Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

Chúc mừng quân đội Mỹ đã tiêu diệt được Bin Laden trong một chiến dịch hoàn hảo diễn ra có 40 phút......

1 nhận xét: