Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

Tiếc thương thay những QUICK NOTE và những ENTRY phải gỡ xuống!!! Nếu không làm như thế thì các đồng đội thân yêu của Thọ bị vạ lây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét