

Chúng lập lờ giữa kẻ thù của Dân Tộc với kẻ thù của ý thức hệ Macxit. Chính vì chỉ quan tâm tới sự thống trị của CN Mác-Lênin chúng đã làm Đảng ta không phân biệt được bạn và thù.

Chúng có thể bán những mảnh đất thiêng liêng của Tổ Quốc cho Trung Quốc kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam (như Tổng bí thư Lê Duẩn khẳng định) chỉ vì chúng cùng ý thức hệ Macxit với chúng và đàn áp thâm độc những người yêu nước cháy bỏng nhưng chống Trung Quốc ....

Vì lẫn lộn giữa kẻ thù của dân tộc và kẻ thù ý thức hệ nên 10 tỉnh trưởng đã cho Trung Quốc thuê đất rừng, thuê bờ biển với diện tích bằng một tỉnh của nước ta trong thời hạn 50 năm....

Chúng càng ngày càng thấy rằng cái cơ chế XHCN này là môi trường vơ tiền của nhân dân vào túi dễ nhất....Phần lớn các tập đoàn nhà nước do những thằng vô học, ngu xuẩn về kinh tế, con ông cháu cha ,hô vang CN Mác-Lênin muôn năm, thỉnh thoảng đạo đức giả ủng hộ ít tiền cho người nghèo làm Tổng Giám Đốc…

Tuy nhiên chúng cũng thấy rằng không ai còn tin vào CN Mác-Lênin nữa nên chúng phải đem vị thánh của dân tộc, Bác Hồ vô cùng kính yêu làm tấm lá chắn cho CN Mác-Lênin....

Chúng ép Đảng ta phải ghi vào điều lệ Đảng rằng: Nền tảng tư tưởng của Đảng là CN Mác-Lênin để dễ bề quy kết các đảng viên trung thực, hết long vì Đảng vì dân tộc Việt Nam nhưng chống CN Mác-Lênin là chống Đảng, là phản quốc….

Bằng các lập luận trên chúng ta khẳng định Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguyên nhân sâu xa gây nên sự mất đoàn kết trong Đảng do đó là nguyên nhân gây nên sự mất đoàn kết trong nhân dân cần loại bỏ

Lấy CN Dân Tộc làm nền tảng tư tưởng của Đảng là con đường duy nhất đúng đắn làm Đảng ta trở thành trung tâm của khối đại đoàn kết và lòng yêu nước nồng nàn của 84 triệu người dân sống trên mảnh đất hình chữ S và xứng đáng là người cầm lái độc tôn đối với dân tộc Việt Nam đưa dân tộc Việt Nam tiến lên đài vinh quang sánh vai với các cường quốc 5 châu .

Một câu hỏi tất yếu sẽ được đặt ra :CN Dân Tộc là CN như thế nào?

Sẽ tốn rất nhiều giấy mực để mô tả đầy đủ về CN Dân Tộc Việt Nam nên tôi chỉ nói vắn tắt các nét chính của CN này.

-CN Dân tộc Việt Nam là sự kết tinh của truyền thống giữ nước và dựng nước của dân tộc Việt Nam suốt từ thời các vua Hùng đến nay, đặc biệt là giai đoạn chống Pháp chống Mỹ và chống Trung Quốc xâm lược để giải phóng dân tộc; giai đoạn đổi mới để xây dựng đất nước

-CN Dân tộc Việt Nam là sự tiếp thu có chọn lọc những chủ nghĩa Dân tộc đã xuất hiện trên thế giới như ở Đức, Nhật, Do thái, Hàn Quốc v.v...

Tóm lại CN Dân tộc Việt Nam coi 84 triệu người VN như một cơ thể hoàn chỉnh. Trong đó bộ não bao gồm những người lao động chủ yếu bằng đầu như các nhà chính trị, các tướng lĩnh các trí thức, các chủ doanh nghiệp, văn nghệ sỹ.v.v...; chân, tay là công nhân, nông dân, bộ đội , công an; Trái tim là CN Dân Tộc VN....

Trong cái cơ thể hoàn chỉnh đó một con kiến đốt vào ngón chân thì cũng đau lên tận não bộ…Dòng máu Lạc Hồng sẽ làm cái cơ thể DÂN TỘC VIỆT NAM đứng vững trước phong ba bão táp và lớn mạnh khủng khiếp….

Trên đây là các nét chính, việc hoàn thiện nó là nhiệm vụ của các nhà Triết học Việt Nam. Nhân dân ta đóng thuế để nuôi họ không chỉ để họ vùi đâu vào Mác và soạn thảo các nghị quyết như những Rô-bốt Mác-Lênin ….

Tuy nhiên chúng ta không nên cầu toàn. Chúng ta sẽ hoàn thiện dần... Rồi đây chúng ta còn phải xây dựng một triết học của chính dân tộc mình, một triết học “Made in Vietnam”....

Khi đặt CN Dân Tộc làm nền tảng tư tưởng, Đảng ta sẽ khơdi dạy dòng mắu Lạc Hồng mạnh mẽ của 86 triệu người dân VN. Vì đã lọai bỏ tính giai cấp, chúng ta luôn luôn chọn được những người giỏi nhất, đức độ nhất vào các vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng. Đảng viên sẽ là những người giỏi nhất trong toàn dân (chứ không chỉ ở giai cấp Công,Nông)....Lúc đó Đảng là dân tộc và dân tộc chính là Đảng

Vì chỉ còn quan tâm tới lợi ích, tới sự tồn vong của dân tộc, Đảng ta sẽ có một cái nhìn mạch lạc và thấu đáo để xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ Quốc. Chúng ta sẽ dễ dàng chỉ ra Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam (như Tổng Bí thư Lê Duẩn nói), dễ ràng nhìn thấy Nga, Mỹ, Nhật, EU là các đồng minh có thể giúp ta về kinh tế và quân sự khi chúng ta bị Trung Quốc xâm lược mặc dù các nước đó là "đế quốc sài lang". Chúng ta sẽ dễ dàng kết hợp được sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. ...Chúng ta sẽ dễ dàng chỉ ra rằng để có nền kinh tế hùng cường chúng ta không thể dàn hàng ngang tiến lên mà phải tập trung vào những mũi nhọn như CN Thông tin, CN Sinh học, Tự động hóa, Hạt nhân, Đóng Tầu v.v.....và rằng nông nghiệp không phải là mũi nhọn, và rằng phải ngăn chặn triệt để hàng lậu từ Trung Quốc....rằng mô hình kinh tế của nước ta phải là mô hình của CN Tư bản ....

.......

Không thể kể hết những ưu thế tuyệt đôi khi lấy CN Dân Tộc làm nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chính vì những lẽ trên Đảng ta phải

Đổi tên Đảng Cộng Sản Việt Nam thành Đảng Lao Động Việt Nam; đổi tên nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thành nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà như Bác Hồ đã chọn

Đảng ta cần phải làm những điều trên ngay trong đại hội lần thứ XI này để Đảng ta thật sự vững mạnh, để dân tộc Việt Nam thật sự đoàn kết, để bạn bè quốc tế thật sự hiểu về ta và giúp đỡ ta, để cho nạn tham nhũng bị mất đi, để cho các cán bộ Đảng và Nhà nước là những người tài giỏi nhất, hết lòng vì dân vì nước và cuối cùng là để Việt Nam mau chóng trở thành một cường quốc

Trên đây là những ý kiến vô cùng tâm huyết của tôi, một đảng viên 30 tuổi Đảng, một cựu chiến binh đã chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị năm 1972 và được kết nạp vào Đảng ngay trên mâm pháo năm 1973, một người tuyệt đối trung thành với dân tộc Việt Nam, tuyệt đối trung thành với Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập, luôn luôn đau đáu những suy tư về đất nước, về Đảng để nghĩ cách làm cho dân tộc ta hùng mạnh. Tuy nhiên tôi không ít lần bị các đồng chí công an quy là phản động, là bất mãn với chế độ, là công thần vì cậy bố là người có công nuôi các lãnh tụ như Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt....Mặc dù vậy tôi thề sẽ vẫn kiên trì thuyết phục và đấu tranh đến hơi thở cuối cùng để loại bỏ CN Mác-Lê nin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng ta và thay vào đó là CN Dân Tộc. Tôi tin tưởng rằng có 80% đảng viên trong Đảng ủng hộ tôi

Kính mong các đồng chí đọc kỹ và xem xét.

Hà Nội, ngày 16-3-2010

Người viết

ĐỖ XUÂN THỌ

Email:tsdoxuantho@gmail.com

Điện thoại:0914119002

Địa chỉ cơ quan:Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, 1252 Đường Láng

Đống Đa Hà Nội

Địa chỉ nhà riêng:Số nhà 12 ngõ 1142 Đường La Thành Hà Nội


Khách gửi lúc 13:32, 04/04/2010 - mã số 11463
Khách viết:
Bác Thọ sẽ là một Kim Ngọc mới. Sau này nếu bác Thọ tiếp tục tham chính theo con đường bác Thọ chọn: Trung thành tuyệt đối với ĐCS do Hồ Chí Minh sáng lập thì chắc chắn đảng đó sẽ được cải tổ sâu sắc trở thành đảng Xã Hội như ở Bắc Âu.

Ngay trong nội bộ đảng CSVN vẫn không có dân chủ cho nên ông Thọ mới bị kỷ luật rất nặng
Giữa các đảng viên mà còn bị chụp mũ phản động, không dân chủ thì cái đám dân thường như tôi đảng CSVN chẳng coi ra cái quái gì cả.
Theo tôi đảng CSVN phải tôn trọng quyền phát biểu chính kiến của ông Thọ, một công dân VN

Nội bộ đảng cũng có phe cánh, đấu đá nham hiểm nhưng giỏi che dấu để có thể đưa ra bộ mặt đoàn kết. Truyền thống này đã có từ lâu như vậy Hồ Chí Minh thất bại trong việc quản lý đảng một cách dân chủ và trong sạch

Việc đảng CS mang tên gì, với chủ nghĩa gì thì không quan trọng đối với tôi (theo cảm tính của tôi).
Cái quan trọng là người dân "định hướng" chính sách của đất nước bằng cách lựa chọn một đảng qua lá phiếu theo nhiệm kỳ. Đảng nào "làm thì láo mà báo cáo thì hay" thì người dân sẽ lựa chọn đảng khác

Đảng đó có chính sách gì, tên gì mà lúc nào cũng chỉ chuyên chính (dùng bạo lực) độc quyền lãnh đạo thì đảng đó phải cấm hoạt động bởi vì đảng đó mang bản chất của một bọn cướp (dùng bạo lực để cướp chính quyền)

Buổi nhậu : khung cảnh dễ chịu, bình rượu đẹp, ly sạch, mồi ngon, bạn hạp tính sẽ giúp cho buổi uống rượu ngon và hào hứng. Nhưng quan trọng nhất vẫn phải là rươu ngon và chất lượng. Uống rượu sắp thành giấm hoặc có thuốc diệt rầy thì cách duy nhất là đổ nó xuống cống. Vứt rượu dỏm này đi và mua rượu khác

Phụ lục :

http://vi.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler

Hitler chấp nhận trở thành Ủy viên Trung ương thứ bảy của Đảng Lao động Đức
Sau này đổi tên là Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa

Hitler theo những đảng có cái tên rất hay, gần gũi vơi người lao động nhưng bản chất của Hitler lại là độc tài phát xít, rất thích bạo lực, chuyên chính y như cộng sản

Khách gửi lúc 12:11, 04/04/2010 - mã số 11461

Rất cảm ơn Tiến sĩ đã có bài viết công phu và rất khâm phục ông đã rất dũng cảm khi viết ra suy nghĩ của mình.Trước hết mong tiến sĩ ãy nhận của chúng tôi , những người đã đọc và chia sẻ quan điểm cùng tiến sĩ sự kính trọng nhất.Đọc xong bài viết của tiến sĩ và trả lời phỏng vấn của ông xin được chia sẻ đôi điều sau :
1/ Khi cụ Hồ được hỏi về đảng ông đã trả lời như sau : " Tôi chỉ có một đảng - đảng Việt Nam " vậy ngày nay khi đảng phát động phong trào học tập tư tưởng , đạo đức Hồ Chí Minh thì tại sao không học tập ngay chính câu nói này của cụ mà cứ lòng vòng như gà mắc tóc như vậy.Phải chăng đã đến lúc dùng chính câu nói của cụ để thay đổi cương lĩnh , điều lê đảng.
2/Về chủ nghĩa Mác - Lê : cái quan trong đầu tiên trong đó là tính giai cấp và đấu tranh giai cấp , hay như trong điều lệ đảng " Đảng CSVN là đội quân tiên phong của dân tộc Việt Nam, của giai cấp công nhân Việt Nam, ..". vậy thì xin được hỏi rằng : Nếu một người là đảng viên , tiến sĩ , chủ doanh nghiệp, đồng thời lai là viên chức, công nhân viên thuộc doanh nghiệp nhà nước thì họ thuộc thành phần nào và giai cấp nào ? và liệu đảng có đủ tư cách đại diện như đã nêu không vì :
- Nếu là đảng viên đương nhiên thuộc đôi ngũ tiên phong như điều lệ đã nêu , Okie
- Nếu là tiến sĩ -> thành phần trí thức vậy đảng có đại diện cho họ không ? điều lệ nào của đảng nói lên điều đó ???
- Nếu vị đó đồng thời là chủ doanh nghiệp -> doanh nhân , tư bản vậy không lẽ đảng cũng đại diện luôn cho bon "tư bản giãy chết" àh ???
- Nước Việt Nam là một đại gia đình các dân tộc nếu tôi nhớ không lầm thì là 53 dân tộc anh em . Với đủ mọi loại tôn giáo từ Phật giáo , Thiên chúa giáo , Cao đài ..vv.
Vậy nếu theo học thuyết Mác - Lê thì họ phải đấu tranh với ai , với chính họ , với anh em họ , đồng bào họ sao ???. Từ đó cũng có thể vứt cái học thuyết vớ vẩn dó đi được rồi.
- Tôi kính trọng những người cộng sản ( đúng nghĩa )vì họ có lý tưởng và sống với lý tưởng của mình . Hay bất cứ ai có lý tưởng , đều đáng được kính trọng. Nhưng không thể vì mình ghét đàn bà mà bắt cả nhân loại tự hoạn được.
- Cuối cùng : " Con người ta sinh ra có quyền bình đẳng , tạo hóa đã cho họ quyền đó ". Hay nói rộng ra họ có quyền chọn cho mình một đảng để đại diện cho mình miễn là không xâm phạm đến tự do của người khác . Và bất cứ chính thể nào , nhân danh cái gì xâm phạm điều đó đều đi ngược lại qui luật của tạo hóa và xúc phạm đến quyền tự do thiêng liêng nhất của loài người.
Kính chúc tiến sĩ và gia đình sức khỏe.

Khách gửi lúc 11:35, 04/04/2010 - mã số 11460
Dr.Tho viết:
Thọ khẳng định có ba phần tư ủy viên Bộ Chính Trị chỉ quan tâm tới sự lãnh đạo độc tôn của Đảng đối với dân tộc chứ không quan tâm đến sự thống trị của CN Mác-Lênin trong Đảng.

@Bác Tho: Yêu Dân tộc đâu hàm ý yêu sự lãnh đạo độc tôn của một Đảng chính Trị nào đó? Cho dù Đảng đó mang tên là Đảng Dân tộc đi nữa? Xin cám ơn bài viết của bác.

BINH

Khách gửi lúc 11:05, 04/04/2010 - mã số 11457

Đợi tới bây giờ mới lên tiếng thì tôi thấy hơi trể rồi. Bác Thọ vẩn chưa chịu đa đảng thì vấn đề VN củng sẻ không có gì thay đổi. Tại sao đảng của Bác không có lòng tin sẻ thắng các đảng phái khác qua lá phiếu thay vì tự mình quyết định.

Khách gửi lúc 05:48, 04/04/2010 - mã số 11445

Bác Thọ sẽ là một Kim Ngọc mới. Sau này nếu bác Thọ tiếp tục tham chính theo con đường bác Thọ chọn: Trung thành tuyệt đối với ĐCS do Hồ Chí Minh sáng lập thì chắc chắn đảng đó sẽ được cải tổ sâu sắc trở thành đảng Xã Hội như ở Bắc Âu.

Khách gửi lúc 04:21, 04/04/2010 - mã số 11444

Thật tuyệt vời, CN Dân Tộc chính là con đường để cứu Đảng CS thoát khỏi bế tắc và đưa VN phát triển. Cảm ơn bác Thọ, một nhà tư tưởng lớn của VN.

Đúng, VN cần phải xây dựng triết học cho riêng mình dựa trên những tinh hoa triết học của thế giới.

Trung Quốc luôn luôn là kẻ thù truyền kiếp của VN, tôi hoàn toàn đồng ý. Chúng cướp đảo, cướp đất và giết hại dân lành của ta.

Một lần nữa cảm ơn bác Thọ.

Khách gửi lúc 17:58, 02/04/2010 - mã số 11365
Dr.Tho viết:
Thọ khẳng định có ba phần tư ủy viên Bộ Chính Trị chỉ quan tâm tới sự lãnh đạo độc tôn của Đảng đối với dân tộc chứ không quan tâm đến sự thống trị của CN Mác-Lênin trong Đảng. Vì thế bức thư của Thọ nhất định được đa số ủng hộ!!!

Ong Thọ đang lạc quan tếu ở chỗ này . Hóa ra đa số ủng hộ được nêu ra là 3/4 UVBCT quan tâm đén sự độc tôn của Đảng . Họ độc tôn thì có hơn gì theo chủ nghĩa Mác-Lênin đâu , thậm chí còn tệ hơn à .
Phạm văn Điệp

Khách gửi lúc 17:40, 02/04/2010 - mã số 11361
Dr.Tho viết:
Cảm ơn Dân Luận đã đăng bức thư của Thọ. Nhưng cũng chính vì vậy Thọ đã bị kỷ luật rất nặng. Thọ xin nói một lời:
Thọ khẳng định có ba phần tư ủy viên Bộ Chính Trị chỉ quan tâm tới sự lãnh đạo độc tôn của Đảng đối với dân tộc chứ không quan tâm đến sự thống trị của CN Mác-Lênin trong Đảng. Vì thế bức thư của Thọ nhất định được đa số ủng hộ!!!
Thọ không sợ chết nhưng Thọ không muốn các đồng đội của Thọ bị làm phiền!!!

Tôi hiểu rằng : đảng CSVN kỷ luật rất nặng ông Thọ vì bức thư của ông chứ không phải vì việc Dân Luận đăng bức thư lên internet mà đảng CSVN mới biết đến và kỷ luật ông
Ở những nơi mà con người bị chà đạp, khủng bố chỉ vì pháp biểu chính kiến khác với một nhóm lãnh đạo thì chẳng khác gì bọn phát xít và quân phiệt
Ấy thế mà ông Lê Dũng, bà Nguyễn Phương Nga vẫn vênh váo tuyên bố với quốc tế là ở VN luôn tôn trọng quyền con người
Khà khà đúng là hai con vẹt biết nói

VN đang bị chính cái cơ chế chằng chịt khủng khiếp của đảng CSVN, bị một thiểu số tham ô lợi dụng thắt cổ từ từ và ngay chính với các đảng viên CS

Các đảng viên CSVN chân chính hãy tự cứu lấy mình

Dr.Tho gửi lúc 11:44, 02/04/2010 - mã số 11348

Cảm ơn Dân Luận đã đăng bức thư của Thọ. Nhưng cũng chính vì vậy Thọ đã bị kỷ luật rất nặng. Thọ xin nói một lời:
Thọ khẳng định có ba phần tư ủy viên Bộ Chính Trị chỉ quan tâm tới sự lãnh đạo độc tôn của Đảng đối với dân tộc chứ không quan tâm đến sự thống trị của CN Mác-Lênin trong Đảng. Vì thế bức thư của Thọ nhất định được đa số ủng hộ!!!
Thọ không sợ chết nhưng Thọ không muốn các đồng đội của Thọ bị làm phiền!!!

Khách gửi lúc 09:08, 02/04/2010 - mã số 11341

Bác Đỗ Xuân Thọ thật là quả cảm, bác đã vượt qua được nỗi sợ hãi để nói lên suy nghĩ của mình cho vận mệnh của đất nước. Thật đáng khâm phục. Bài viết của bác Thọ chắc chắn sẽ gây một tiếng vang lớn, tôi nghĩ, đã đến lúc chúng ta cần có những người quả cảm như bác Thọ. Nếu chúng ta có hàng chục, hàng trăm người dám nói thẳng như bác Thọ sẽ làm cho chính quyền phải rúng động. Tôi nghĩ, chúng ta nên tìm một sự giúp đỡ nào đó cho những người chẳng may bị mất việc như bác Thọ, tôi nghĩ việc này không quá khó miễn là chúng ta có sự quyết tâm.

Khách gửi lúc 03:09, 02/04/2010 - mã số 11333

Ông Thọ viết :
" Chúng ta sẽ dễ dàng chỉ ra Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam (như Tổng Bí thư Lê Duẩn nói), dễ ràng nhìn thấy Nga, Mỹ, Nhật, EU là các đồng minh có thể giúp ta về kinh tế và quân sự khi chúng ta bị Trung Quốc xâm lược mặc dù các nước đó là "đế quốc sài lang". "

Tôi đồng quan điểm với ông Thọ là Trung Quốc luôn là kẻ nguy hiểm cho VN. Cứ nhìn vào lịch sử khoảng 2000 năm trở lại đây thì biết

Báo http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA74822/default.htm cũng cho thấy tàu cộng sản hay không cộng sản đều bắt tay nhau chiếm Trường Sa của VN

Lần đầu tiên tiếp xúc vơi tuyên truyền của CS VN 1975, tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi ông Hồ Chí Minh luôn ca ngợi Mao và tàu cộng ! Lúc đó có khi tôi cứ nghĩ là ông Hồ ngây thơ chả biết gì về ba tàu.
CS VN vay mượn nhiều của Trung cộng cho nên ăn sôi chùa thì ngọng miệng, và phải ráng ca ngợi họ. Trách nhiệm này thuộc về ông Hồ Chí Minh.

Nga, Mỹ, Nhật, EU chơi với ai họ đều nghĩ đến quyền lợi của nước họ và cho dân họ. Tuy họ ích kỷ và tham lam thật nhưng dân họ cũng được hưởng.
Còn mấy nước kém phát triển, những người lãnh đạo chỉ nghĩ đến quyền lợi của họ và phe nhóm. Còn dân có nghèo đói, đất nước có lạc hậu thì họ chỉ quan tâm chút đỉnh.

Riêng Mỹ và EU, nhiều lãnh đạo của họ có tầm nhìn xa và tư tưởng thông thoáng. Không có cái kiểu gà què ăn quẩn cối xay, thù rất dai, tầm nhìn không qua khỏi lũy tre làng
Tôi để ý, những nước rất thù Mỹ, EU, Nhật thì đa số là những nước độc tài !??

Khách gửi lúc 22:20, 01/04/2010 - mã số 11328

Thế giới ngày nay đã thay đổi về chất so với thời kỳ của Mac và Lenin, bám víu vào các nguyên lý xưa cũ đã lỗi thời là là sự bệ rạc về tư duy.
Lại phải nói rằng ĐCS VN chỉ dám học, chỉ khoái cảm, chỉ đủ trình độ để tiếp nhận và sử dụng những phần cũ kỹ nhất, xơ cứng nhất, ngắn hạn nhất, độc quyền nhất, bạo lực nhất... của CN Mác-Lênin. Họ không đủ khả năng, không hề muốn và không hề dám sáng tạo.
Vì vậy sự "uyên thâm" của họ cũng chỉ ngang với thầy bói m... xem voi.

Khách gửi lúc 21:03, 01/04/2010 - mã số 11326

ĐCS không bao giờ tự từ bỏ đặc quyền đặc lợi.
Học thuyết này chủ nghĩa kia, chương này, điều nọ, trang số, dòng thứ...sẽ được diễn giải để chỉ là phương tiện sử dụng cho họ áp đặt quyền lực của họ mà thôi.
Họ chỉ giả bộ học và chỉ trích đoạn, học thuộc lòng những điều mà có lợi cho sự độc tôn quyền lực.
Mọi cửa mở cho sự sáng tạo, dân chủ thì họ không cần biết và không cần học.
Đó là tất cả tầm tư duy và tất cả mọi giác quan của nhà độc tài.

Quyền lực toàn dân được tập họp sẽ hạ bệ kẻ độc tài !

Khách gửi lúc 18:35, 01/04/2010 - mã số 11313
Khách viết:
Gửi Khách gửi lúc 9:13 am, 03/31/10 :
...
2/ "Theo tôi Mác chưa nghĩ đến lý do vì sao con người tiến hóa. Vì con người có cạnh tranh, ít nhất là cạnh tranh với nhau để phát triển".
Mác là người đã nói "hạnh phúc là đấu tranh", có đấu tranh mới có phát triển. Bạn có thể xem lại tài liệu.

3/ "Nhận định của Mac đúng sai ko bàn luận nhiều, quan trọng là nó cần được chứng minh. Mà các nước theo chủ nghĩa Mác đã thất bại cả"
- Mác nhận định về tương lai từ sự tổng hợp những sự kiện, diễn tiến của quá khứ để tìm ra qui luật phát triển của xã hội. Đây là một phương pháp khoa học như thường thấy trong tất cả các lĩnh vực khoa học khác, ví dụ chứng minh một định lý mới từ những định lý cũ và thực tế bài toán mới.
- Khi người ta lần đầu làm ra cái xe đạp thì trước đó chưa có phương tiện nào như thế. Đầu tiên, xe đạp chưa có bàn đạp và hệ truyền động, phải dùng chân để đẩy đi, bị chê là chỉ những kẻ rỗi hơi rách việc mới dùng nó. Nhưng mà vẫn có người cứ dùng, rồi thêm bàn đạp xích líp, lốp, săm ... rồi mới có cái xe đạp ngày nay, rồi mới phát triển lên xe máy (motorcycle) DAME, CUB, DREAM, WAVE. Thử hỏi nếu người ta cứ sằng sặng "trước nay chưa nhìn thấy cái xe nào như thế, không thể chế tạo được" thì làm gì có xe đạp, xe máy như ngày nay? Việc chế tạo máy bay, máy ghi âm và các thứ khác cũng tương tự.
- Khổng Tử khi còn sống rao giảng mãi cũng chẳng ai dùng. Nước Lỗ, nước Vệ đều thử dùng rồi bỏ. Ông ấy bị rất nhiều người chê cười. Nhưng sau 200 năm, thuyết của ông ấy được tin dùng và dùng trong hàng ngàn năm đến giờ chưa dứt. Đạo của Chúa Jesus cũng bị người Do Thái tẩy chay, người La Mã đồn đuổi truy bức đến ngót 300 năm rồi mới được tin dụng.
Không thể vì mấy cái xe đạp thô sơ nhiều người ghét lúc ban đầu mà bảo xe dạp là vô dụng, vì mấy cái máy bay đơn giản nguy hiểm chết người không ít người sợ ban đầu mà bảo rằng không thể có máy bay. Quan trọng là phải xem xét tính khả thi của các phương án và thử nghiệm, nghiên cứu, chỉnh sửa phương án khả thi ấy mà ứng dụng và phát triển.

P/s: Mác nhận định về tương lai từ tư duy kinh tế, vật chất phương Tây. Gần đây, có bài trên internet có nhận định tương tự như Mác nhưng xuất phát từ tư duy tri thức phương Đông. Bạn có thể tham khảo
http://vn.360plus.yahoo.com/PHUC-TAM/article?mid=2

Tôi nghe đồn là ở VN chỉ có chủ nghĩa của Lê Nin và Mao là áp dụng

1) "hạnh phúc là đấu tranh" :
OK nhưng phải trong điều kiện công bằng và minh bạch.
Ông Gorbachev chẳng phải đã kêu gọi minh bạch (glasnost Гласность) đó sao ?
Đấu tranh mà một bên nhiều đặc quyền đặc lợi, sức mạnh và bên kia là dân thường thì đấu tranh cái gì ?
Chẳng lẽ phải quay lại thời "phong kiến", "tư bản sơ khai" ở thế kỷ 21 này mà dùng bạo lực (chuyên chính) ?
Tại sao không đấu tranh hòa bình qua lá phiếu người dân ?

2) "Quan trọng là phải xem xét tính khả thi của các phương án và thử nghiệm, nghiên cứu, chỉnh sửa phương án khả thi ấy mà ứng dụng và phát triển."
OK nhưng "thử nghiệm" làm sao mà đừng đổ máu, bỏ tù, bắt bớ và làm kiệt quệ kinh tế, xóa văn hóa, ...
Mạng người chứ có phải là thú vật đâu mà đòi thử nghiệm một cách vô trách nhiệm ? (cách mạng văn hóa, ...)
Bây giờ nếu bạn đối xử tàn nhẫn với thú vật cũn còn bị lên án nữa là con người
Xem xét tính khả thi của các phương án cần lấy kinh nghiêm của các nước khác và quan trọng hơn là phải trưng cầu ý dân đối những việc quan trọng

Khách gửi lúc 18:02, 01/04/2010 - mã số 11311

Gửi Khách gửi lúc 9:13 am, 03/31/10 :

1/ "Nếu chỉ cần làm theo năng lực (nghĩa là ko có năng lực thì khỏi làm) mà vẫn được hưởng theo NHU CẦU thì có lẽ ai ai cũng tự nhận mình ko có năng lực để ko cần làm mà vẫn được hưởng."
Nhưng mà một trong những nhu cầu của con người là sự thể hiện vai trò của mình và tương tác sống cùng cộng đồng. Khi mà đã được thỏa mãn các như cầu thiết yếu về ăn uống, tình dục, đi lại, học hành ... và cùng với nhận thức văn minh thì người ta sẽ hướng đến những hành động thể hiện mình có vai trò trong đời sống cộng đồng. Nghĩa là yêu thích làm việc cho mình cho cộng đồng và giúp đỡ người khác cùng tiến bộ. Ngày nay, tuy chưa chiếm đa số nhưng không hiếm những con người như vậy. Theo thời gian, sẽ chiếm đa số.

2/ "Theo tôi Mác chưa nghĩ đến lý do vì sao con người tiến hóa. Vì con người có cạnh tranh, ít nhất là cạnh tranh với nhau để phát triển".
Mác là người đã nói "hạnh phúc là đấu tranh", có đấu tranh mới có phát triển. Bạn có thể xem lại tài liệu.

3/ "Nhận định của Mac đúng sai ko bàn luận nhiều, quan trọng là nó cần được chứng minh. Mà các nước theo chủ nghĩa Mác đã thất bại cả"
- Mác nhận định về tương lai từ sự tổng hợp những sự kiện, diễn tiến của quá khứ để tìm ra qui luật phát triển của xã hội. Đây là một phương pháp khoa học như thường thấy trong tất cả các lĩnh vực khoa học khác, ví dụ chứng minh một định lý mới từ những định lý cũ và thực tế bài toán mới.
- Khi người ta lần đầu làm ra cái xe đạp thì trước đó chưa có phương tiện nào như thế. Đầu tiên, xe đạp chưa có bàn đạp và hệ truyền động, phải dùng chân để đẩy đi, bị chê là chỉ những kẻ rỗi hơi rách việc mới dùng nó. Nhưng mà vẫn có người cứ dùng, rồi thêm bàn đạp xích líp, lốp, săm ... rồi mới có cái xe đạp ngày nay, rồi mới phát triển lên xe máy (motorcycle) DAME, CUB, DREAM, WAVE. Thử hỏi nếu người ta cứ sằng sặng "trước nay chưa nhìn thấy cái xe nào như thế, không thể chế tạo được" thì làm gì có xe đạp, xe máy như ngày nay? Việc chế tạo máy bay, máy ghi âm và các thứ khác cũng tương tự.
- Khổng Tử khi còn sống rao giảng mãi cũng chẳng ai dùng. Nước Lỗ, nước Vệ đều thử dùng rồi bỏ. Ông ấy bị rất nhiều người chê cười. Nhưng sau 200 năm, thuyết của ông ấy được tin dùng và dùng trong hàng ngàn năm đến giờ chưa dứt. Đạo của Chúa Jesus cũng bị người Do Thái tẩy chay, người La Mã đồn đuổi truy bức đến ngót 300 năm rồi mới được tin dụng.
Không thể vì mấy cái xe đạp thô sơ nhiều người ghét lúc ban đầu mà bảo xe dạp là vô dụng, vì mấy cái máy bay đơn giản nguy hiểm chết người không ít người sợ ban đầu mà bảo rằng không thể có máy bay. Quan trọng là phải xem xét tính khả thi của các phương án và thử nghiệm, nghiên cứu, chỉnh sửa phương án khả thi ấy mà ứng dụng và phát triển.

P/s: Mác nhận định về tương lai từ tư duy kinh tế, vật chất phương Tây. Gần đây, có bài trên internet có nhận định tương tự như Mác nhưng xuất phát từ tư duy tri thức phương Đông. Bạn có thể tham khảo
http://vn.360plus.yahoo.com/PHUC-TAM/article?mid=2

Khách gửi lúc 17:24, 01/04/2010 - mã số 11310

Rất hay ! Tôi đồng ý phần lớn trong ý kiến của Bá Thọ .Trong hoàn cảnh của Bác Thọ hiện nay mà anh dũng nói ra những điều như vậy là điều rất quý báu,mông rằng đó là những tiếng nói mở đầu cho công cuộc đổi mới,cải tổ cho dân tộc Việt nam......

Một người con Vn .

Khách gửi lúc 13:00, 01/04/2010 - mã số 11299

Tôi chả dám bàn cao xa về mác với giáo. Kiến nghị của bác Thọ hay,nhưng không khả thi. Không bao giờ ĐCSVN từ bỏ cái độc tài đảng trị của họ. Nếu nghe bác, Hiến pháp phải sửa, điều 4 phải bỏ. Bác Thọ đang ngủ mê sao chớ?!

Khách gửi lúc 00:51, 01/04/2010 - mã số 11278

Đáng tiếc là ông Thọ bị kỷ luật và cõ lẽ bị cô lập rồi
Tuy có một số điểm tôi không đồng ý nhưng phải để cho ông Thọ được tự do phát biểu chính kiến của mình. Bịt miệng và khủng bố người ta thì còn gì là tự do và dân chủ nữa !! VN thì từ xưa cho đến nay chưa bao giờ người dân được tự do phát biểu chính kiến. Lúc nào cũng phải cúi đầu vâng dạ và tuyệt đối trung thành. Chán như con gián !!

Đảng CSVN hãy để cho ông Thọ và mọi người được tự do phát biểu mà không trả thù, khủng bố họ. Có như vậy mới nghe được lời thật, nếu không thì toàn là lời giả dối

Vài điểm tôi không đồng ý với bác Thọ. Tôi tin rằng bác không thành công nếu không có vây cánh đông và mạnh:
1) Các chủ nghĩa, khuynh hướng chính trị :
Theo tôi chỉ có những chủ nghĩa kêu gọi bạo lực để giết, thủ tiêu những người không cùng chí hướng với họ thì mới bị cấm triệt để. Ở nhiều nước trên thế giới, đảng CS vẫn tồn tại chung sống hòa bình với các đảng khác. Có sao đâu bởi vì các đảng này đều tuân theo hiến và luật pháp của nước họ. Người dân bỏ phiếu bầu họ ra làm việc theo nhiệm kỳ .
Ở VN ngày xưa có đảng CS, Dân Chủ, ... Tại sao bây giờ không cho các đảng đăng ký và hoạt động ?
Bác vẫn muốn sự "lãnh đạo độc tôn của Đảng ta" thì đảng đổi tên gì đi nữa, theo chủ nghĩa gì đi nữa thì cơ chế hoạt động cũng vẫn độc tài như cũ. Chẳng có gì thay đổi. Bình mới mà rượu y như cũ !!
Theo tôi vẫn để đảng CSVN hoạt động nếu có người theo. Lập thêm các đảng mới như Lao Động, Dân Chủ, Xã Hội, ... cho những người khác . Bầu cử trực tiếp và dân lựa chọn đảng cầm quyền theo nhiệm kỳ.
Có như vậy mới thật sự tư do
2) Đổi tên đảng và chủ nghĩa :
Việc này phải thay đổi hiến pháp chứ đâu có phải thích là đổi được ngay
Tôi cũng thích chủ nghĩa dân tộc hơn chủ nghĩa Mác-Lê. Tuy nhiên nếu không có dân chủ và pháp luật chặc chẽ, dể chuyển qua tình trạng phát xít, bài ngoại, phân biệt chủng tộc

Tóm lại về việc thay chủ nghiã dân tộc Mác-Lê bằng chủ nghĩa dân tộc là điều tốt nhưng phải đi kèm theo dân chủ, tự do và pháp trị
Như vậy mới có thay đổi thật sự nếu không thì cũng chả thay đổi bao nhiêu

Khách gửi lúc 21:13, 31/03/2010 - mã số 11271
Khách viết:
- Mác đúng về nhận định qui luật phát triển của nhân loại. Có thể nói là chủ nghĩa duy vật lịch sử và duy vật biện chứng của Mác là không sai nhưng ông ấy chưa chỉ ra được cụ thể làm thế nào để đến được xã hội XHCN, đặc biệt là các nước kém phát triển.

Tôi ko cho là Mác đúng. Tôi chỉ có thể nói là CÓ THỂ Mác đúng. Vì những tiên đề của Mác chưa được chứng minh, dù những điều đó thì ai cũng mong muốn (xã hội làm theo năng lực, hưởng theo NHU CẦU). Theo tôi Mác chưa nghĩ đến lý do vì sao con người tiến hóa. Vì con người có cạnh tranh, ít nhất là cạnh tranh với nhau để phát triển. Nên làm gì có xã hội mà ai ai cũng bằng lòng với cái hiện có. Và cái nhu cầu thì vô cùng. Nếu chỉ cần làm theo năng lực (nghĩa là ko có năng lực thì khỏi làm) mà vẫn được hưởng theo NHU CẦU thì có lẽ ai ai cũng tự nhận mình ko có năng lực để ko cần làm mà vẫn được hưởng. Khi đó xã hội chỉ có tiến hóa lùi mà thôi.
Nhận định của Mac đúng sai ko bàn luận nhiều, quan trọng là nó cần được chứng minh. Mà các nước theo chủ nghĩa Mác đã thất bại cả, trong đó có anh cả. VN hiện nay cuối cùng cũng rời xa Mác và mang theo rất nhiều bệnh tật, trong đó có tham nhũng làm thối nát cả một đất nước. Đó là do tính "con" trong tính "người" mà Mác chưa từng nghĩ đến trong cái chủ nghĩa của ông.

Khách gửi lúc 18:56, 31/03/2010 - mã số 11266

Tôi trân trọng sự dũng cảm của bác Thọ nhưng có vài góp ý:
- Mác đúng về nhận định qui luật phát triển của nhân loại. Có thể nói là chủ nghĩa duy vật lịch sử và duy vật biện chứng của Mác là không sai nhưng ông ấy chưa chỉ ra được cụ thể làm thế nào để đến được xã hội XHCN, đặc biệt là các nước kém phát triển. Lỹ luận về cách mạng, về giành chính quyền và bảo vệ chính quyền của Lê nin cũng không sai nhưng ông ấy cũng chưa chỉ ra được đúng đắn việc xây dựng chính quyền vô sản sao cho có thể tạo ra được con người mới (thực sự) xã hội chủ nghĩa để xây dựng CNXH. Phần Kinh tế-chính trị Mác Lê nin là sai nhưng những cái không sai thì không thể phủ nhận.
- Cách mạng Việt Nam nhờ áp dụng chủ nghĩa Mác Lê nin mà đã có những thành công trong việc giành độc lập thống nhất tổ quốc. Đó cũng là điều không thể phủ nhận.

Như vậy, trong thời kỳ xây dựng đất nước (tuy độc lập, thống nhất nhưng còn nghèo nàn và lạc hậu) tiến lên cái mục tiêu xa là CNXH, cái mục tiêu gần là "xã hội công bằng dân chủ văn minh" phải cần nền tảng tư tưởng thích hợp, đó là chủ nghĩa dân tộc làm cốt lõi nhưng tư tưởng Mac- Lenin vẫn là một bộ phận (và chỉ là một bộ phận) của nền tảng tư tưởng CHỦ NGHĨA DÂN TỘC ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.
Cuối cùng, xin hỏi bác tí: Bác đòi phủ nhận sạch trơn chủ nghĩa Mac-Lê nin ngay tức khắc thì bao nhiêu người đang sống bám vào đó (từ các ông bà quan chức nhớn bé đến các tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân Mac-Lê) dễ gì để cho bác yên???
Nói về mưu mẹo thì Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ cũng từng phải cúi đầu tung hô "hoàng thượng vạn tuế" rồi mới có ngày cười mà bảo hoàng thượng rằng "nhổ cỏ phải nhổ tận gốc".

Khách gửi lúc 18:37, 31/03/2010 - mã số 11265

Thưa ông Thọ, rất đáng ái ngại khi Trung Quốc theo chủ trương khơi dậy “óc dân tộc cực đoan và bành trướng” ! Dân trí thức TQ muốn lấy Totem là Sói, lấy Sói làm vật thiêng tâm linh vì cho mình từng quá Cừu nên bị bắt nạt ! TQ có quan điểm đó thì mệt nhất là cho VN như hiện nay ! Chúng ta cũng làm thế là đi vòng vòng chứ không ...tiến lên !
Xin nghiên cứu quan điểm “ Hòa bình vĩnh cửu” khởi xướng của Immanuel Kant. Kant cho sẽ có hòa bình vĩnh cữu khi lập các cộng đồng liên minh tự nguyện và đảm bảo biên giới rõ ràng (không xâm lược, sáp nhập như Tây tạng, đô hộ..., chiếm đóng như Nhật chiếm đóng TQ, lập xô viết như Nga và các nứơc Đông Âu ) không dành ăn trên ngồi trước mà giúp nhau có nền văn minh công nghệ kỷ thuật ngang bằng và sống chung chết cùng bởi từng nước sẽ phát huy lợi thế kinh tế riêng và lệ thuộc nhau . Nhờ đó dân chúng hưởng lợi trước tiên nhờ có đa dạng về sản phẩm dân dựng với giá rẻ và tốt nhất ...!
Về an ninh một nước nhỏ dễ bị xâm lược nhưng một cộng đồng Châu Âu không ai dám ! nếu Asean làm được thì tốt cho VN . Người làm chánh trị thường dùng óc tôn giáo hay dân tộc cực đoan để lao vào chiến tranh và khủng bố !
Trần Thị Hồng Sương

Khách gửi lúc 17:53, 31/03/2010 - mã số 11258
Khách viết:
Tôi cầu xin tất cả đảng viên ĐCSVN hãy học tập theo Bác Thọ, xin hãy đặt lợi ích của Dân Tộc lên hàng đầu, hãy vì toàn thể Nhân Dân VN mà hy sinh lợi ích bản thân, cả Dân Tộc này sẽ vẫn còn coi trọng và biết ơn các bạn, chứ để đến lúc mọi người không còn chịu đựng được nữa, đứng lên chống lại áp bức thì không biết mọi chuyện sẽ dẫn đến đâu ????.......
Người con Sài Gòn

Người như ông Thọ chưa nhiều , còn người không như ông Thọ còn rất nhiều . "Thế lực thù địch " chỉ xem người như ông Thọ là ngòi pháo thôi . Phải cần có thời gian

Khách gửi lúc 17:28, 31/03/2010 - mã số 11254

Tôi cầu xin tất cả đảng viên ĐCSVN hãy học tập theo Bác Thọ, xin hãy đặt lợi ích của Dân Tộc lên hàng đầu, hãy vì toàn thể Nhân Dân VN mà hy sinh lợi ích bản thân, cả Dân Tộc này sẽ vẫn còn coi trọng và biết ơn các bạn, chứ để đến lúc mọi người không còn chịu đựng được nữa, đứng lên chống lại áp bức thì không biết mọi chuyện sẽ dẫn đến đâu ????.......
Người con Sài Gòn

Khách gửi lúc 16:14, 31/03/2010 - mã số 11252

Bài viết hay.
Cám ơn Bác Thọ.
Nhiều người Việt yêu nước khác, cộng sản hay không cộng sản, cũng có suy nghĩ tương tự nhưng không đủ can đảm viết ra.

Hồi nhỏ, lúc còn đi học, cháu rất có cảm tình với chủ nghĩa cộng sản.
Cháu vô cùng cảm kích những tấm gương những người cộng sản hoạt động bí mật trong nước giai đoạn trước 1945.
Lúc đó, họ đâu có được sung sướng như mấy ông quan chức bây giờ.
Chỉ thấy gian khổ, tù đày, hy sinh, mất mát.

Sau khi ra trường, đi làm, đọc nhiều hơn, so sánh đối chiếu, mới biết rằng không phải tất cả những gì người ta dạy trong trường đều là sự thật.
Va chạm với thực tế nhiều hơn, mới học được rằng có nhiều thứ nói như vậy nhưng không phải như vậy ở Việt Nam.
Cháu đã thay đổi cách nhìn về những người cộng sản.

Thời gian gần đây, những người như Bác Thiếu Tướng Vĩnh & Bác Thọ làm cháu ngạc nhiên.

Nếu như Bác Thọ & những người cộng sản yêu nước thuộc phe dân tộc dũng cảm bước ra thành lập đảng mới theo đường lối dân tộc như Bác đề cập, nhiều người trẻ như cháu và bạn bè sẵn sàng nộp đơn vào ngay & chung tay góp sức cùng các bác.

Người Việt trong nước.

P/S: Cháu cũng không hề ảo tưởng về thiên đường CNTB ở phương Tây.
Ở đâu cũng vậy, phải có làm thì mới có ăn.
Nếu phải trả lời cho câu hỏi mô hình nước nào người VN nên học hỏi, cháu xin thưa: không phải TQ, Singapore, Hoa Kỳ.
Các nước Bắc Âu (Phần Lan, Thụy Điển) là những ví dụ tốt.

Khách gửi lúc 13:00, 31/03/2010 - mã số 11241

Thật xúc động khi đọc những dòng chữ này. Nếu những người như vậy vẫn còn , tôi tin rằng dân tôc Việt Nam vẫn còn, đất nước vẫn còn . Hãy can đảm lên bác Thọ .Kính chúc Bác và gia đình bình yên .

Khách gửi lúc 12:40, 31/03/2010 - mã số 11238

Hay, các lãnh đạo cộng sản Việt Nam chỉ có mỗi bài: Kiên định với chủ nghĩa xã hội??? mà chẳng hiểu vì sao. Mặc dù thực tế và cả lý luận đang chống lại họ. Đúng là một lũ trâu cắm đầu xuống đất để đi. Bài viết của bác Thọ không mới nhưng cũng đáng đọc.

Khách gửi lúc 12:19, 31/03/2010 - mã số 11235

Chân thành chia buồn với bác Thọ vì bị kỷ luật. Đất nước còn nhiều người như bác Thọ thì chúng ta ko lo gì tương lai tươi sáng hơn. Chỉ có điều là ko biết thời gian bao lâu nữa thôi. Mọi người hãy chung tay góp sức.

Khách gửi lúc 11:35, 31/03/2010 - mã số 11233

Tôi cũng nghĩ đồng quan điểm với ông Đỗ Xuân Thọ khoảng 90% . Còn những chỗ chưa rõ khoảng 10% thì cần phải tìm hiểu thêm , nhưng trước hết là sẽ đồng hành , sát cánh cùng với ông Đỗ Xuân Thọ .
Phạm văn Điệp

Khách gửi lúc 11:24, 31/03/2010 - mã số 11232

Bài viết đầy tâm huyết, rất hay. Cần phải chuyền tay nhau đến các lão thành cách mạng, các cô, các bác, các chú Đảng viên kỳ cựu, các anh chị em đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, các thầy cô giáo, các em học sinh... để hiểu rõ tấm lòng của tác giả, và cũng là tấm lòng của những người yêu nước nhưng không yêu chủ nghĩa Mác-Lênin.

Cần phải loại bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin ra khỏi đất nước Việt Nam này thì mới mong dân tộc mau chóng thoát khỏi lầm than.

Xin trân trọng cảm ơn bác Đỗ Xuân Thọ.

Khách gửi lúc 06:57, 31/03/2010 - mã số 11226

Tôi thấy bài viết quá hay, một con người tâm huyết. Xin cám ơn Bác Đỗ Xuân Thọ vì rất nhiều người mong muốn như Bác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét