Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009

Người đàn bà Vĩ Đại nhất của dân tộc Urumqi

         Người đàn bà Vĩ Đại nhất của dân tộc Urumqi- Bà Rebiya Kadeer - Người lãnh đạo dân tộc Urumqi vùng lên chống lại sự áp bức của chính quyền Đại Hán Bắc Kinh ở Tân Cương

Rebiya Kadeer  muôn năm!!! Chị có biết không, chỉ có Việt Nam, Tây Tạng và Tân Cương là không bị dân tộc Hán đồng hóa

Cả thế giới ủng hộ Tân Cương! Tân Cương phải là quốc gia của người Urumqi!!!

Đả đảo chính phủ Đại Hán Bắc Kinh

2 nhận xét:

  1. Nếu nói Tây Tạng chưa bị đồng hóa e rằng khá sớm Thọ à.Đồng hoá phải cần cả trăm năm,thậm chí hơn để "xoá sạch"...Tây tạng ngày nay còn lại gì? Những di tích cũ,cỗ xưa..còn con người thì vài chục năm nữa khi lớp trẻ lớn lên sẽ mất sạch cội nguồn.Chúng sẽ xem Đạt Lai lạt Ma là "phản động",những người
    Tây Tạng lưu vong là "thế lực thù địch"...
    Đồng ý với Thọ VN sẽ mãi mãi không bị bọn Hán tộc đồng hoá nhưng sẽ nô lệ mãi mãi cho bọn hán tộc.

    Trả lờiXóa